אאא

מידי שנה מפרסם מבקר צה"ל דו"ח על הנעשה ביחידות השונות בצבא, בחודשים האחרונים המבקר בדק את פרויקט שח"ר וכעת מותח ביקורת קשה כנגדו.

עיקרו של הדו"ח נוסח אחרי העברת חוק הגיוס אך עוד קודם לכן סייר המפקד בקרב החיילים החרדים ומהביקורת שלו ניתן להסיק כי גיוס החרדים לצה"ל עדיין רחוק ממימוש.

מבקר צה"ל כתב כי "הממצאים בדוח זה מעידים על תיאום לקוי ועל ערב-רב של גופים הפועלים מול אותו ציבור, כל אחד לשיטתו. לא מתבצע תהליך תיאום מלא בין הזרועות לבין מדור שילוב חרדים. נמצא כי כל זרוע ופיקוד משווקים את נושא גיוס החרדים בהתאם לתפישתם".

"פעילותן של הזרועות אינה הולמת באופן מלא את האינטרס המטכ"לי. חיל-האוויר, אמ"ן ואגף התקשוב עוסקים (בעיקר) בעידוד הגיוס של אוכלוסיית שח"ר למערכים טכנולוגיים, על-אף שמדיניות הרמטכ"ל היא בעדיפות למקצועות הלחימה", כותב המבקר.

לפי המבקר ישנם פערים גדולים בין ההבטחות הניתנות לחיילים החרדים לבין המציאות בשטח: "האופן בו צה"ל מנהל את ההכשרות המקצועיות גורם נזק לשני הצדדים, בעיקר לצה"ל, שכן אין ניהול כולל תחת תפישה ומדיניות המשלבות מענה לאוכלוסייה שונה מיתר הציבור במגוון רחב של תחומים".

מדובר צה"ל נמסר לאתר News1 שפרסם את טיוטת הדו"ח כי "דוח מבקר צה"ל טרם הוצג בפני הרמטכ"ל ולכן לא נוכל להתייחס לטענות. צה"ל מקיים תהליכי בקרה בתחומים שונים ובכלל זה יזם את הביקורת הפנימית האמורה".