אאא

עשרות מצלמות המהירות שהוצבו בחודשים האחרונים בכבישי הארץ כלל לא הביאו לירידה במהירות הנסיעה בכבישים, כך עולה מסקר שמפרסמת היום (ה') הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

בסקר, המשווה בין מהירות הנסיעה בשנת 2011, בה מצלמות המהירות ברובן טרם נפרשו, ובין מהירות הנסיעה ב-2012 חושף כי: "לא קיים שינוי מעשי במהירויות הנסיעה".

בסקר נמדדה מהירותן של מכוניות בקטעי כביש מסוימים ברחבי הארץ ובכללם גם כבישים, בהם הוצבו מצלמות המהירות החדשות. יתרה מזאת, על פי ממצאי הסקר, הנהגים העלו את מהירות נסיעתם בקרבת המצלמות החדשות, כדי "לפצות" על זמן שאיבדו כשהתקרבו למצלמה ונאלצו להאט את מהירות נסיעתם. אחרי המצלמה מיהרו הנהגים להאיץ שוב ואף הגיעו למהירויות ממוצעות גבוהות מאלה שנמדדו בשנת 2011, לפני הצבת המצלמות.