אאא

מנהיג פלג ברסלב ביבניאל, המוהרא"ש שיק, התייחס באתר האינטרנט של הקבוצה אותה הוא מנהיג להבדלים בין חסידות חב"ד חסידות ברסלב ואמר כי בחסידות חב"ד ניתן דגש על "המוח", בעוד בברסלב הדגש הוא על "הפה". במענה לשאלת חסיד חב"ד ש"נמשך" לחסידות ברסלב, המליץ הרב שיק להישאר בחב"ד, כשהוא מוסיף דברי שבח רבים למנהיגי החסידות לאורך השנים.

"אסור לך להתבלבל משום דבר בעולם, אדרבה, אם גדלת וחונכת על חסידות חב"ד תישאר שמה, ותמשיך ללמוד בכל יום את הספר הקדוש "תניא", וכן תלמד את מאמרי החסידות של הרבי נשמתו עדן, ואתה לא צריך לבלבל עצמך משום דבר, כי באותו זמן אתה יכול ללמוד גם את ספרי רבינו ז"ל וזה לא סותר אחד לשני, אדרבה" כתב הרב שיק.

לאחר שסיפר על הקשר ארוך השנים בין חסידות ברסלב וחסידות חב"ד, הוסיף הרב שיק וכתב לשואל החב"די: "לכן יכולים ללמוד גם חסידות חב"ד וגם חסידות ברסלב, וזה לא נוגח אחד את השני כלל, אדרבה, זה מחזק את השני".

בשלב זה של התשובה, עמד הרב שיק על ההבדלים בין חב"ד וברסלב: "בחסידות חב"ד העיקר הוא המוח, להכניס במוחו אמיתת מציאותו יתברך, כמו שאר ספרי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, אבל רביז"ל (רבינו ז"ל, כינויו של רבי נחמן מברסלב בחצר החסידית) הוריד את הכל עד הפה שאדם יוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו".

"עיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך - יעשה, ואם לאו - לאו, ואזי בודאי לא יכשל לעולם" הוסיף מנהיג ברסלב.