אאא
לופוליאנסקי בבית הגראי"ל שטיינמן
לופוליאנסקי בבית הגראי"ל שטיינמן
לופוליאנסקי בבית הגר"ח קנייבסקי
לופוליאנסקי בבית הגר"ח קנייבסקי
לופוליאנסקי בבית הגר"ש אויערבך
לופוליאנסקי בבית הגר"ש אויערבך