מלך העולם  משה לאיון  נפתלי קאמפ  מוזיקה
קיום מצוות הלוואה במכירה בהקפהקיום מצוות הלוואה במכירה בהקפההרב יהודה שטרן
הקפה יכולה להיות דומה להלוואה, משום שכשהמוכר נותן את הסכמתו לקונה שלא לשלם במזומן ולדחות את התשלום למועד מאוחר יותר, המוכר מעמיד את חוב תשלום הקניה כהלוואה (יהדות)
הלכות הלוואה: מתן הלוואה ללא ביטחונותהלכות הלוואה: מתן הלוואה ללא ביטחונותהרב יהודה שטרן
דין הגמרא נפסק להלכה בשולחן ערוך (חו"מ סימן ע סעי' א) האומר כי אסור להלוות ממון ללא תיעוד של דבר החוב וקיום ההלוואה, לכן לכתחילה ראוי לכתוב שטר בעת מתן המעות
דבר תורה לכבוד שבת. אילוסטרציהמצוות הלוואה בזמן הזההרב יהודה שטרן4
בסדרה חדשה ומרתקת, פותח בפנינו הרב יהודה שטרן את היחס בין מצוות ההלוואה ובין מצוות גמילות חסדים ועומד על הקשר המיוחד ביניהן. מהו תוקפה של מצוות ההלוואה בימינו? (יהדות, מה הדין)
אילוסטרציהמחלל שבת שתרם ס"ת, האם יכול לכתוב אות?ישראל כהן1
גדולי הפוסקים נחלקו בדעתם באשר לנגיד שאינו שומר תורה ומצווה ומחלל שבת שתרם ספר תורה, האם ניתן לכבדו לכתוב אות כפי שנהוג בשעת הטקס? אלו הפתרונות השונים שהועלו (יהדות)
ייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / בייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / בהרב יהודה שטרן
השימוש בייפוי כוח בעסקות נדל"ן דורש הפעלת שיקול דעת ולקבלת החלטות אשר משליכות באופן ישיר על ממנה השליחות. מהו היקף הנאמנות שחב מיופה הכוח למשלחו? (הפלפול השבועי)
ייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / אייפוי כוח בעסקאות נדל"ן / אהרב יהודה שטרן2
השימוש בייפוי כוח בעסקות נדל"ן דורש הפעלת שיקול דעת ולקבלת החלטות אשר משליכות באופן ישיר על ממנה השליחות. מהי חובת הנאמנות ומהם מתחמי שיקול הדעת שיש למיופה הכוח? (יהדות)
שיעור מיוחד: שכחתם לספור עומר - מה הדין?שיעור מיוחד: שכחתם לספור עומר - מה הדין?כיכר השבת9
הרב ישראל לורי בשיעור מיוחד ב"כיכר השבת". האם ספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן או מדאורייתא. מה דינו של אדם ששכח לספור - האם יכול לברך בברכה לאחר ששכח ומתי יש לברך לכתחילה? (יהדות)
אחריותם של מארגני קבוצות רכישה / גאחריותם של מארגני קבוצות רכישה / גהרב יהודה שטרן
מהו טווח הפרשנות של כתב המינוי של ממנה השליחות? ומה היחס לכך למארגן קבוצות רכישה ששיקוליו הם גידול ברווחים ובתשואה, המשך הפלפול השבועי מהרב יהודה שטרן (יהדות, מה הדין)
צפו בשיעור המלא: הלכות שבת עם הרב אופיר מלכהצפו בשיעור המלא: הלכות שבת עם הרב אופיר מלכהישי כהן5
הגאון רבי אופיר מלכה, מסר השבוע את השיעור השבועי במקומו של חבר המועצת הגאון רבי דוד יוסף • "אני לא מתיימר להיכנס לנעליו הגדולות", אמר בפתח השיעור • צפו בשיעור המלא (יהדות)
שולחן שבתאחריות מארגני קבוצות רכישה / בהרב יהודה שטרן2
מה הדין כשמארגן הקבוצה ביצע פעולות מסוימות ואף קידם את המיזם, אלא שפעולות אלו התבצעו בין השאר גם בניגוד לטובתם המוחלטת של חברי הקבוצה? המשך הפלפול (יהדות, מה הדין)
אילוסטרציהאחריותם של מארגני קבוצות רכישההרב יהודה שטרן1
האם הפסדים ברורים שנגרמו מהתרשלותו של מנהלי קבוצת רכישה יוצרים חובת פיצוי? בעקבות פרשת ענבל אור, הרב יהודה שטרן בסדרת פלפולים מרתקת (יהדות, מה הדין)
מכרתי את החמץ פעמיים. מה עושים?מכרתי את החמץ פעמיים. מה עושים?כיכר השבת
"היום מכרתי את החמץ דרך האתר שלכם. בני לא ידע זאת ומכר במקום אחר בשמי. האם צריך לבטל באחד המקומות?" הרב שמואל אליהו משיב: "לא צריך לבטל בשום מקום" ויש גם הסבר (יהדות)
שולחן שבתפירוק השיתוף / גהרב יהודה שטרן
שותפות בעסקים היא דבר נפלא, אבל לפעמים צריך לפרק את השותפות. האם אופי הפירוק טבוע בעצם הסכם השותפים, או אילוץ שנכפה עליהם? הרב יהודה שטרן בדיון מעמיק (יהדות)
שולחן שבתהסכמי שיתוף שאינם כתובים / בהרב יהודה שטרן
