הפגנת 'העדה החרדית': כאלף וחמש מאות מפגינים מבני העדה החרדית וחסידות תולדות אהרון, הגיעו הצהריים (שני) לשערי כלא 6 בצפון, בכדי למחות על מעצרם של שלושה תלמידי הישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

רבני העדה החרדית שהגיעו להשתתף במחאה אמרו בצורה חד משמעית כי הגיוס הוא בבחינת "יהרג ואל יעבור", הרבנים הבהירו: "נמסור את נפשינו", ואמרו כי מדובר רק בהקדמה להפגנות הענק שיתקיימו במידה ויגייסו בחורי ישיבה בכוח אל "צבא השמד".

רוב הרבנים נאמו בשפת היידיש, אך הרב צבי רוט - מעסקני העיר בני ברק, דיבר בעברית בכדי שדבריו יובנו גם לכלי התקשורת הרבים שסיקרו את ההפגנה. 

בדבריו אמר הרב רוט כי: "הצבא, שהרבה שנים היה הסכם שבחור ישיבה מקבל דחייה, היום הוא כור היתוך לחילוניות, כואב להם לראות שאנחנו נבדלים מהם, שאנחנו שומרים על מצוות, שאנחנו לא מתבוללים".

"הם הקימו כור היתוך בשביל לחלל אותנו, לשם זה הם עושים את כל האפשרויות, יושבים מומחים וחושבים איך לחלל את היהודים, את בחורי הישיבות" אמר.

באשר למחלוקת בין מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לראש הישיבה הגאון הרב שמואל אוירבעך בשאלת ההתייצבות בלשכות הגיוס, אמר הרב רוט: "רבותינו אמרו שאסור להיכנס לזה, אסור לשלוח אותם גם לבדיקות. הם רוצים לחלל אותנו".

"באו גדולי הדור והורו לנו בעיניים שלהם, אין לנו שום קשר עמם, לא הולכים, מתחילה לא הולכים, זכותינו לגור בארץ הזאת, כל מה שכתבתם ב'מגילת העצמאות' זה שקר וכזב, זה אפילו לא אחיזת עניים, מתברר שהכל אפס, לא אכפת לכם מיהודים".

"אנחנו מכריזים כאן" אמר הרב רוט, "באוזני העולם כולו, אנחנו לא נעשה מה שאתם רוצים. אנחנו באנו כאן לתת חיזוק לאותם בחורי שיבה שהקב"ה זיכה אותם להיות הראשונים שנתפסו על דברי התורה, באנו להכריז כאן באוזני כלי התקשורת: אנחנו אתכם בחורים יקרים, אתם הראשנים ואנחנו אחריכם, לא נשקוט, לא נפסיק את המחאה שלנו כי בנפשינו הדבר" סיים הרב רוט את דבריו.