ישי ריבו  מלך..  www..  הרב אלבז
מרן רבי חיים קנייבסקי - הגר"ח: לכתחילה לא כדאי לעבוד ב'מס הכנסה'הגר"ח: לכתחילה לא כדאי לעבוד ב'מס הכנסה'ישראל כהן7
מה דין עובד במס הכנסה שתפקידו לדווח על אחרים? מרן הגר"ח קנייבסקי אומר כי אין בזה דין מוסר אך לכתחילה לא כדאי לעבוד שם. ומה דינו של חוזר בתשובה שהפך למחזיר בתשובה? (יהדות)
עשיית סימנים לחיזוי העתידעשיית סימנים לחיזוי העתידהרב יהודה שטרן
האם מותר לעשות סימנים כדי לחזות את העתיד בדומה לסימניו של בלעם? כיצד עשה אליעזר עבד אברהם סימנים וכיצד נהגו האמוראים והתנאים (יהדות)
קטיף חווייתי?צ זה לא כזה פשוט - 3 תקלות הלכתיות שעלולות להתרחש בקטיף חווייתי3 תקלות הלכתיות שעלולות להתרחש בקטיף חווייתיהרב משה ויא
יוצאים לקטיף פירות חווייתי? רגע לפני, הרב משה ויא, מחבר ספר "בדיקת המזון כהלכה", עם 3 תקלות הלכתיות שעלולות להתרחש במהלך הקטיף (יהדות)
הסדרי חוב - הזכויות והחובות על פי ההלכההסדרי חוב - הזכויות והחובות על פי ההלכההרב יהודה שטרן
בהלכה קיימות זכויות וחובות גם לנושה וגם לחייב, מצד אחד יש להכיר באופן מלא בזכות הנושה לגבות את כספו ולדאוג לכך שהנושה יקבל את המגיע לו על פי הדין, מאידך יש לשמור על כבודו ועל אורח חיים בסיסי של החייב (יהדות)
קיום מצוות הלוואה במכירה בהקפהקיום מצוות הלוואה במכירה בהקפההרב יהודה שטרן
הקפה יכולה להיות דומה להלוואה, משום שכשהמוכר נותן את הסכמתו לקונה שלא לשלם במזומן ולדחות את התשלום למועד מאוחר יותר, המוכר מעמיד את חוב תשלום הקניה כהלוואה (יהדות)
הלכות הלוואה: מתן הלוואה ללא ביטחונותהלכות הלוואה: מתן הלוואה ללא ביטחונותהרב יהודה שטרן
דין הגמרא נפסק להלכה בשולחן ערוך (חו"מ סימן ע סעי' א) האומר כי אסור להלוות ממון ללא תיעוד של דבר החוב וקיום ההלוואה, לכן לכתחילה ראוי לכתוב שטר בעת מתן המעות
דבר תורה לכבוד שבת. אילוסטרציה - מצוות הלוואה בזמן הזהמצוות הלוואה בזמן הזההרב יהודה שטרן4
בסדרה חדשה ומרתקת, פותח בפנינו הרב יהודה שטרן את היחס בין מצוות ההלוואה ובין מצוות גמילות חסדים ועומד על הקשר המיוחד ביניהן. מהו תוקפה של מצוות ההלוואה בימינו? (יהדות, מה הדין)
אילוסטרציה - מחלל שבת שתרם ס"ת, האם יכול לכתוב אות?מחלל שבת שתרם ס"ת, האם יכול לכתוב אות?ישראל כהן1
גדולי הפוסקים נחלקו בדעתם באשר לנגיד שאינו שומר תורה ומצווה ומחלל שבת שתרם ספר תורה, האם ניתן לכבדו לכתוב אות כפי שנהוג בשעת הטקס? אלו הפתרונות השונים שהועלו (יהדות)
ייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / בייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / בהרב יהודה שטרן
השימוש בייפוי כוח בעסקות נדל"ן דורש הפעלת שיקול דעת ולקבלת החלטות אשר משליכות באופן ישיר על ממנה השליחות. מהו היקף הנאמנות שחב מיופה הכוח למשלחו? (הפלפול השבועי)
ייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / אייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / אהרב יהודה שטרן2
השימוש בייפוי כוח בעסקות נדל"ן דורש הפעלת שיקול דעת ולקבלת החלטות אשר משליכות באופן ישיר על ממנה השליחות. מהי חובת הנאמנות ומהם מתחמי שיקול הדעת שיש למיופה הכוח? (יהדות)
שיעור מיוחד: שכחתם לספור עומר - מה הדין?שיעור מיוחד: שכחתם לספור עומר - מה הדין?כיכר השבת9
הרב ישראל לורי בשיעור מיוחד ב"כיכר השבת". האם ספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן או מדאורייתא. מה דינו של אדם ששכח לספור - האם יכול לברך בברכה לאחר ששכח ומתי יש לברך לכתחילה? (יהדות)
אחריותם של מארגני קבוצות רכישה / גאחריותם של מארגני קבוצות רכישה / גהרב יהודה שטרן
מהו טווח הפרשנות של כתב המינוי של ממנה השליחות? ומה היחס לכך למארגן קבוצות רכישה ששיקוליו הם גידול ברווחים ובתשואה, המשך הפלפול השבועי מהרב יהודה שטרן (יהדות, מה הדין)
צפו בשיעור המלא: הלכות שבת עם הרב אופיר מלכהצפו בשיעור המלא: הלכות שבת עם הרב אופיר מלכהישי כהן5
הגאון רבי אופיר מלכה, מסר השבוע את השיעור השבועי במקומו של חבר המועצת הגאון רבי דוד יוסף • "אני לא מתיימר להיכנס לנעליו הגדולות", אמר בפתח השיעור • צפו בשיעור המלא (יהדות)