אופי השיתוף יכול ללבוש פנים שונות המושפעות ממהות השותפות ומדעת הצדדים ביחס לעוצמת השותפות. הבנה זו יכולה לשמש כבסיס ראשון להתבוננות נוספת על מהות הסכמי שיתוף (הפלפול השבועי)
שולחן שבתבעלות משותפת על נכסי נדל"ן ופירוק השיתוףהרב יהודה שטרן1
שותפות בעסקים היא דבר נפלא. אבל מה קורה כשמתגלעים חילוקי דעות בין הצדדים, ופירוק השותפות הוא בלתי נמנע? סדרה חדשה עוסקת בנושא, עם הרב יהודה שטרן (מה הדין?)
שולחן שבתכיצד כותבים חוזה בר תוקףהרב יהודה שטרן
כיצד ניתן ליצור התחייבות של הצדדים אשר תמנע מאחד מהשותפים להסכם למשוך את ידו ולחזור בו מההסכמה הראשונה? הרב יהודה שטרן מעמיק בסוגיה. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)
שולחן שבתטעות בכדאיות העסקה - זכות הביטולהרב יהודה שטרן
האם אפשרות ביטול החוזה בעקבות אי צפיית פני העתיד, איננה יכולה להיות גורפת ומוחלטת? הרב יהודה שטרן בפרק נוסף בסוגיה העוסקת בביטול עסקה (יהדות, פרשת השבוע)
שולחן שבתחוזה בטעות / הפלפול השבועיהרב יהודה שטרן
מהן הסיבות שבגינן אדם יוכל להסיר מעצמו התחייבויות שהוא הטיל על עצמו בטענה של טעות? הכל על כריתת חוזה. הפלפול השבועי. מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות, מה הדין)
שולחן שבתמערכות אבטחה בשבת: גלאיםהרב יהודה שטרן3
מדוע יש לנתק את מערכת הגלאים לפני שבת, באופן שהנורה האדומה (לד) לא תאיר כשעוברים באזור הגלאי? הרב יהודה שטרן בפרק מרתק נוסף בסדרה (יהדות, הלכה, מה הדין)
מערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתמערכות אבטחה בשבת - עין אלקטרוניתהרב יהודה שטרן
האם ניתן להתייחס למערכות שמקבלות פקודות הפעלה מעין אלקטרונית כאל פעולת גרמא או שהיא מיוחסת אל האדם במעשה ישיר וקיים איסור לעבור ליד העין האלקטרונית (מה הדין, יהדות)
שולחן שבתמערכי אבטחה בשבת / חלק ב׳הרב יהודה שטרן1
אחרי שהסקנו כי לא ניתן להעסיק את הגוי כעובד מן המניין ולהטיל עליו לבצע את פעולות האבטחה, נדון כיצד ניתן להעסיק את הגוי כעובד מבלי לעבור על איסור אמירה לעכו"ם. חלק שני (יהדות)
שימוש במערכי אבטחה בשבתשימוש במערכי אבטחה בשבתהרב יהודה שטרן1
סדרה חדשה ומרתקת: כיצד יש לנהל את מערך האבטחה בשבת? שימוש באמצעי האבטחה בשבת היא שאלה מורכבת המושפעת מכמה סוגיות הלכתיות. איך מתמודדים איתה? (יהדות, מה הדין)
ט"ו בשבט כשר למהדריןט"ו בשבט ללא חשש תולעים • המדריך המלאכיכר השבת
מותר או אסור, איך בודקים וממה להיזהר? כל מה שאתם צריכים לדעת לט"ו בשבט. המדריך המלא לבדיקת פירות טריים ויבשים מתולעים ומזיקים - מאת מומחה הכשרות הרב משה ויא (יהדות)
נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / בנטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / בהרב יהודה שטרן
האם ביחסי עובד מעביד המקובלים כיום, ניתן לדחות את מועד תשלום שכר העבודה לסוף החודש וכדומה, וכן האם מחויב המעסיק ללוות בכדי לשלם את המשכורות במועדן? חלק שני (יהדות)
נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / אנטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות / אהרב יהודה שטרן
ביחס לתשלום שכרו של פועל יום, יש לטרוח ואף ללוות בכדי לשלם את שכרו בזמן. על נטילת הלוואה לצורך תשלום משכורות, חלק ראשון. מדפיסים ולומדים (פרשת השבוע, מה הדין)
שולחן שבתההלכה על השתמטות מתשלומי מסיםהרב יהודה שטרן1
תקנות והוראות שנבחרי הציבור חוקקו לטובת כלל הציבור, יש להם תוקף וקיימת חובה שבדין להישמע ולפעול על פי הוראתם. הפלפול השבועי - מדפיסים בערב שבת ולומדים בשבת (יהדות)

מה הדין?

שו"ת במדור "מה הדין?" של כיכר השבת - שאלות ותשובות הלכתיות ואקטואליות מעולם ההלכה היהודית. מבחר מאמרים ופלפולים הבשאלות הלכתיות העומדות על סדר היום

עדכונים
כיכר facebook
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה
יהודה ארנס
שלושה ערבים ודירה אחת
א' בניסן תשעג8
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק בלומנטל
החרדי ממחאת הקוטג' רומס את ההלכה
י"ד בסיון תשעא156