אאא

מצב רוכשי הדירות בישראל בכי רע: בנק הפועלים מפרסם היום (א´) כי מדד משכן למצב רוכשי הדירות, אשר עוקב אחר מצבם השוטף של רוכשי הדירות בישראל, המשיך את המגמה של החודשים האחרונים ורשם בחודש מארס 2011 ירידה חדה של 3.1 נקודות (ירידה של 2.4%) לרמה של 128.6, הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2003.

מדד משכן הגיע ביולי 2008 לשיא של 171 נקודות ומאז ירד ב-25%. הירידה במדד, המשקפת הרעה במצב רוכשי הדירות, נרשמה בעיקר בשל המשך מגמת העלייה במחירי הדירות.

מדד משכן

כלכלני הבנק מזכירים כי מדד מחירי הדירות האחרון שפורסם, על פי סקר מחירי דירות בבעלות דיירים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עלה ב-1.7%. מחירי הדירות בישראל עלו ב-12 החודשים האחרונים בשיעור נומינאלי חד של 16.1% ושיעור ריאלי של 10.5%. מאז נקודת השפל במחצית שנת 2007 עלו מחירי הדירות בישראל ב-62% נומינאלית ו-41% ריאלית.

מדד משכן

בבנק הפועלים מסבירים כי בשל עליית מחירי הדירות ועליית הריבית על המשכנתאות נרשמה בחודש מארס הרעה נוספת במצב רוכשי הדירות. "שיעור הריבית הממוצע על הלוואות לדיור ל-20-17 שנה (ריבית קבועה צמודת מדד) המשיך לעלות גם החודש ורשם בחודש מארס עלייה של 0.12% מ-3.1% בחודש הקודם ל-3.22%", כתבו הכלכלנים.

נזכיר כי בשבוע שעבר פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הגבלה חדשה על שוק המשכנתאות, במטרה לנסות ולצנן את העלייה העקבית במחירים. על פי ההוראה, שנכנסה השבוע לתוקף, יוגבלו המשכנתאות בריבית משתנה לשליש מהיקף המשכנתא מ-76%. מדובר במשכנתאות בהן משתנה הריבית בפרק זמן של פחות מ-5 שנים.

מדד משכן