חרדק  שרוליק..  1..  1<img..
שולחן שבתאחריות מארגני קבוצות רכישה / בהרב יהודה שטרן2
מה הדין כשמארגן הקבוצה ביצע פעולות מסוימות ואף קידם את המיזם, אלא שפעולות אלו התבצעו בין השאר גם בניגוד לטובתם המוחלטת של חברי הקבוצה? המשך הפלפול (יהדות, מה הדין)
אילוסטרציהאחריותם של מארגני קבוצות רכישההרב יהודה שטרן1
האם הפסדים ברורים שנגרמו מהתרשלותו של מנהלי קבוצת רכישה יוצרים חובת פיצוי? בעקבות פרשת ענבל אור, הרב יהודה שטרן בסדרת פלפולים מרתקת (יהדות, מה הדין)
מכרתי את החמץ פעמיים. מה עושים?מכרתי את החמץ פעמיים. מה עושים?כיכר השבת
"היום מכרתי את החמץ דרך האתר שלכם. בני לא ידע זאת ומכר במקום אחר בשמי. האם צריך לבטל באחד המקומות?" הרב שמואל אליהו משיב: "לא צריך לבטל בשום מקום" ויש גם הסבר (יהדות)
שולחן שבתפירוק השיתוף / גהרב יהודה שטרן
שותפות בעסקים היא דבר נפלא, אבל לפעמים צריך לפרק את השותפות. האם אופי הפירוק טבוע בעצם הסכם השותפים, או אילוץ שנכפה עליהם? הרב יהודה שטרן בדיון מעמיק (יהדות)
שולחן שבתהסכמי שיתוף שאינם כתובים / בהרב יהודה שטרן
אופי השיתוף יכול ללבוש פנים שונות המושפעות ממהות השותפות ומדעת הצדדים ביחס לעוצמת השותפות. הבנה זו יכולה לשמש כבסיס ראשון להתבוננות נוספת על מהות הסכמי שיתוף (הפלפול השבועי)
שולחן שבתבעלות משותפת על נכסי נדל"ן ופירוק השיתוףהרב יהודה שטרן1
שותפות בעסקים היא דבר נפלא. אבל מה קורה כשמתגלעים חילוקי דעות בין הצדדים, ופירוק השותפות הוא בלתי נמנע? סדרה חדשה עוסקת בנושא, עם הרב יהודה שטרן (מה הדין?)
שולחן שבתכיצד כותבים חוזה בר תוקףהרב יהודה שטרן
כיצד ניתן ליצור התחייבות של הצדדים אשר תמנע מאחד מהשותפים להסכם למשוך את ידו ולחזור בו מההסכמה הראשונה? הרב יהודה שטרן מעמיק בסוגיה. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
שולחן שבתטעות בכדאיות העסקה - זכות הביטולהרב יהודה שטרן
האם אפשרות ביטול החוזה בעקבות אי צפיית פני העתיד, איננה יכולה להיות גורפת ומוחלטת? הרב יהודה שטרן בפרק נוסף בסוגיה העוסקת בביטול עסקה (יהדות, פרשת השבוע)
שולחן שבתחוזה בטעות / הפלפול השבועיהרב יהודה שטרן
מהן הסיבות שבגינן אדם יוכל להסיר מעצמו התחייבויות שהוא הטיל על עצמו בטענה של טעות? הכל על כריתת חוזה. הפלפול השבועי. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות, מה הדין)
שולחן שבתמערכות אבטחה בשבת: גלאיםהרב יהודה שטרן3
מדוע יש לנתק את מערכת הגלאים לפני שבת, באופן שהנורה האדומה (לד) לא תאיר כשעוברים באזור הגלאי? הרב יהודה שטרן בפרק מרתק נוסף בסדרה (יהדות, הלכה, מה הדין)
מערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתמערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתהרב יהודה שטרן
האם ניתן להתייחס למערכות שמקבלות פקודות הפעלה מעין אלקטרונית כאל פעולת גרמא או שהיא מיוחסת אל האדם במעשה ישיר וקיים איסור לעבור ליד העין האלקטרונית (מה הדין, יהדות)
שולחן שבתמערכי אבטחה בשבת / חלק ב׳הרב יהודה שטרן1
אחרי שהסקנו כי לא ניתן להעסיק את הגוי כעובד מן המניין ולהטיל עליו לבצע את פעולות האבטחה, נדון כיצד ניתן להעסיק את הגוי כעובד מבלי לעבור על איסור אמירה לעכו"ם. חלק שני (יהדות)
שימוש במערכי אבטחה בשבתשימוש במערכי אבטחה בשבתהרב יהודה שטרן1
סדרה חדשה ומרתקת: כיצד יש לנהל את מערך האבטחה בשבת? שימוש באמצעי האבטחה בשבת היא שאלה מורכבת המושפעת מכמה סוגיות הלכתיות. איך מתמודדים איתה? (יהדות, מה הדין)
ט"ו בשבט כשר למהדריןט"ו בשבט ללא חשש תולעים • המדריך המלאכיכר השבת
