ישי ורבינה..  מפלס הכנרת  מתכון..  ן
שולחן שבתמערכות אבטחה בשבת: גלאיםהרב יהודה שטרן3
מדוע יש לנתק את מערכת הגלאים לפני שבת, באופן שהנורה האדומה (לד) לא תאיר כשעוברים באזור הגלאי? הרב יהודה שטרן בפרק מרתק נוסף בסדרה (יהדות, הלכה, מה הדין)
מערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתמערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתהרב יהודה שטרן
האם ניתן להתייחס למערכות שמקבלות פקודות הפעלה מעין אלקטרונית כאל פעולת גרמא או שהיא מיוחסת אל האדם במעשה ישיר וקיים איסור לעבור ליד העין האלקטרונית (מה הדין, יהדות)
שולחן שבתמערכי אבטחה בשבת / חלק ב׳הרב יהודה שטרן1
אחרי שהסקנו כי לא ניתן להעסיק את הגוי כעובד מן המניין ולהטיל עליו לבצע את פעולות האבטחה, נדון כיצד ניתן להעסיק את הגוי כעובד מבלי לעבור על איסור אמירה לעכו"ם. חלק שני (יהדות)
שימוש במערכי אבטחה בשבתשימוש במערכי אבטחה בשבתהרב יהודה שטרן1
סדרה חדשה ומרתקת: כיצד יש לנהל את מערך האבטחה בשבת? שימוש באמצעי האבטחה בשבת היא שאלה מורכבת המושפעת מכמה סוגיות הלכתיות. איך מתמודדים איתה? (יהדות, מה הדין)
ט"ו בשבט כשר למהדריןט"ו בשבט ללא חשש תולעים • המדריך המלאכיכר השבת
מותר או אסור, איך בודקים וממה להיזהר? כל מה שאתם צריכים לדעת לט"ו בשבט. המדריך המלא לבדיקת פירות טריים ויבשים מתולעים ומזיקים - מאת מומחה הכשרות הרב משה ויא (יהדות)
נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / בנטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / בהרב יהודה שטרן
האם ביחסי עובד מעביד המקובלים כיום, ניתן לדחות את מועד תשלום שכר העבודה לסוף החודש וכדומה, וכן האם מחויב המעסיק ללוות בכדי לשלם את המשכורות במועדן? חלק שני (יהדות)
נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / אנטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / אהרב יהודה שטרן
ביחס לתשלום שכרו של פועל יום, יש לטרוח ואף ללוות בכדי לשלם את שכרו בזמן. על נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות, חלק ראשון. מדפיסים ולומדים (פרשת השבוע, מה הדין)
שולחן שבתההלכה על השתמטות מתשלומי מסיםהרב יהודה שטרן1
תקנות והוראות שנבחרי הציבור חוקקו לטובת כלל הציבור, יש להם תוקף וקיימת חובה שבדין להישמע ולפעול על פי הוראתם. הפלפול השבועי - מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
שולחן שבתמדוע מברכים לפני עשיית מצווההרב יהודה שטרן
הטעם שהברכה קודמת לקיום המצווה, ביאור שיטת התוספות והרמב"ם וברכת על נטילת ידיים. הפלפול השבועי עם הרב יהודה שטרן. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
שולחן שבתכפייה כלכלית - מתי ומדוע?הרב יהודה שטרן
מחלוקת הראשונים האם ההוראה לנהוג לפנים משורת הדין נאמרה כהמלצה עקרונית או כהוראת דין מחייבת אשר ניתן לכפות את קיומה, וההכרעה ההלכתית. הפלפול השבועי (יהדות, מה הדין?)
גישור ופשרה בסכסוכים עסקיים ואישייםגישור ופשרה בסכסוכים עסקיים ואישייםהרב יהודה שטרן1
האם מצוות הפשרה מחייבת את הדיין להתאמץ ולשכנע את הצדדים להגיע להבנות, או שהדיין מצווה להציג בפני הצדדים אפשרות להגיע לפשרה, אך אין חיוב לשדל את הצדדים לפנות להידברות (יהדות)
שולחן שבתהמלצת הגמרא לביטול גזירות קשותהרב יהודה שטרן
על חשיבות אמירת יהא שמיה רבה, ועל להפסיק בברכת שומע תפילה לעניית אמן יהא שמיה רבה. הפלפול השבועי. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (מה הדין?)
