אילוסטרציה. דיון בבית הדיןיש לכם סכסוך? מה הדרך המומלצת ליישב אותה
כ"ד באב תשפ | 14.08.20
הרב יהודה שטרן בסדרת מאמרים חדשה על ההיבטים הלכתיים ביחסי אדם וחברו. והפעם על מחלוקת או סכסוך. לפעמים הם חלק מאירועי החיים ויש דרך להיחלץ מהאירועים הללו (יהדות)
באלו מצבים קיימת חובה ללמד על הזולת זכותבאלו מצבים קיימת חובה ללמד על הזולת זכותהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בסדרת מאמרים חדשה על ההיבטים הלכתיים ביחסי אדם וחברו ומתברר שחלקם אף דילמות דאורייתא. השבוע הטור עוסק בנושא לימוד הזכות (מה הדין?)
אילוסטרציה, למצולם אין קשר לכתבההיש חזקה לבניית סוכה בחצר או במרפסת?הרב יהודה שטרן
ניתן להזמין מחר קונסטרוקטור שיבנה מרפסת לסוכה? שכן שבנה שנה שעברה סוכה בחניה רשאי גם השנה לבנות ולהפריע לחניה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
למצולמים אין קשר לכתבה, אילוסטרציההאם השכנים יכולים להתנגד למניין בחצר?הרב יהודה שטרן6
ימי הקורונה, וההגבלות על בתי הכנסת מחזירים את מנייני החצרות ואיתם את הדילמות ההלכתיות האם שכנים יכולים למנוע מניין תפילה בחצר או בלובי הבניין (מה הדין? יהדות)
כיצד חולקים את השימוש במחסנים וחלליםכיצד חולקים את השימוש במחסנים וחלליםהרב יהודה שטרן
נושא השימוש בחללים הריקים ובמחסנים של הבניין יוצר מריבות רבות בבניינים משותפים, הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית דן בנושא החם (מה הדין?)
כיצד מחלקים את  תשלום ועד בית בין הדירות?כיצד מחלקים את תשלום ועד בית בין הדירות?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית בסדרת טורי הלכות שכנים דן בנושא חלוקת תשלום ועד הבית בין הדיירים, האם ישנו הבדל כמה נהנה בעל הדירה או לא? (מה הדין?)
האם על השכן מקומת קרקע לשלם מעלית?האם על השכן מקומת קרקע לשלם מעלית?הרב יהודה שטרן1
השתתפות דירה בקומת קרקע בעלויות אחזקת המעלית היא סוגיה שגורמת לוויכוחים רבים בין השכנים בבניין המשותף. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בענייני הלכה מעשית (יהדות)
מותר להניח אופניים בכניסה לבניין משותף?מותר להניח אופניים בכניסה לבניין משותף?הרב יהודה שטרן3
דיני הנחת חפצים בשטחים המשותפים: גם אתם זועמים על השכנים שמשאירים את עגלות הילדים והאופניים בכניסה לבניין? הרב יהודה שטרן, מסביר האם מותר להם - או לא (דין)
האם מותר לפצל דירה ליחידת דיור להשכרההאם מותר לפצל דירה ליחידת דיור להשכרההרב יהודה שטרן
פיצול דירה או תוספת בניה למטרות השכרה גורמים לגידול בכמות הדיירים העושים שימוש בשטחי הבית המשותף. פעמים לבעלי הדירות הקיימות עומדת זכות למנוע את הוספת יחידת הדיור (יהדות)
פירוק השיתוף בגג  או בחצר / הרב יהודה שטרןפירוק השיתוף בגג או בחצר / הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
האם בעל דירה שקנה מכמה בעלי דירות את חלקם בגג הבניין או בחצר, רשאי לדרוש משאר בעלי הדירות את חלוקת הגג או החצר בהתאם לחלקו היחסי? הרב שטרן בטורו השבועי (יהדות)
תוספות בניה בבית המשותף / הרב יהודה שטרןתוספות בניה בבית המשותף / הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
האם ניתן למנוע תוספת בנייה מהשכנים? זהו אחד מהנושאים החמים בסכסוכי שכנים. הרב יהודה שטרן בטור נוסף בסדרת טורי ההלכה למעשה שלו (מה הדין? יהדות)
נזקי האפלה ומניעת אור // הרב יהודה שטרןנזקי האפלה ומניעת אור // הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית בטור נוסף מסדרת הלכות שכנים והפעם על נזקי האפלה ומניעת אור, אחת הסוגיות הבוערות בעת בנייה חדשה (מה הדין?)
