אאא

בגימטריה מופלאה, נמצא רמז בחומש 'בראשית', בין רצח האדמו"ר המקובל רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל, לרצח הבל בידי קין.

בשבת האחרונה, עסקו הרבנים בדרשותיהם בבתי-הכנסת השונים ברצח המחריד והמזעזע שאירע בליל שישי האחרון, כאשר, הרוצח, אשר דהן, הגיע אל הבאבא אלעזר, המתין להיות אחרון בחדרו, ואז ניגש אליו, שלף סכין ודקרו למוות, לחרדת לב כולם.

הגאון רבי יהודה סילמן, דיין בבית דינו של הגר"נ קרליץ בבני-ברק, מסר דרשה בסעודה שלישית, בבית הכנסת "קהל חסידים" בשכונת רמת אלחנן בבני ברק.

במהלך הדרשה, הזכיר הרב את הרצח המתועב, והביא גימטריא מופלאה הקושרת לכאורה בין הרצח המחריד של הרב זצ"ל, לרצח הבל בידי קין אחיו.

הרב סילמן הסביר כי 'אשר דהאן', שמו של הרוצח הנתעב, הוא בגימטריא - 561.

במקביל, הביא הרב סילמן פסוק מחומש "בראשית", פרק ד' פסוק ט', בו נכתב: "ויאמר השם אל קין אי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי".

תחילת הפסוק - "ויאמר השם אל קין אי הבל אחיך", עם שם השם המלא, הוא בגימטריא גם 561, כגימטריא של שמו של הרוצח הנתעב.

ורב הנסתר על הנגלה.