BFV  bhr ci trmh  fi  NFCHYX
הסתכסכתם עם השכנים? כך תבקשו מחילההסתכסכתם עם השכנים? כך תבקשו מחילה
ה' בתשרי תשפ | 04.10.19
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית. והפעם לקראת יום הכיפורים וכחלק מסדרת הטורים על דיני שכנים, הנושא: פיוס ובקשת סליחה על רקע סכסוך שכנים (מה הדין?)
מדוע חשוב ללמד זכות בסכסוכי שכנים?מדוע חשוב ללמד זכות בסכסוכי שכנים?הרב יהודה שטרן
פרשנות לא נכונה למעשיו או לכוונותיו של שכן בבית המשותף יכולה להצית מחלוקת קשה. עוד רגע של מחשבה ופרשנות לצד הזכות היו יכולים למנוע את הכעס והסכסוך (מה הדין?)
מה הדין: שימוש בחניון בית משותף ללא רשותמה הדין: שימוש בחניון בית משותף ללא רשותהרב יהודה שטרן
כאשר נתקעתם בלי חניה באיזור עמוס ואתם רואים חניה פנויה בחניון של בית משותף, האם מותר לחנות שם? ומה הדין לחניה של זמן קצר רק כדי לאסוף פריט • כל התשובות (הלכות)
אילוסטרציהמה הדין: עגלות ילדים ואופניים בלובי הבנייןהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה למעשה, טור נוסף מסדרת הטורים על הלכות שכנים והפעם כיצד צריך ומותר לנהוג עם עגלות הילדים והאופניים שגודשים את הלובי (יהדות)
דיירי קומת קרקע חייבים להשתתף בעלויות המעלית?דיירי קומת קרקע חייבים להשתתף בעלויות המעלית?הרב יהודה שטרן2
הוויכוחים הקבועים בין דיירי הבניין המשותף מגיעים כעת לשולחן ההלכה של הרב יהודה שטרן, שדן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והפעם בסדרה על הלכות שכנים (יהדות)
האם נציג וועד הבית אחראי על כספי הוועד?האם נציג וועד הבית אחראי על כספי הוועד?הרב יהודה שטרן
מה דינו של האחראי על וועד הבית? האם הוא חייב באחריות הכספים של הוועד? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית בטור נוסף בסדרת הלכות שכנים (מה הדין?)
טוען כי שילם כבר לוועד בית האם נאמן?טוען כי שילם כבר לוועד בית האם נאמן?הרב יהודה שטרן
השכן טוען כי העביר כבר את דמי וועד הבית לשכן שממונה על כך, אך הלה לא זוכר, האם הוא נאמן? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית בסדרת הלכות שכנים (יהדות)
האם לשלם דמי ועד בית בחופשה או שיפוצים?האם לשלם דמי ועד בית בחופשה או שיפוצים?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והפעם כחלק מסדרת הטורים על הלכות שכנים דן הרב שטרן בנושא תשלום דמי וועד הבית בעת היעדרות מהבניין (יהדות)
אילוסטרציהמי שגר בדירה פרטית חייב לשלם וועד בית?הרב יהודה שטרן1
האם מי שגר בדירה עם כניסה פרטית חייב בוועד בית? הרב שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית כחלק מסדרת טורים על נושאי שכנים והתנהלות הבניין המשותף (מה הדין?)
האם אתם משלמים יותר מידי לועד הבית?האם אתם משלמים יותר מידי לועד הבית?הרב יהודה שטרן
מהו גובה תשלום דמי ועד בית על פי ההלכה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית כחלק מסדרת טורים על נושאי שכנים והתנהלות הבניין המשותף (מה הדין?)
האם אתם מחויבים להחלטות וועד הבית?האם אתם מחויבים להחלטות וועד הבית?הרב יהודה שטרן
האם וועד הבית יכול לקבוע כמה תשלמו ומתי? והאם בכלל אתם מחויבים להחלטות וועד הבית? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי, מתוך סדרה על נושאי ההלכה בבניין (מה הדין?)
כיצד נבחר את 'ועד הבית' ומהן סמכויותיו?כיצד נבחר את 'ועד הבית' ומהן סמכויותיו?הרב יהודה שטרן
גם אצלכם בבניין יש וויכוחים בלי סוף? הרב יהודה שטרן בסדרת כתבות חדשות על הבית המשותף בהלכה, השאלות הבוערות ביותר בבניין עם מקורות ההלכה (מה הדין? יהדות)
נקרע לכם הצ'ק, האם הוא עדיין תקף?נקרע לכם הצ'ק, האם הוא עדיין תקף?הרב יהודה שטרן1
קיבלתם צ'ק והוא קרוע? האם תוכלו לגבות איתו כדין שטר חוב? או שהקריעה שלו גורמת להפיכתו לשטר קורע שתוקפו נגמר. הרב יהודה שטרן בטורו על הלכה מעשית (מה הדין?)
