אאא

יום דרמטי מאוד, התרחש אתמול (חמישי) בעיקר עבור הציבור הליטאי בישראל, אך גם עבור כל מי ש'דעת תורה' בעיניו אינה קלישאה אלא דרך חיים. יום שבו יצא לפועל מהלך אסטרטגי להחלפת בעלי השליטה בעיתון 'יתד נאמן', שהחל בהוראת מרן הגרי"ש אלישיב אל מרן הגראי"ל שטיינמן לבצע שינויים בוועדה הרוחנית של העיתון, והסתיים במנכ"ל בפועל של העיתון, יעקב לבין, שקיבל על עצמו את מרות גדולי ישראל והתחייב לנהוג לפי דעת תורה.

תחילה חשוב להבהיר כי הניסיונות למנוע את המהלך בדרכים משפטיות, כפי הנראה כלל לא רלוונטיות, מאחר והמהלך מלווה על-ידי טובי עורכי הדין בארץ שבדקו כל תג ותג במהלך הדרמטי, ובעיקר מכיוון שבתקנות החברה המנהלת דע היום את העיתון, נקבע כראוי לעיתון שמייצג את בני התורה, כי בכל ספק שיתעורר, ההכרעות יתקבלו בבוררות אצל הגר"נ קרליץ.

'יתד נאמן', בכל שנותיו האחרונות התנהל על-ידי מספר אנשים מרכזיים, המנכ"ל יעקב לבין, העורך הראשי נתן זאב גרוסמן ולצדו העורך יצחק רוט, ומזכיר הוועדה הרוחנית יהודה יברוב, כשהם באופן פורמאלי היו כפופים לוועדה רוחנית שמנתה עד כה את הרבנים הגאונים רבי ברוך שמואל דויטש, רבי צבי פרידמן ורבי נתן זוכובסקי.

שכרון הכוח ניכר בכל ההתנהלות של העיתון שלא דאג להסתיר את האינטרסים הברורים שלו, עד שהגיעו למצב בו מתפרסמת השבוע בעיתון מודעת ברכה מגוחכת שהעיתון עצמו מפרסם לאחד הכתבים בו הוא מתאר אותו כשליחם של גדולי ישראל, לא פחות. הקו של העיתון היה ידוע כקו לוחמני, ללא הנחות גם כשזה נוגד כללים ברורים ובסיסיים של היהדות, הכל כביכול בשם התורה.

אין זה סוד שהעיתון בחש, התערב, פילג וסכסך גם בדברים עדינים שבין גדולי ישראל, ולמעשה בעצם הפך למנגנון כוח המחליט מי הוא רב גדול מי הוא רב קטן, מי חבר מועצה שיקבל במה ומי לא, את מי לתקוף ואת מי ללטף. אלו דברים שהיה מותר רק ל'יתד' לעשות, ולעיתונים אחרים היה אסור.

עיתון חדש

כל זמן שהעיתון התנהל בפיקוחו של מרן הגרי"ש אלישיב, עוד ניכרה השפיות וכל דבר אכן היה 'דעת תורה' - למרות שיהיו מי שיאמרו כי גם בפני מרן הגרי"ש הציגו אנשי 'יתד' את התמונה כרצונם. חשוב לציין כי בכל השנים האחרונות שלח מרן הגרי"ש את השואלים בעניינים שעל סדר היום אל מרן הגראי"ל שטיינמן, ואף שאל בנושאים רבים, מהי דעתו של הגראי"ל בעניין.

מעבר לכך, התפרסם אמש לראשונה ב'קו החשיפות', כי בידי אנשי ההנהלה החדשים תיעוד וידאו ואודיו מהשנה האחרונה, בו מבקש הגרי"ש אלישיב מראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן כי ייקח על עצמו את האחריות על 'יתד נאמן', והדברים שם ברורים לחלוטין.

לצערנו, מרן הגרי"ש אלישיב בחודשים האחרונים אינו בקו הבריאות, ובמקביל העיתון צריך להמשיך לצאת לאור, אך כעיתון הנאמן למניע הראשוני של מייסדו מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, הרי שעליו להיות מפוקח ומונע על-ידי גדולי התורה, וזה לא קרה. מלבד זאת, אירעו סדרת התחצפויות ישירות להוראות ובקשות של הגראי"ל שטיינמן בנושאים ערכיים וחשובים.

