מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?
ד' בכסלו תשפא | 20.11.20
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם דיני ניקוי בשבת של מוצץ ופטמת בקבוק של תינוק העשויים מחומרים סינטטיים (מה הדין?)
האם מותר לנו לקפל את הטלית בשבת?האם מותר לנו לקפל את הטלית בשבת?הרב יהודה שטרן
האם מותר לקפל את הטלית גדול בשבת בבוקר לאחר התפילה? מה הסיבה שקיפול כזה יכול להיות בעייתי וכיצד מותר לנהוג למעשה. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (יהדות)
אילוסטרציההאם מותר כיסוי כובע בשבת בשל הגשמים?הרב יהודה שטרן
האם מותר לטלטל כיסוי כובע ושטריימל להגנה מגשם בשבת? האם הוא מוגדר בכלל כבגד? ומה הדין של מעיל גשם בשבת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית (מה הדין?)
האם מותר לרוץ בשבת? הרב יהודה שטרןהאם מותר לרוץ בשבת? הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
מהי ריצה המותרת בשבת? האם בכלל מותר לרוץ בשבת? והאם קפיצה לשם תענוג מותרת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית (מה הדין?)
עבודה ביקבהאם ניתן לעשות קידוש והבדלה על מיץ ענביםהרב יהודה שטרן
האם מיץ ענבים נחשב ליין מבחינת ההלכה למרות שלא יכול לתסוס יותר ליין? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית (מה הדין?)
האם מותר להשתמש ביין ממותק ומוגז לקידוש?האם מותר להשתמש ביין ממותק ומוגז לקידוש?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה למעשה כשהפעם דיון הלכתי מעמיק על נושא היין הממותק והמוגז, האם הוא אכן כשר לקידוש? (מה הדין?)
מרואיין שנשאל בנושא לשון הרע על עצמומרואיין שנשאל בנושא לשון הרע על עצמוהרב יהודה שטרן
מרואיין שנשאל על לשון הרע על עצמו, האם מותר למאזין להאמין לדברים? הרב יהודה שטרן בטור נוסף מסדרת כתבות ההלכה למעשה, והפעם בנושא לשה"ר שנפוץ מאד (מה הדין)
האם מותר לשה"ר על קרובים ובני משפחה?האם מותר לשה"ר על קרובים ובני משפחה?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והשבוע בהלכות לשון הרע על בני משפחה או קרובים, האם יש הבדל? ומה הדין בלשון הרע על ילדים קטנים (מה הדין?)
אלו אמירות נכללות בכלל איסור לשון הרע?אלו אמירות נכללות בכלל איסור לשון הרע?הרב יהודה שטרן
האם מותר לומר על איש מכירות שהוא אומן ויודע למכור לכל אחד, אולי יש בזה שמץ של גנות? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם על לשון הרע (יהדות)
מותר להתקהל סביב אמבולנס?מהי אונאת דברים האסורה מהתורה?הרב יהודה שטרן1
האם מותר להתקהל מסביב לפצוע ברחוב? האם מותר לצפות בפינוי חולה או מעצר חשוד? האם מותר לנהל מו"מ ולגנות את המקח במסגרת הליך המו"מ? הרב יהודה שטרן בטורו (יהדות)
אילוסטרציה. דיון בבית הדיןיש סכסוך? מה הדרך המומלצת ליישב אותההרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בסדרת מאמריםעל ההיבטים הלכתיים ביחסי אדם וחברו. והפעם על מחלוקת או סכסוך. לפעמים הם חלק מאירועי החיים וכן, יש דרך להיחלץ מהאירועים הללו (מה הדין)
באלו מצבים קיימת חובה ללמד על הזולת זכותבאלו מצבים קיימת חובה ללמד על הזולת זכותהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בסדרת מאמרים חדשה על ההיבטים הלכתיים ביחסי אדם וחברו ומתברר שחלקם אף דילמות דאורייתא. השבוע הטור עוסק בנושא לימוד הזכות (מה הדין?)
