נקרע לכם הצ'ק, האם הוא עדיין תקף?נקרע לכם הצ'ק, האם הוא עדיין תקף?הרב יהודה שטרן1
קיבלתם צ'ק והוא קרוע? האם תוכלו לגבות איתו כדין שטר חוב? או שהקריעה שלו גורמת להפיכתו לשטר קורע שתוקפו נגמר. הרב יהודה שטרן בטורו על הלכה מעשית (מה הדין?)
חתמתם על מסמך בלי לקרוא אותו, חייבים?חתמתם על מסמך בלי לקרוא אותו, חייבים?הרב יהודה שטרן
רבים חותמים על מסמכים מבלי לטרוח כלל לקרוא את תוכנם. האם חתימה על התחייבות כספית מבלי לקרוא אותה אכן מחייבת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה מעשית (מה הדין?)
האם שטר חוב שנשלח בפקס תקף?האם שטר חוב שנשלח בפקס תקף?הרב יהודה שטרן
מעשים שבכל יום, שאנשים שולחים בפקס התחייבויות והסכמים, כאשר לכאורה אין להם שום תוקף ולא ניתן לגבות באמצעותם בבית הדין. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (יהדות)
האם מותר להלוות ללא העמדת בטחונות?האם מותר להלוות ללא העמדת בטחונות?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית מתחיל בסדרה חדשה של מאמרים על מצוות ההלוואה ופרטיה ההלכתיים והמעשיים (מה הדין? יהדות)
ביאור ברכת התורה המורכבת משלוש ברכותביאור ברכת התורה המורכבת משלוש ברכותהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן מגיש את טורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם מענייני דיומא - ערב חג השבועות, ברכת התורה מה מקורה, ומה הביאור של שלושת חלקיה (מה הדין? יהדות)
קבלן גרם נזק לדירה, האם הוא צריך לשלם?קבלן גרם נזק לדירה, האם הוא צריך לשלם?הרב יהודה שטרן
מהו היקף האחריות של קבלן או גורם מקצועי אשר הסבו נזק במסגרת עבודות בניה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית מחיי היום יום (מה הדין? יהדות)
סכסוכי מקרקעין: הגרלת דירות בעמותות בניה וקבוצות רכישהסכסוכי מקרקעין: הגרלת דירות בעמותות בניה וקבוצות רכישההרב יהודה שטרן
מהו תוקף הסכמת רוכשי זכויות במקרקעין במסגרת עמותות בניה או קבוצת רכישה לחלוקת המקרקעין או הדירות באמצעות הגרלה? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
התחייבות לפירוק השיתוף - הסכמי חלוקה בקבוצות רכישההתחייבות לפירוק השיתוף - הסכמי חלוקה בקבוצות רכישההרב יהודה שטרן1
האם התחייבות של שותפים במקרקעין לפרק את השותפות באמצעות הקצאת חלק בקרקע לכל אחד מהשותפים יש לה תוקף מחייב? האם להסכם בין שותפים בקבוצת רכישה אשר מקצה לכל שותף חלק ספציפי בקרקע יש תוקף הלכתי? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
סכסוכי מקרקעין: הזכות לתבוע היפרדות מהשותפותסכסוכי מקרקעין: הזכות לתבוע היפרדות מהשותפותהרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם בנושאי שותפות עסקית במקרקעין. האם ניתן לתבוע את פירוק השותפות וחלוקת הנכסים בין השותפים? (מה הדין? יהדות)
המשמעות הקניינית של שותפות במקרקעיןהמשמעות הקניינית של שותפות במקרקעיןהרב יהודה שטרן
מהי המשמעות של שותפות במקרקעין? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית ומציאותית והפעם בנושאים העולים באופן קבוע בביה"ד במקרי שותפויות (יהדות)
מרן הגר"ח בסיום המסכת המסורתיתענית הבכורים בערב פסח: טעמה ומנהגיההרב יהודה שטרן
אם תענית בכורים נתקנה לזכר הצלת הבכורים, אזי היה ראוי לקבוע הלל והודיה ולא תענית. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאים מעשיים בהלכה ומענייני דיומא (יהדות)
מה דין אחריות נהג בעצירה פתאומית?מה דין אחריות נהג בעצירה פתאומית?הרב יהודה שטרן
מה דינו של נהג שעצר את רכבו בצורה פתאומית וגרם נזק לרכבים אחרים? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית בת זמננו בנושאים שונים (מה הדין? יהדות)
מדוע לא אומרים את ההלל בימי הפורים?מדוע לא אומרים את ההלל בימי הפורים?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם בענייני חג הפורים בשאלה מדוע אין אנו קוראים את ההלל בימי הפורים ומה ההבדל בין פורים לפסח (מה הדין? / יהדות)
האם ניתן לקיים משלוח מנות במוזיקה או במילי דבדיחותא?האם ניתן לקיים משלוח מנות במוזיקה או במילי דבדיחותא?הרב יהודה שטרן
לקראת חג הפורים, הרב יהודה שטרן בטורו ההלכתי השבועי בדיון מסקרן על השאלה האם ניתן לקיים מצוות משלוח מנות במוזיקה או במילי דבדיחותא בלבד ללא מיני מאכל (מה הדין?)