בנוסף, העובדה כי אנשים, מכובדים ככל שיהיו, שתפקידם ועבודתם היא עריכת עיתון, או כפי שהם עצמם אהבו לכנות את כל העיתונאים האחרים - לבלרים, היו מחליטים על דעת עצמם, מי ה'מרן' הבא, מי הרב הבא, ומיהו סתם רב גאון.

בעקבות הדברים הללו, היו מי שהציעו להקים עיתון חדש שיהיה שופר אמיתי לבני התורה ולא יפגע או יזלזל בכבוד התורה של רבנים אחרים, ובעוד ההצעה הזו נבחנת, הגיעה ההברקה ממוחו של אחד מבוני המהלכים הגדולים ביהדות החרדית בשנים האחרונות.

היה זה כאשר אחד העסקנים היותר מפולפלים במגזרינו, יצא לבדוק לעומק את התשתית הניהולית של העיתון וגילה כי בעצם החברה שמנהלת את העיתון, שואבת את כוחה אך ורק מהעמותה, אותה עמותה שהוקמה בזמנו בהוראת הגראמ"מ שך זצ"ל.

העמותה, כך התברר מונה עשרה חברים, המסמכים נאספו, עם חלקם, בהם הרב יחזקאל אסחייק, הרב שמואל אפשטיין, הרב נתן זוכובסקי, הרב שלמה אייזן והרב משה אהרון ברוורמן, נוצר הקשר על המהלך הצפוי והם נקראו אל בית הגראי"ל שטיינמן, ממנו קיבלו הוראות ישירות מה צריך לעשות כדי שהעיתון יחזור לשמש כשופרם של בני התורה.

במשך חודשיים וחצי, נבנה המהלך שלב אחר שלב, כאשר ההחלטה להוציאו אל הפועל הגיעה לאחר שמשלחת מ'יתד נאמן' הגיעה אל בית ראש הישיבה והבטיחו כי העיתון ינוהל על-פי דעת תורה, אך למעשה, ימים לאחר מכן התברר כי אותם שהבטיחו זאת אינם האנשים הנכונים הקובעים את סדר היום בעיתון.

הרווחים - קודש לעיתון

העורך נתי גרוסמן ועובדים נוספים, המשיכו לעשות בעיתון ככל העולה על רוחם, ואף הכניסו בעיתון דברים הפוכים מהוראותיו של הגראי"ל שטיינמן. השיא, שהיה בבחינת הקש ששבר את גב הגמל, היה כאשר נתי גרוסמן צרח על הרב עזריאל מונק, נציגו של הגראי"ל בעיתון, כשנתקל בו בעודו עובר על אחד המאמרים. גרוסמן קרע לו את הדף מול הפרצוף, והכריז "אני בעל הבית".

המהלך עצמו, מתברר, די פשוט. 'יתדות תשמב - חברה בע"מ', השתלטה על העמותה שהקימה ולמעשה לה שייך העיתון, מתוך טיעון שכיוון שיש לעיתון רווחים, הרי שרק דרך חברה בע"מ ניתן להוציא את הרווחים והכספים החוצה.

וכך, אתמול בשעה 11:00 בבוקר, לאחר ישיבה בבית ראש הישיבה ברחוב חזון איש 5 יחד עם עורכי דין וארבעת הקודקודים - מבשלי, אדריכלי ובוני המהלך, ששמות שלושה מתוכם בשלב זה חסויים -הופרדה החברה מעמותה, והעמותה המקורית שנוסדה על-ידי הגראמ"מ שך זצ"ל, היא זו שתנהל מעתה ואילך את העיתון, ללא חברה, כך שהרווחים, אם יהיו, יושקעו בעיתון עצמו, בשיפורו והרחבתו, כפי רצונם ושאיפתם של מקימן העיתון מרנן ורבנן זצ"ל, שהעיתון ישמש כשופר רוחני ולא ככלי רווחי.

