יעקב שוואקי  מרדכי שפירא  וינרוט  גינזבורג
יצחק דוחה את עשומאבק יעקב ועשיו ומהותםהרב אברהם בליקשטיין1
על מאבק יעקב ועשיו שעומד במרכז הפרשה, ומה הקשר לכוחו של הדיבור? הרב אברהם בליקשטיין מגיש מאמר מרתק לפרשת השבוע. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
פדיית הקרקע לאחר ההשבחהפדיית הקרקע לאחר ההשבחההרב יהודה שטרן
על גאולת נכסים מעוקלים, זכות הפדייה שקיימת רק בקרקעות ופדיית הקרקע לאחר ההשבחה. הכל על פדיית הקרקע לאחר ההשבחה. הפלפול השבועי עם הרב יהודי שטרן (הלכה)
מתי מותר לחשוף מידע סודימתי מותר לחשוף מידע סודיהרב יהודה שטרן
איסור לשון הרע אוסר על גילוי מידע סודי או מידע שעשוי לגרום נזק, אולם האם קיימים מצבים בהם יהיה ניתן לחייב את מחזיק המידע לחשוף נתונים למרות שהמידע מוגן תחת איסורי הגילוי? (יהדות)
הרב דב ליאורהרב ליאור: מותר לפגוע במחבל מנוטרלכיכר השבת31
בפסק הלכה שפורסם בעלון "גילוי דעת", כותב הרב דב ליאור כי מותר לפגוע במחבל, גם לאחר שביצע את זממו ולאו דווקא בשעת הפיגוע כשהוא מהווה סכנה. "הכללים במלחמה שונים לגמרי" (יהדות)
חשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / ב'חשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / ב'הרב יהודה שטרן
באלו אופנים ניתן לחשוף מידע סודי שהרי קיים מושמץ שכבודו נרמס ברבים. ייתכן כי מעבר לפגיעה הנפשית, קיימת גם פגיעה כלכלית, לכן הנפגע מבקש לחשוף את זהות המשמיץ (יהדות, מה הדין)
שולחן שבתחשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / אהרב יהודה שטרן1
אדם יכול להפיץ תוכן, וזאת מבלי לחשוף את זהותו אשר ידועה חלקית לחברה שמספקת את התשתית הטכנולוגית. האם מותר לחשוף את זהותו? פלפול הלכתי מרתק (יהדות, מה הדין)
התקהלות סביב פינוי פצוע ומעצר חשודהתקהלות סביב פינוי פצוע ומעצר חשודהרב יהודה שטרן1
כל סיטואציה של פינוי פצוע או מעצר חשוד שיש בו כדי להביך, לצער או להזיק לנשוא ההתבוננות, המסתכל עובר על איסור רכילות מדאורייתא, משום שהוא מספר לעצמו דבר מביך על חברו (יהדות)
הגאון רבי בן ציון מוצפי"להחזיק בראש המחבל ולחבוט בו בקרקע"ישי כהן179
הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים בציבור הספרדי, פוסק באשר למחבל שביצע פיגוע כי "מצווה להחזיק בראשו ולחבוט בו בקרקע עד שלא תישאר בו לחלוחית חיות" גם לאחר שנוטרל (ארץ)
שולחן שבתדין העברת תמונות בהודעות ובמיילהרב יהודה שטרן1
כשההלכה פוגשת את הטכנולוגיה: בעידן שבו הרשתות החברתיות הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו, הרב יהודה שטרן מברר האם קיים איסור לשון הרע בתמונה ומה נכלל באיסור. מרתק (יהדות, מה הדין)
הראשל"צ הגר"י יוסףהגר"י: "רופא הורה לאכול בצום? אל תחמירו"ישי כהן4
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף אמר בשיעורו השבועי כי במידה ורופא מורה לחולה או להרה לאכול ביום הכיפורים, "אסור להחמיר" ויש לאכול - אך פחות משיעור. "לא ללכת לרופא שונא דת" (חדשות)
וידוי אישיוידוי אישיהרב יהודה שטרן
חרטה וקבלה לעתיד מייצגים ציר של השתנות והתפכחות. החזרה בתשובה היא החרטה על העבר והקבלה לעתיד. הבנת הטעות והחלטת השינוי מוגדרים כחזרה בתשובה. פלפול (פרשת השבוע)
שולחן שבתכיצד מבקשים סליחה? החלק השניהרב יהודה שטרן
בקשת הסליחה צריכה לכתחילה להיעשות על ידי הפוגע בעצמו, לכן ראוי שמבקש הסליחה יפנה אל הנפגע וידבר על ליבו שיאות למחול לו. החלק השני של הפלפול המרתק (יהדות, ימי סליחות)
כיצד מבקשים סליחה?כיצד מבקשים סליחה?הרב יהודה שטרן
מה בין בקשת סליחה על פגיעה בזולת לחובת בקשת המחילה בערב יום כיפור ומהי חובת הנפגע למחול? הרב יהודה שטרן בפלפול מרתק לרגל ימי התשובה. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
חוזה רכישת קו מחברת תקשורת / בחוזה רכישת קו מחברת תקשורת / בהרב יהודה שטרן
האם חתימה על הסכם עם גוף כלכלי גדול, אשר בדרך כלל נעשית באמצעות חוזה המכיל סעיפים רבים יצור חלות חיובית מלאה על כלל סעיפי החוזה? חלק ב' של הפלפול המרתק (יהדות, מה הדין?)
