אאא

התקווה נגוזה: העיתון 'יתד נאמן', שב בתוך יום אחד לקו הישן, וממשיך ב'מלחמת הקודש' סביב התארים הניתנים למרנן ורבנן גדולי ישראל.

כזכור, בעיתון שבישר אתמול (שלישי) על פטירת הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, נכתב בכותרת הראשית של העיתון: "מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל".

התואר "מרן", שמור ב'יתד' רק לגדולי עולם שכבר אינם בין החיים, כמו הגרא"מ שך והסטייפלער זיע"א, ולהבדיל, למרן הגרי"ש אלישיב שיבל"א, שהוא המנהיג היחיד שזוכה לקבל את התואר ב'יתד' עוד בימי חייו.

נתינת התואר "מרן", אתמול, למרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, הייתה הפתעה, שהפיחה תקווה בלב רבים כי משהו בסגנון ובקו של העיתון, עומד בפני שינוי.

אלא שהבוקר, חזר העיתון לקו הישן והמוכר, ובכותרת הראשית על ההלוויה הענקית, בה השתתפו כמאה אלף איש, נכתב: "עולם התורה והיראה בהלוויתו של מורנו ראש הישיבה רבי מיכל יהודה לפקוביץ´ זצוק"ל".

התואר "מרן", ניתן רק יום אחד, וכבר למחרת, נכתב "מורנו", שמבחינת אנשי 'יתד' הוא תואר פחות-ערך ל"מרן".

ב"הקול החרדי" דווח כי השינוי בין "מרן" ל"מורנו", הוא כדי למנוע צורך בנתינת התואר "מרן" לרבנים נוספים, חברי מועצת גדולי התורה וגדולי הדור, ביקרם, מערכת העיתון לא חפצה.

ל"כיכר השבת" נודע כי בעקבות הוראת מרן הגרי"ש אלישיב, שצוואת מרן הגרמ"י לפקוביץ זצוק"ל, שלא להגזים בתוארים ושבחים - חלה גם על מערכת 'יתד נאמן', הרי שהתוארים "הגאון" ו"הצדיק"' לא יוזכרו בעיתון על הגרמ"י ליפקוביץ, כפי שהורה בצוואה. 

עם זאת, במערכת 'יתד' הוחלט שלא לשנות מהקו הנהוג בעיתון, בעניין התואר 'מרן'. אך לגבי מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל, לראשונה ישתמשו בו רק בתוכן הכתבות, לצד תארים נוספים כ'נזר הדור', 'ראש הישיבה', 'פאר הדור', ואחרים. 

'יתד', אתמול
'יתד', אתמול
'יתד', היום
'יתד', היום