חברי העמותה הוותיקה, מינו את הנגיד שמעון גליק ליו"ר העמותה, וצירפו עוד ארבעה חברים חדשים לניהול העמותה, בהם יצחק ויזל מקורבו של הגראי"ל שטיינמן, שלמה שטרן חבר מועצת עיריית בני ברק ומקורבו של הדיין הגר"י סילמן, ולייזר קפלן עסקן ב'עזרא למרפא' ואחיינו של הגרב"ד פוברסקי.

מינויו של גליק, שכיום משמש כפטרון של רוב עולם הישיבות והכוללים בארץ, שנקלעו למשברים פיננסיים בשנים האחרונות, הוא בעל משמעות גדולה מהבחינה הזו. יצויין כי גליק הסכים ללכת למהלך הזה רק כשקיבל כתב מינוי ברור של מרן ראש הישיבה, וכעת הוא נכון להישאר בארץ כל זמן שיידרש להשלמת המהלך החשוב להחזרת שופר ציבור בני התורה לידם והכוונתם של גדולי ישראל.

בשעות הצהריים המוקדמות אתמול, הגיע שמעון גליק יחד עם נאמניו ומספר מאבטחים אל משרדי מערכת העיתון, והודיע כמנהג בעלי-בתים כי מעתה ואילך הוא מנהל את העיתון. במקביל, 20 שליחים נשלחו עם מכתבים אל הבנקים להודיע על הנהלה חדשה בעמותה, שרק בסמכותה לחתום על צ'קים והעברת כספים של העמותה.

בנוסף, הוכנו כ-8 מכתבי פיטורין, שבשלב זה תלויים ועומדים והנמענים הם אלו שיכריעו בימים הקרובים האם המכתב יגיע לייעדו. היחיד שקיבל את המכתב כבר אתמול היה העורך שהחציף את פיו נגד גדולי ישראל, נתי גרוסמן.

מנהל העיתון יעקב לבין שוחח עם גליק והודיע כי הוא מקבל את מרותו של ראש הישיבה, ולכן הוא עדיין נשאר כמנכ"ל העיתון - צריך לזכור כי הוא מנכ"ל בשכר ולמעשה איננו יכול למנוע את המהלך. בשעות אחר-הצהריים הוא אף שיגר מכתב לעובדים בו הגיב כי "לא השתנה דבר וכל העבודה נמשכת כרגיל". למהפכה שהתרחשה הוא התייחס במילה אחת "שמועות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בשעות הלילה המאוחרות, הרב המרכזי של הוועדה הרוחנית, הרב ברוך שמואל דויטש, מראשי ישיבת 'קול תורה' בירושלים, לאחר שכמעט והודיע כי אינו מקבל את השינויים וכי הוא מסיר את ידיו מענייני העיתון החליט כי הוא נשאר לפי שעה בוועדה ולא עוזב אותה. למעשה, חברי הוועדה הרוחנית כעת הם: הרב ברוך שמואל דייטש, הרב צבי פרידמן, הרב נתן זוכובסקי, הרב עזריאל מונק והרב משה אהרון ברוורמן. אנשי הנגיד גליק ונאמניו של ראש הישיבה שהו עד לסגירת העיתון ושליחתו לדפוס במשרדי המערכת.

יצויין כי חלק מהדברים שגרמו למהלך היו בעיות מוסריות, רוחניות וערכיות קשות, דווקא בעיתון האמור להיות קדוש ומותאם לבני התורה, כך למשל, עמוד הפייסבוק החצי רשמי של יתד, ודברים דומים, שעלו על השולחן, ומפעיליהם התבקשו להפסיקם.

מעתה ואילך, יצחק רוט יהיה זה שיכתוב את מאמרי המערכת של העיתון, וכבר אמש בהוראת הגראי"ל שטיינמן נגנז מאמר שכתב העורך שפוטר לעיתון יום שישי ומאמר מערכת חדש פורסם, ללא התייחסות למהפכה בעיתון.

וכך הבוקר, במה שהיה נראה כבלתי אפשרי, יצא לו לאחר זמן רב עיתון 'יתד נאמן' כשהוא כפוף לדעת תורה ולהנחיותיהם של גדולי ישראל ופועל אך ורק על פיהם.

כל המידע המובא בכתבה, דווח הלילה בחצות על-ידי העיתונאי מני גירא ב'קו החשיפות'.