שולחן שבת - אחריות מארגני קבוצות רכישה / באחריות מארגני קבוצות רכישה / בהרב יהודה שטרן2
מה הדין כשמארגן הקבוצה ביצע פעולות מסוימות ואף קידם את המיזם, אלא שפעולות אלו התבצעו בין השאר גם בניגוד לטובתם המוחלטת של חברי הקבוצה? המשך הפלפול (יהדות, מה הדין)
אילוסטרציה - אחריותם של מארגני קבוצות רכישהאחריותם של מארגני קבוצות רכישההרב יהודה שטרן1
האם הפסדים ברורים שנגרמו מהתרשלותו של מנהלי קבוצת רכישה יוצרים חובת פיצוי? בעקבות פרשת ענבל אור, הרב יהודה שטרן בסדרת פלפולים מרתקת (יהדות, מה הדין)
מכרתי את החמץ פעמיים. מה עושים?מכרתי את החמץ פעמיים. מה עושים?כיכר השבת
"היום מכרתי את החמץ דרך האתר שלכם. בני לא ידע זאת ומכר במקום אחר בשמי. האם צריך לבטל באחד המקומות?" הרב שמואל אליהו משיב: "לא צריך לבטל בשום מקום" ויש גם הסבר (יהדות)
שולחן שבת - פירוק השיתוף / גפירוק השיתוף / גהרב יהודה שטרן
שותפות בעסקים היא דבר נפלא, אבל לפעמים צריך לפרק את השותפות. האם אופי הפירוק טבוע בעצם הסכם השותפים, או אילוץ שנכפה עליהם? הרב יהודה שטרן בדיון מעמיק (יהדות)
שולחן שבת - הסכמי שיתוף שאינם כתובים / בהסכמי שיתוף שאינם כתובים / בהרב יהודה שטרן
אופי השיתוף יכול ללבוש פנים שונות המושפעות ממהות השותפות ומדעת הצדדים ביחס לעוצמת השותפות. הבנה זו יכולה לשמש כבסיס ראשון להתבוננות נוספת על מהות הסכמי שיתוף (הפלפול השבועי)
שולחן שבת - בעלות משותפת על נכסי נדל"ן ופירוק השיתוףבעלות משותפת על נכסי נדל"ן ופירוק השיתוףהרב יהודה שטרן1
שותפות בעסקים היא דבר נפלא. אבל מה קורה כשמתגלעים חילוקי דעות בין הצדדים, ופירוק השותפות הוא בלתי נמנע? סדרה חדשה עוסקת בנושא, עם הרב יהודה שטרן (מה הדין?)
שולחן שבת - כיצד כותבים חוזה בר תוקףכיצד כותבים חוזה בר תוקףהרב יהודה שטרן
כיצד ניתן ליצור התחייבות של הצדדים אשר תמנע מאחד מהשותפים להסכם למשוך את ידו ולחזור בו מההסכמה הראשונה? הרב יהודה שטרן מעמיק בסוגיה. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
שולחן שבת - טעות בכדאיות העסקה - זכות הביטולטעות בכדאיות העסקה - זכות הביטולהרב יהודה שטרן
האם אפשרות ביטול החוזה בעקבות אי צפיית פני העתיד, איננה יכולה להיות גורפת ומוחלטת? הרב יהודה שטרן בפרק נוסף בסוגיה העוסקת בביטול עסקה (יהדות, פרשת השבוע)
שולחן שבת - חוזה בטעות / הפלפול השבועיחוזה בטעות / הפלפול השבועיהרב יהודה שטרן
מהן הסיבות שבגינן אדם יוכל להסיר מעצמו התחייבויות שהוא הטיל על עצמו בטענה של טעות? הכל על כריתת חוזה. הפלפול השבועי. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות, מה הדין)
שולחן שבת - מערכות אבטחה בשבת: גלאיםמערכות אבטחה בשבת: גלאיםהרב יהודה שטרן3
מדוע יש לנתק את מערכת הגלאים לפני שבת, באופן שהנורה האדומה (לד) לא תאיר כשעוברים באזור הגלאי? הרב יהודה שטרן בפרק מרתק נוסף בסדרה (יהדות, הלכה, מה הדין)
מערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתמערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתהרב יהודה שטרן
האם ניתן להתייחס למערכות שמקבלות פקודות הפעלה מעין אלקטרונית כאל פעולת גרמא או שהיא מיוחסת אל האדם במעשה ישיר וקיים איסור לעבור ליד העין האלקטרונית (מה הדין, יהדות)
שולחן שבת - מערכי אבטחה בשבת / חלק ב׳מערכי אבטחה בשבת / חלק ב׳הרב יהודה שטרן1
אחרי שהסקנו כי לא ניתן להעסיק את הגוי כעובד מן המניין ולהטיל עליו לבצע את פעולות האבטחה, נדון כיצד ניתן להעסיק את הגוי כעובד מבלי לעבור על איסור אמירה לעכו"ם. חלק שני (יהדות)
שימוש במערכי אבטחה בשבתשימוש במערכי אבטחה בשבתהרב יהודה שטרן1
סדרה חדשה ומרתקת: כיצד יש לנהל את מערך האבטחה בשבת? שימוש באמצעי האבטחה בשבת היא שאלה מורכבת המושפעת מכמה סוגיות הלכתיות. איך מתמודדים איתה? (יהדות, מה הדין)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה - שלושה ערבים ודירה אחת
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156