האם אכן ישנו היזק ראיה וצנעת הפרט?האם אכן ישנו היזק ראיה וצנעת הפרט?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית, והפעם בטור נוסף בסדרת הלכות שכנים כשהנושא הוא היזק הראייה וצנעת הפרט על פי ההלכה (מה הדין? יהדות)
השכן עושה כל הזמן "על האש" במרפסת?השכן עושה כל הזמן "על האש" במרפסת?הרב יהודה שטרן
מטרדי עשן וזיהום אוויר, הם דבר שגורם לסכסוכי שכנים רבים, האם ניתן למנוע זאת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית בטור נוסף מסדרת הלכות שכנים (מה הדין?)
האם ניתן למנוע רעש מזגן ומשחקי ילדים?האם ניתן למנוע רעש מזגן ומשחקי ילדים?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית והפעם טור נוסף בסדרת הלכות שכנים, על אחד הנושאים החמים בין שכנים, רעש של כלים חשמליים ומשחקי ילדים (מה הדין?)
מותר להפעיל חנות מסחרית בבניין מגורים?מותר להפעיל חנות מסחרית בבניין מגורים?הרב יהודה שטרן1
האם ניתן למנוע הפעלת חנות אשר הכניסה אליה נעשית מתוך השטחים המשותפים של הבניין? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית (מה הדין? יהדות)
האם מותר כריתת עץ פרי הגורם להאפלה?האם מותר כריתת עץ פרי הגורם להאפלה?הרב יהודה שטרן
בחודש ניסן פריחת העצים ניכרת ומברכים את ברכת האילנות, פריחת האילנות יכולה גם להסב נזקים שונים כגון נזקי האפלה לדירות סמוכות. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
מה תוקפה הקנייני של רכישה באתר מקוון?מה תוקפה הקנייני של רכישה באתר מקוון?הרב יהודה שטרן
בעת ההסגר רבים יושבים בבית ומבצעים הזמנות בסופר ובחנויות שונות באמצעות האינטרנט, האם יש לכך תוקף הלכתי? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה (יהדות)
האלכוג'ל שמחירו זינק השבועפיקוח על מחירי מוצרים בשעת חירום?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והפעם בצל נגיף הקורונה והחשש מפני עליית מחירים של מוצרים במחסור, מה ההלכה אומרת בנושא זה (מה הדין?)
נזקים לדירות בבניין - בשל עבודות שיפוץנזקים לדירות בבניין - בשל עבודות שיפוץהרב יהודה שטרן
עבודות שיפוץ של דירות בבנייני מגורים מעוררות לא אחת מחלוקות בין השכנים, בעיקר כאשר העבודות גרמו לנזקים לדירות אחרות. מי נושא באחריות על הנזקים הללו? (מה הדין?)
האם מותר להניח אשפה במרחב הציבורי?האם מותר להניח אשפה במרחב הציבורי?הרב יהודה שטרן
הנחת אשפה במרחב הציבורי או בשטח המשותף בבניין מעוררת פעמים רבים מחלוקות סוערות בין שכנים. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית (מה הדין? יהדות)
האם לחוזה השכירות המקובל יש תוקף הלכתי?האם לחוזה השכירות המקובל יש תוקף הלכתי?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והפעם בנושא חוזה שכירות ותקפותו מבחינה הלכתית (מה הדין?, יהדות)
מה דין ירידת ערך הדירה בשל הסתרת נוף?מה דין ירידת ערך הדירה בשל הסתרת נוף?הרב יהודה שטרן
האם מותר לבנות בנייה חדשה אשר עשויה להסתיר לדירות סמוכות את הנוף הנשקף מהן ואשר אף פעמים אף יכול לגרום בכך לירידת ערך של הדירות. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
האם מותר להפעיל עסק או משרד בבניין?האם מותר להפעיל עסק או משרד בבניין?הרב יהודה שטרן1
האם מותר להפעיל עסק קטן, משרד או קליניקה בדירה שבבית משותף? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית בסדרת "הבניין המשותף בהלכה" (מה הדין? יהדות)
שלטי פרסום של חנויות ומכירות בבית המשותףשלטי פרסום של חנויות ומכירות בבית המשותףהרב יהודה שטרן
האם מותר להתקין על חזית הבית המשותף או בשטחים המשותפים כגון בחצר, בחדר המדרגות וכדומה שלטי פרסומת או שלטי הכוונה לבתי עסק המופעלים בבית המשותף? (יהדות)
דרישת שכנים לסילוק גג אזבסט או אנטנה סלולאריתדרישת שכנים לסילוק גג אזבסט או אנטנה סלולאריתהרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית בסדרת הבית המשותף בהלכה, דן הפעם בנושא הצבת אנטנה סלולרית על הגג או דרישה לסילוק גג אזבסט מסוכן (מה הדין?)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156