אאא

המקובל הנודע מבאר שבע, הצדיק הגר"ב בצרי שליט"א, השר לשעבר ומזכיר מועצת חכמי התורה של ש"ס, וקבוצה של מלווים השתטחו על ציון קברו של בעל ה"פלא יועץ", רבי אליעזר יצחק פאפו זי"ע בסליסטרה שבבולגריה.

בעל ה"פלא יועץ" חיבר עשרות ספרים בכל תחומי התורה וההלכה ובראשם ספרו הידוע ה"פלא יועץ" ובו עצות לעם ישראל, לפרט ולכלל בנושאים שונים. היה רבה של העיר סליסטרה שנים רבות וכל חייו היה מלוב"ן בניסים ורבים נושעו מברכותיו.

ימים אחדים לפני שנפטר ב-1828 פקדה מכת "דבר" קשה את בולגריה ואת בני הקהילה היהודית שמאות מתוכו הלכו לעולמם מן המחלה הקשה, אסף ה"פלא יועץ" את היהודים בעירו ואמר להם כי המחלה לא תיעצר אלא אם יתנדב לשלם על כך בנשמתו. ואכן למחרת האסיפה ואמירת דברים אלו, נפטר בעל ה"פלא יועץ" זי"ע ובו ביום פסקה המגיפה הקשה.

בספרו האחרון שחיבר לפני פטירתו כתב בעל ה"פלא יועץ" שכל שיבוא להשתטח על קברו אחרי פטירתו, אחרי שקודם לכן יטבול במקווה ייפקד בדבר ישועה ורחמים בכל משאלות לבו.

ליד מקום קבורתו נבנה מקווה טהרה ובשנים האחרונים מרבים יהודים מכל רחבי אירופה לפקוד את מקום הציון שבבולגריה.

הגר"ב בצרי שליט"א והרב פנחסי ניצלו את שהיית הקיץ שלהם באירופה ויצאו למסע ארוך שאכן הביאם אל הציון שלחופי הדנובה, סמוך לעיירה סיליסטריה שבבולגריה, שם יחד עם קבוצה של רבנים ואישים ישראליים טבלו במקווה ועלו אל הציון לבקשת רחמים על הפרט והכלל בישראל.

הגאון רבי בנימין בצרי שליט"א, עומד בראש המרכז התורני הגדול והפעיל "בית יוסף" שבעיר באר שבע , שהפכה להיות אחרי שנים רבות, ובעיקר בזכות הרב בצרי ופעילותו הענפה בבירת הנגב למרכז פורח ושוקק חיים של תורה וקדושה. קולותיהם של נערים וזקנים, נשים וטף מהדהדים, מבצרים את שלושת עמודי העולם - מי בתורה מי בתפילה ומי בחסד.

המרכז התורני בית יוסף נוסד, לנוכח גלי התשובה ששטפו את הדרום. אנשי רוח וחזון יזמו וקידמו, והחלום התממש והיה למציאות. קריית האבות שהחלה בבניינים ספורים, הרחיבה גבולותיה והפכה לקריה גדולה ומכובדת.

זכות אבות עצומה להרב בנימין בצרי שליט"א, בהיותו נין ונכד לרבן של כל בני הגולה רבי יוסף חיים זצוק"ל בעל ה"בן איש חי. וכן לסבא קדישא הגאון המקובל רבי יהודה פתיה זצוק"ל, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. את תורתו ינק הגאון רבי בנימין בצרי בישיבות הקדושה "קול תורה" ומגדולי הדור וממייסדי ישיבת "זוהר התורה".