אאא

ביום שאחרי הכינוס של גדולי ישראל במלון נובוטל, מרתק לראות את ההתייחסות של שלושת היומונים החרדים, למעמד.

בעוד 'יתד נאמן' ו'המבשר' (של מאיר פרוש, מחולל המהלך בחינוך העצמאי), מדובר על "מעמד היסטורי... רווי הוד קודש עילאי... התכנסות היסטורית... מעמד אדיר ורב רושם"... הרי שב'המודיע' קצת פחות נלהבים.

סופר 'המודיע' מספר בידיעה קצרה ושולית בעמוד הראשון על "מועצת גדולי התורה של דגל התורה התכנסה בירושלים". אין צורך לספר לגולשים שצמד המילים "החינוך העצמאי" לא הוזכרו בידיעה שפורסמה ב'המודיע', כי אם "במהלך הכנס נידונו נושאי חינוך ונושאים העומדים על הפרק".

על כך נאמר: תודה על העידכון...

סריקה: באדיבות אתרוג.