חוזה רכישת קו מחברת תקשורת / אחוזה רכישת קו מחברת תקשורת / אהרב יהודה שטרן
רכישת מוצר או שירות מחברה גדולה כגון בנק, חברת תקשורת וכדומה, נעשית באמצעות חתימת הסכם אחיד לכלל צרכני החברה. מה הדין בחתימה ללא קריאת ההסכם? (יהדות, הלכה)
ערבות לחשבון אשראי פתוחערבות לחשבון אשראי פתוחהרב יהודה שטרן1
כיצד הנאת הערב מתמודדת עם בעיית האסמכתא? והאם התחייבות לערבות לאחר מתן מעות, אין לה כל תוקף? השיעור השבועי עם הרב יהודה שטרן. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (פרשת השבוע)
הראשונים לציון הגר"ש עמאר והגר"י יוסףרבנים ספרדים: הלחמניות 'מזונות'? לא בטוחישי כהן27
גדולי הרבנים הספרדים קוראים לציבור במכתב מיוחד שלא לסמוך על הוראות בד"צים למינהם לגבי ברכת 'מזונות' על לחמניות. הרבנים ממליצים: לטעום לחמניות באופן אישי ולבדוק אם הן מתוקות (יהדות)
הפלפול השבועי: מה מעמדו של צ'ק ערבות?הפלפול השבועי: מה מעמדו של צ'ק ערבות?הרב יהודה שטרן
האם ערבות "עיוורת" שאיננה מתייחסת למלווה ספציפי יש בה כדי ליצור התחייבות ושיעבוד אישי? הפלפול השבועי עם הרב יהודה שטרן. מדפיסים ולומדים (יהדות, מה הדין)
הפקעת קרקעות לצרכי העולים לירושליםהפקעת קרקעות לצרכי העולים לירושליםהרב יהודה שטרן1
האם בית הדין או פרנסי הציבור יכולים להפקיע קרקעות וזכויות קנייניות בכדי לתת מענה לצרכי ציבור העולים לרגל? הפלפול השבועי עם הרב יהודה שטרן. מדפיסים ולומדים (יהדות, מה הדין)
הרב מאיר מזוזמזפזפים לתחנות חילוניות? לרב מזוז יש פתרוןישי כהן53
במענה לשאלה שנשלחה אליו מארה"ב, פוסק הרב מזוז כי מותר להשמיע מוזיקה בימי בין המצרים בכדי לא להבריח מאזינים לתחנות רדיו לא חרדיות. ויש עדות: "אני מאזין למוזיקה בכל שישי" (יהדות)
האם חתימת ערבות היא צדקה?האם חתימת ערבות היא צדקה?הרב יהודה שטרן1
האם העמדת ערבות למבקש הלוואה, יש בה את מעלת מצוות ההלוואה, וזאת בהנחה שללא העמדת הערבות מבקש האשראי לא יוכל לקבל את ההלוואה הנצרכת (יהדות, מה הדין)
חשיפת מידע פנים מוועדות קבלהחשיפת מידע פנים מוועדות קבלההרב יהודה שטרן2
המבקש אשר מעוניין לדעת בשל מה הוא סורב או מיהו הגורם שהתנגד לקבלתו, עשוי לפנות אל אחד מחברי הוועדה. האם מותר לחשוף מידע מוועדת איכלוס, ועדת קבלה לישיבה או סמינר? (יהדות)
מיוחד: הלכות ימי בין המצריםמיוחד: הלכות ימי בין המצריםהרב יוסף חיים אוהב ציון1
מותר לברך שהחיינו? האם מותר להתחתן בימים אלו ומה הדין להחזיר גרושה? אתר "כיכר השבת" מגיש את הלכות ימי בין המצרים הנהוגים מי"ז בתמוז ועד לתשעה באב (יהדות)
מה אתם יודעים על צום י"ז בתמוז?מה אתם יודעים על צום י"ז בתמוז?הרב יצחק בלומנטל51
אתר "כיכר השבת" מגיש: קיצור הלכות צום י"ז בתמוז. זמני הצום, מהותו, מאיזה גיל מוכרחים לצום, האם מותר להתרחץ ומתי הצום מסתיים? המדריך המלא לצום י"ז בתמוז (יהדות, צומות)
גנאי המתפרסם במודעות רחובגנאי המתפרסם במודעות רחובהרב יהודה שטרן3
לאור שיטות הראשונים בביאור סוגיית אפי תלתא, עולה לכאורה כי אין היתר להפיץ או לשמוע דברי גנות שהופצו ברבים וכי היתר אפי תלתא עוסק במצבים מיוחדים (יהדות, מה הדין)
הראשונים לציון הגר"ש עמאר והגר"י יוסףהגר"י יוסף תוקף את פסיקת הגר"שישי כהן36
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, תוקף את פסיקת הגר"ש עמאר בכהונתו כרב ראשי נגד ירקות ללא תולעים ואומר: "זה דבר טוב מאוד. איך אפשר להגיד שלא לאכול" • האזינו (יהדות)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156