מותר או אסור, איך בודקים וממה להיזהר? כל מה שאתם צריכים לדעת לט"ו בשבט. המדריך המלא לבדיקת פירות טריים ויבשים מתולעים ומזיקים - מאת מומחה הכשרות הרב משה ויא (יהדות)
נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / בנטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / בהרב יהודה שטרן
האם ביחסי עובד מעביד המקובלים כיום, ניתן לדחות את מועד תשלום שכר העבודה לסוף החודש וכדומה, וכן האם מחויב המעסיק ללוות בכדי לשלם את המשכורות במועדן? חלק שני (יהדות)
נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / אנטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / אהרב יהודה שטרן
ביחס לתשלום שכרו של פועל יום, יש לטרוח ואף ללוות בכדי לשלם את שכרו בזמן. על נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות, חלק ראשון. מדפיסים ולומדים (פרשת השבוע, מה הדין)
שולחן שבתההלכה על השתמטות מתשלומי מסיםהרב יהודה שטרן1
תקנות והוראות שנבחרי הציבור חוקקו לטובת כלל הציבור, יש להם תוקף וקיימת חובה שבדין להישמע ולפעול על פי הוראתם. הפלפול השבועי - מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
שולחן שבתמדוע מברכים לפני עשיית מצווההרב יהודה שטרן
הטעם שהברכה קודמת לקיום המצווה, ביאור שיטת התוספות והרמב"ם וברכת על נטילת ידיים. הפלפול השבועי עם הרב יהודה שטרן. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
שולחן שבתכפייה כלכלית - מתי ומדוע?הרב יהודה שטרן
מחלוקת הראשונים האם ההוראה לנהוג לפנים משורת הדין נאמרה כהמלצה עקרונית או כהוראת דין מחייבת אשר ניתן לכפות את קיומה, וההכרעה ההלכתית. הפלפול השבועי (יהדות, מה הדין?)
גישור ופשרה בסכסוכים עסקיים ואישייםגישור ופשרה בסכסוכים עסקיים ואישייםהרב יהודה שטרן1
האם מצוות הפשרה מחייבת את הדיין להתאמץ ולשכנע את הצדדים להגיע להבנות, או שהדיין מצווה להציג בפני הצדדים אפשרות להגיע לפשרה, אך אין חיוב לשדל את הצדדים לפנות להידברות (יהדות)
שולחן שבתהמלצת הגמרא לביטול גזירות קשותהרב יהודה שטרן
על חשיבות אמירת יהא שמיה רבה, ועל להפסיק בברכת שומע תפילה לעניית אמן יהא שמיה רבה. הפלפול השבועי. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (מה הדין?)
יצחק דוחה את עשומאבק יעקב ועשיו ומהותםהרב אברהם בליקשטיין1
על מאבק יעקב ועשיו שעומד במרכז הפרשה, ומה הקשר לכוחו של הדיבור? הרב אברהם בליקשטיין מגיש מאמר מרתק לפרשת השבוע. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
פדיית הקרקע לאחר ההשבחהפדיית הקרקע לאחר ההשבחההרב יהודה שטרן
על גאולת נכסים מעוקלים, זכות הפדייה שקיימת רק בקרקעות ופדיית הקרקע לאחר ההשבחה. הכל על פדיית הקרקע לאחר ההשבחה. הפלפול השבועי עם הרב יהודי שטרן (הלכה)
מתי מותר לחשוף מידע סודימתי מותר לחשוף מידע סודיהרב יהודה שטרן
איסור לשון הרע אוסר על גילוי מידע סודי או מידע שעשוי לגרום נזק, אולם האם קיימים מצבים בהם יהיה ניתן לחייב את מחזיק המידע לחשוף נתונים למרות שהמידע מוגן תחת איסורי הגילוי? (יהדות)
הרב דב ליאורהרב ליאור: מותר לפגוע במחבל מנוטרלכיכר השבת31
בפסק הלכה שפורסם בעלון "גילוי דעת", כותב הרב דב ליאור כי מותר לפגוע במחבל, גם לאחר שביצע את זממו ולאו דווקא בשעת הפיגוע כשהוא מהווה סכנה. "הכללים במלחמה שונים לגמרי" (יהדות)
חשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / ב'חשיפת זהותו של בלוגר משמיץ / ב'הרב יהודה שטרן
באלו אופנים ניתן לחשוף מידע סודי שהרי קיים מושמץ שכבודו נרמס ברבים. ייתכן כי מעבר לפגיעה הנפשית, קיימת גם פגיעה כלכלית, לכן הנפגע מבקש לחשוף את זהות המשמיץ (יהדות, מה הדין)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156