אאא

יום לאחר אישורו במליאה, חברי הכנסת קיימו דיון סוער בוועדת הפנים של הכנסת בכדי להכין את חוק המסתננים החדש להמשך חקיקה בכנסת. בדיון הוצאו כמה חברי כנסת והובהר במהלכו כי היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לחוק במתכונתו הנוכחית.

יו"ר הוועדה פתחה את הדיון ואמרה כי היא לא תהווה חותמת גומי לממשלה. "ועדת הפנים בראשותי לא תאשר חוק עקר, שנכפה על ידי היועץ המשפטי לממשלה על הממשלה ולא ייתן מענה אמיתי לבעיית המסתננים ולמצוקות תושבי דרום תל אביב. זה חוק שקורא למסתננים להגיע ולכבוד את המדינה בלי כדור אחד".

לדבריה, "החוק יהיה עם שיניים. מדיניות ההגירה לא תיקבע על ידי שופט אלא על ידי הממשלה שנבחרת. ועדת הפנים לא תהיה חותמת גומי של הממשלה ובוודאי לא חותמת גומי של בג"ץ. מהגרי העבודה לא צריכים בן זוג או תחביב, הם צריכים לחזור לארצם".

בסוף דבריה פנתה רגב למשנה ליועצת המשפטית עו"ד דינה זילבר: "בכנסת כללי המשחק שונים. אתם מנסים לעקר את יכולתנו ולא ניתן לכם- אתם לא נבחרי ציבור". היא הוסיפה כי "כדי לעמוד בלו"ז הצפוף ולסיים את החקיקה עד יום שני - נערוך דיונים יסודיים ומהירים. ההסתייגויות יוגשו תוך כדי הדיון. נעביר חוק טוב לעם ישראל ולא לטובת ז'נבה".

שר הפנים גלעד ארדן אמר בדיון כי "ההסתננות פוגעת במרקם החיים, בשוק העבודה ומצמצמת משאבים שהמדינה יכולה להעמיד לרשות אזרחיה. עניי עיקרך קודמים אך אנחנו מחויבים גם לשמש דוגמה ומופת ביחס לאחר בין אם הם פליטים או מסתננים בלתי חוקיים. עם כניסתי לתפקיד קיבלתי על עצמי לפתור את הבעיה".

השר הוסיף כי "חשוב להגן על כבוד ביהמ"ש העליון ועפ"י המצב הקיים זו חובתו לפסול חוקים של הכנסת, אבל זה לא מצב תקין בעיניי. המסתננים היא בעיה ספציפית והבעיה העקרונית היא שלכנסת כשלוחת העם, אין אפשרות כיום לחזור ולדון בחוק שנפסל".

היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון אמר כי "ההסדרים הם ביחס למשמורת ולמתקן השהייה הפתוח מאוזנים ומידתיים במידה משמעותית מן ההסדר הקודם שנפסל, וככלל משקפים הפנמה של עמדת הרוב בבית המשפט העליון. עם זאת, היועץ המשפטי לכנסת ציין לעניין תקופת המשמורת למסתננים חדשים, כי לאור פסיקת בית המשפט העליון, יש ליצור בחוק עצמו זיקה בין ההחזקה במשמורת לבין קיומם של הליכים לבירור זהותו של המסתנן ומיצוי אפשרויות גירושו מישראל".

עוד הוסיף כי "ההסדר שנקבע לעניין מתקן השהייה הפתוח מידתי ומאוזן יותר מן ההסדר שנפסל, והמליץ שלא להאריך את תקופת השהייה המקסימלית במתקן מעבר לזו שהוצעה על ידי הממשלה".