יצחק דוחה את עשומאבק יעקב ועשיו ומהותםהרב אברהם בליקשטיין1
על מאבק יעקב ועשיו שעומד במרכז הפרשה, ומה הקשר לכוחו של הדיבור? הרב אברהם בליקשטיין מגיש מאמר מרתק לפרשת השבוע. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
פדיית הקרקע לאחר ההשבחהפדיית הקרקע לאחר ההשבחההרב יהודה שטרן
על גאולת נכסים מעוקלים, זכות הפדייה שקיימת רק בקרקעות ופדיית הקרקע לאחר ההשבחה. הכל על פדיית הקרקע לאחר ההשבחה. הפלפול השבועי עם הרב יהודי שטרן (הלכה)
מתי מותר לחשוף מידע סודימתי מותר לחשוף מידע סודיהרב יהודה שטרן
איסור לשון הרע אוסר על גילוי מידע סודי או מידע שעשוי לגרום נזק, אולם האם קיימים מצבים בהם יהיה ניתן לחייב את מחזיק המידע לחשוף נתונים למרות שהמידע מוגן תחת איסורי הגילוי? (יהדות)
הרב דב ליאורהרב ליאור: מותר לפגוע במחבל מנוטרלכיכר השבת31
בפסק הלכה שפורסם בעלון "גילוי דעת", כותב הרב דב ליאור כי מותר לפגוע במחבל, גם לאחר שביצע את זממו ולאו דווקא בשעת הפיגוע כשהוא מהווה סכנה. "הכללים במלחמה שונים לגמרי" (יהדות)
חשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / ב'חשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / ב'הרב יהודה שטרן
באלו אופנים ניתן לחשוף מידע סודי שהרי קיים מושמץ שכבודו נרמס ברבים. ייתכן כי מעבר לפגיעה הנפשית, קיימת גם פגיעה כלכלית, לכן הנפגע מבקש לחשוף את זהות המשמיץ (יהדות, מה הדין)
שולחן שבתחשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / אהרב יהודה שטרן1
אדם יכול להפיץ תוכן, וזאת מבלי לחשוף את זהותו אשר ידועה חלקית לחברה שמספקת את התשתית הטכנולוגית. האם מותר לחשוף את זהותו? פלפול הלכתי מרתק (יהדות, מה הדין)
התקהלות סביב פינוי פצוע ומעצר חשודהתקהלות סביב פינוי פצוע ומעצר חשודהרב יהודה שטרן1
כל סיטואציה של פינוי פצוע או מעצר חשוד שיש בו כדי להביך, לצער או להזיק לנשוא ההתבוננות, המסתכל עובר על איסור רכילות מדאורייתא, משום שהוא מספר לעצמו דבר מביך על חברו (יהדות)
הגאון רבי בן ציון מוצפי"להחזיק בראש המחבל ולחבוט בו בקרקע"ישי כהן179
הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים בציבור הספרדי, פוסק באשר למחבל שביצע פיגוע כי "מצווה להחזיק בראשו ולחבוט בו בקרקע עד שלא תישאר בו לחלוחית חיות" גם לאחר שנוטרל (ארץ)
שולחן שבתדין העברת תמונות בהודעות ובמיילהרב יהודה שטרן1
כשההלכה פוגשת את הטכנולוגיה: בעידן שבו הרשתות החברתיות הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו, הרב יהודה שטרן מברר האם קיים איסור לשון הרע בתמונה ומה נכלל באיסור. מרתק (יהדות, מה הדין)
הראשל"צ הגר"י יוסףהגר"י: "רופא הורה לאכול בצום? אל תחמירו"ישי כהן4
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף אמר בשיעורו השבועי כי במידה ורופא מורה לחולה או להרה לאכול ביום הכיפורים, "אסור להחמיר" ויש לאכול - אך פחות משיעור. "לא ללכת לרופא שונא דת" (חדשות)
וידוי אישיוידוי אישיהרב יהודה שטרן
חרטה וקבלה לעתיד מייצגים ציר של השתנות והתפכחות. החזרה בתשובה היא החרטה על העבר והקבלה לעתיד. הבנת הטעות והחלטת השינוי מוגדרים כחזרה בתשובה. פלפול (פרשת השבוע)
שולחן שבתכיצד מבקשים סליחה? החלק השניהרב יהודה שטרן
בקשת הסליחה צריכה לכתחילה להיעשות על ידי הפוגע בעצמו, לכן ראוי שמבקש הסליחה יפנה אל הנפגע וידבר על ליבו שיאות למחול לו. החלק השני של הפלפול המרתק (יהדות, ימי סליחות)
כיצד מבקשים סליחה?כיצד מבקשים סליחה?הרב יהודה שטרן
מה בין בקשת סליחה על פגיעה בזולת לחובת בקשת המחילה בערב יום כיפור ומהי חובת הנפגע למחול? הרב יהודה שטרן בפלפול מרתק לרגל ימי התשובה. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
חוזה רכישת קו מחברת תקשורת / בחוזה רכישת קו מחברת תקשורת / בהרב יהודה שטרן
האם חתימה על הסכם עם גוף כלכלי גדול, אשר בדרך כלל נעשית באמצעות חוזה המכיל סעיפים רבים יצור חלות חיובית מלאה על כלל סעיפי החוזה? חלק ב' של הפלפול המרתק (יהדות, מה הדין?)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156