נהג שיכור שגרם לתאונה בפורים חייב לשלם?נהג שיכור שגרם לתאונה בפורים חייב לשלם?הרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית מתוך עיון במקורות והפעם לקראת חג הפורים דיני מזיק כשיכור במהלך חג הפורים, האם עליו לשלם או שמא פטור (יהדות)
רכב שמתיז מים על הולכי רגל חייב לשלם?רכב שמתיז מים על הולכי רגל חייב לשלם?הרב יהודה שטרן2
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם בנוגע לשאלת תשלומי הנזק לנהג רכב שהתיז ממי הגשמים על העוברים והשבים וגרם להם לנזק (מה הדין?)
מה היא אחריות נהג ורוכב אופניים בנזיקין?מה היא אחריות נהג ורוכב אופניים בנזיקין?הרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על הלכה בעולם המעשה, והפעם האם נהג אופניים ורכב שהזיק באמצעותם חייב לשלם מכוח אדם המזיק או מכוח ממונו שהזיק? (מה הדין? יהדות)
מותר לתבוע מזיק כשקיימת פוליסת ביטוח?מותר לתבוע מזיק כשקיימת פוליסת ביטוח?הרב יהודה שטרן1
דילמה הלכתית שכיחה למדי, האם ניתן לתבוע אדם שהזיק לי כאשר יש לי פוליסת ביטוח שמכסה את הנזק ולמעשה לא נגרם נזק ממשי. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (מה הדין?)
יישוב סכסוכים: האם מותר לשקר לצורך דין אמת?יישוב סכסוכים: האם מותר לשקר לצורך דין אמת?הרב יהודה שטרן1
יישוב סכסוכים בדרך של משא ומתן או גישור, עשוי להיות הליך מורכב ביותר ובעל היבטים הלכתיים רבים. יישוב סכסוכים הלכה ומעשה הינה סדרת מאמרים הסוקרת בקצרה היבטים הלכתיים ומוסריים שונים הנוגעים להליכי המשא ומתן והגישור בדרך להשכנת השלום ויישוב הסכסוך (מה הדין?)
יישוב סכסוכים: פשרה בבית הדין / הרב יהודה שטרןיישוב סכסוכים: פשרה בבית הדין / הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן
יישוב סכסוכים בדרך של משא ומתן או גישור, עשוי להיות הליך מורכב ביותר ובעל היבטים הלכתיים רבים. הרב יהודה שטרן בסדרת מאמרים הסוקרת בקצרה היבטים הלכתיים ומוסריים שונים הנוגעים להליכי המשא ומתן והגישור בדרך להשכנת השלום ויישוב הסכסוך (מה הדין?)
יישוב סכסוכים:  נטירת הלב וכיצד לשחררהיישוב סכסוכים: נטירת הלב וכיצד לשחררההרב יהודה שטרן1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי, והפעם מתוך סדרת מאמרים על יישוב סכסוכים בדרך של משא ומתן או גישור. כיצד לנהוג מול נטירת הלב מבחינה הלכתית ומוסרית (מה הדין? יהדות)
יישוב סכסוכים:  איסור השנאה / הרב יהודה שטרןיישוב סכסוכים: איסור השנאה / הרב יהודה שטרןהרב יהודה שטרן2
יישוב סכסוכים בדרך של משא ומתן או גישור, עשוי להיות הליך מורכב ביותר ובעל היבטים הלכתיים רבים. יישוב סכסוכים הלכה ומעשה הינה סדרת מאמרים הסוקרת בקצרה היבטים הלכתיים ומוסריים שונים הנוגעים להליכי המשא ומתן והגישור בדרך להשכנת השלום ויישוב הסכסוך (מה הדין?)
כיצד נלמד זכות גם בעת מו"מ ליישוב סכסוךכיצד נלמד זכות גם בעת מו"מ ליישוב סכסוךהרב יהודה שטרן
יישוב סכסוכים הלכה ומעשה הינה סדרת מאמרים הסוקרת בקצרה היבטים הלכתיים ומוסריים שונים הנוגעים להליכי המו"מ והגישור בדרך להשכנת השלום ויישוב הסכסוך (יהדות)
יישוב סכסוכים: לדון לכף זכות בדיני ממונותיישוב סכסוכים: לדון לכף זכות בדיני ממונותהרב יהודה שטרן
יישוב סכסוכים הלכה ומעשה הינה סדרת מאמרים הסוקרת בקצרה היבטים הלכתיים ומוסריים שונים הנוגעים להליכי המו"מ והגישור בדרך להשכנת השלום ויישוב הסכסוך (יהדות)
האם אורחים יכולים לחנות בבית משותף?האם אורחים יכולים לחנות בבית משותף?הרב יהודה שטרן2
סכסוכים על חניות בין שכנים, נפוצים מאד. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי עוסק בשאלה האם אורח רשאי להעמיד את מכוניתו בחניה השייכת לאחד מדיירי הבניין ללא רשותו (יהדות)
אילוסטרציההצבת שלטי פרסומת בבית משותף ובבניין משרדיםהרב יהודה שטרן
הרב יהודה שטרן סוקר את ההיבטים ההלכתיים שבהצבת שלטי פרסומת בחזית בית העסק המופעל מתוך בית משותף למגורים או בבניין משותף בייעוד למשרדים ומסחר (יהדות)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156