אילוסטרציה, למצולם אין קשר לכתבההיש חזקה לבניית סוכה בחצר או במרפסת?הרב יהודה שטרן
ניתן להזמין מחר קונסטרוקטור שיבנה מרפסת לסוכה? שכן שבנה שנה שעברה סוכה בחניה רשאי גם השנה לבנות ולהפריע לחניה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
למצולמים אין קשר לכתבה, אילוסטרציההאם השכנים יכולים להתנגד למניין בחצר?הרב יהודה שטרן6
ימי הקורונה, וההגבלות על בתי הכנסת מחזירים את מנייני החצרות ואיתם את הדילמות ההלכתיות האם שכנים יכולים למנוע מניין תפילה בחצר או בלובי הבניין (מה הדין? יהדות)
כיצד חולקים את השימוש במחסנים וחלליםכיצד חולקים את השימוש במחסנים וחלליםהרב יהודה שטרן
נושא השימוש בחללים הריקים ובמחסנים של הבניין יוצר מריבות רבות בבניינים משותפים, הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית דן בנושא החם (מה הדין?)
כיצד מחלקים את  תשלום ועד בית בין הדירות?כיצד מחלקים את תשלום ועד בית בין הדירות?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית בסדרת טורי הלכות שכנים דן בנושא חלוקת תשלום ועד הבית בין הדיירים, האם ישנו הבדל כמה נהנה בעל הדירה או לא? (מה הדין?)
האם על השכן מקומת קרקע לשלם מעלית?האם על השכן מקומת קרקע לשלם מעלית?הרב יהודה שטרן1
השתתפות דירה בקומת קרקע בעלויות אחזקת המעלית היא סוגיה שגורמת לוויכוחים רבים בין השכנים בבניין המשותף. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בענייני הלכה מעשית (יהדות)
מותר להניח אופניים בכניסה לבניין משותף?מותר להניח אופניים בכניסה לבניין משותף?הרב יהודה שטרן3
דיני הנחת חפצים בשטחים המשותפים: גם אתם זועמים על השכנים שמשאירים את עגלות הילדים והאופניים בכניסה לבניין? הרב יהודה שטרן, מסביר האם מותר להם - או לא (דין)
האם מותר לפצל דירה ליחידת דיור להשכרההאם מותר לפצל דירה ליחידת דיור להשכרההרב יהודה שטרן
פיצול דירה או תוספת בניה למטרות השכרה גורמים לגידול בכמות הדיירים העושים שימוש בשטחי הבית המשותף. פעמים לבעלי הדירות הקיימות עומדת זכות למנוע את הוספת יחידת הדיור (יהדות)
פירוק השיתוף בגג  או בחצר / הרב יהודה שטרןפירוק השיתוף בגג או בחצר / הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
האם בעל דירה שקנה מכמה בעלי דירות את חלקם בגג הבניין או בחצר, רשאי לדרוש משאר בעלי הדירות את חלוקת הגג או החצר בהתאם לחלקו היחסי? הרב שטרן בטורו השבועי (יהדות)
תוספות בניה בבית המשותף / הרב יהודה שטרןתוספות בניה בבית המשותף / הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
האם ניתן למנוע תוספת בנייה מהשכנים? זהו אחד מהנושאים החמים בסכסוכי שכנים. הרב יהודה שטרן בטור נוסף בסדרת טורי ההלכה למעשה שלו (מה הדין? יהדות)
נזקי האפלה ומניעת אור // הרב יהודה שטרןנזקי האפלה ומניעת אור // הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית בטור נוסף מסדרת הלכות שכנים והפעם על נזקי האפלה ומניעת אור, אחת הסוגיות הבוערות בעת בנייה חדשה (מה הדין?)
האם אכן ישנו היזק ראיה וצנעת הפרט?האם אכן ישנו היזק ראיה וצנעת הפרט?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית, והפעם בטור נוסף בסדרת הלכות שכנים כשהנושא הוא היזק הראייה וצנעת הפרט על פי ההלכה (מה הדין? יהדות)
השכן עושה כל הזמן "על האש" במרפסת?השכן עושה כל הזמן "על האש" במרפסת?הרב יהודה שטרן
מטרדי עשן וזיהום אוויר, הם דבר שגורם לסכסוכי שכנים רבים, האם ניתן למנוע זאת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית בטור נוסף מסדרת הלכות שכנים (מה הדין?)
האם ניתן למנוע רעש מזגן ומשחקי ילדים?האם ניתן למנוע רעש מזגן ומשחקי ילדים?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית והפעם טור נוסף בסדרת הלכות שכנים, על אחד הנושאים החמים בין שכנים, רעש של כלים חשמליים ומשחקי ילדים (מה הדין?)
מותר להפעיל חנות מסחרית בבניין מגורים?מותר להפעיל חנות מסחרית בבניין מגורים?הרב יהודה שטרן1
האם ניתן למנוע הפעלת חנות אשר הכניסה אליה נעשית מתוך השטחים המשותפים של הבניין? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית (מה הדין? יהדות)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156