אאא

מאות אנשים מתאספים בשעה זו סביב ביתו של הגאון רבי מאיר ברנדופר, חבר הבד"צ, שאיבד לפני חצי שעה את הכרתו בביתו. בישיבות רבות נערכים כעת תפילות לרפואתו