חתמתם על מסמך בלי לקרוא אותו, חייבים?חתמתם על מסמך בלי לקרוא אותו, חייבים?הרב יהודה שטרן
רבים חותמים על מסמכים מבלי לטרוח כלל לקרוא את תוכנם. האם חתימה על התחייבות כספית מבלי לקרוא אותה אכן מחייבת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית (מה הדין?)
האם שטר חוב שנשלח בפקס תקף?האם שטר חוב שנשלח בפקס תקף?הרב יהודה שטרן
מעשים שבכל יום, שאנשים שולחים בפקס התחייבויות והסכמים, כאשר לכאורה אין להם שום תוקף ולא ניתן לגבות באמצעותם בבית הדין. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (יהדות)
האם מותר להלוות ללא העמדת בטחונות?האם מותר להלוות ללא העמדת בטחונות?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית מתחיל בסדרה חדשה של מאמרים על מצוות ההלוואה ופרטיה ההלכתיים והמעשיים (מה הדין? יהדות)
ביאור ברכת התורה המורכבת משלוש ברכותביאור ברכת התורה המורכבת משלוש ברכותהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן מגיש את טורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם מענייני דיומא - ערב חג השבועות, ברכת התורה מה מקורה, ומה הביאור של שלושת חלקיה (מה הדין? יהדות)
קבלן גרם נזק לדירה, האם הוא צריך לשלם?קבלן גרם נזק לדירה, האם הוא צריך לשלם?הרב יהודה שטרן
מהו היקף האחריות של קבלן או גורם מקצועי אשר הסבו נזק במסגרת עבודות בניה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית מחיי היום יום (מה הדין? יהדות)
סכסוכי מקרקעין: הגרלת דירות בעמותות בניה וקבוצות רכישהסכסוכי מקרקעין: הגרלת דירות בעמותות בניה וקבוצות רכישההרב יהודה שטרן
מהו תוקף הסכמת רוכשי זכויות במקרקעין במסגרת עמותות בניה או קבוצת רכישה לחלוקת המקרקעין או הדירות באמצעות הגרלה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
התחייבות לפירוק השיתוף - הסכמי חלוקה בקבוצות רכישההתחייבות לפירוק השיתוף - הסכמי חלוקה בקבוצות רכישההרב יהודה שטרן1
האם התחייבות של שותפים במקרקעין לפרק את השותפות באמצעות הקצאת חלק בקרקע לכל אחד מהשותפים יש לה תוקף מחייב? האם להסכם בין שותפים בקבוצת רכישה אשר מקצה לכל שותף חלק ספציפי בקרקע יש תוקף הלכתי? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
סכסוכי מקרקעין: הזכות לתבוע היפרדות מהשותפותסכסוכי מקרקעין: הזכות לתבוע היפרדות מהשותפותהרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם בנושאי שותפות עסקית במקרקעין. האם ניתן לתבוע את פירוק השותפות וחלוקת הנכסים בין השותפים? (מה הדין? יהדות)
המשמעות הקניינית של שותפות במקרקעיןהמשמעות הקניינית של שותפות במקרקעיןהרב יהודה שטרן
מהי המשמעות של שותפות במקרקעין? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית ומציאותית והפעם בנושאים העולים באופן קבוע בביה"ד במקרי שותפויות (יהדות)
מרן הגר"ח בסיום המסכת המסורתיתענית הבכורים בערב פסח: טעמה ומנהגיההרב יהודה שטרן
אם תענית בכורים נתקנה לזכר הצלת הבכורים, אזי היה ראוי לקבוע הלל והודיה ולא תענית. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאים מעשיים בהלכה ומענייני דיומא (יהדות)
מה דין אחריות נהג בעצירה פתאומית?מה דין אחריות נהג בעצירה פתאומית?הרב יהודה שטרן
מה דינו של נהג שעצר את רכבו בצורה פתאומית וגרם נזק לרכבים אחרים? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית בת זמננו בנושאים שונים (מה הדין? יהדות)
מדוע לא אומרים את ההלל בימי הפורים?מדוע לא אומרים את ההלל בימי הפורים?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם בענייני חג הפורים בשאלה מדוע אין אנו קוראים את ההלל בימי הפורים ומה ההבדל בין פורים לפסח (מה הדין? / יהדות)
האם ניתן לקיים משלוח מנות במוזיקה או במילי דבדיחותא?האם ניתן לקיים משלוח מנות במוזיקה או במילי דבדיחותא?הרב יהודה שטרן
לקראת חג הפורים, הרב יהודה שטרן בטורו ההלכתי השבועי בדיון מסקרן על השאלה האם ניתן לקיים מצוות משלוח מנות במוזיקה או במילי דבדיחותא בלבד ללא מיני מאכל (מה הדין?)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156