אאא

בישיבה סגורה של נשיאות הכנסת, בה השתתפו כל סגני היו"ר הכנסת, בהם חבר-הכנסת הרב אורי מקלב, הכריז היו"ר רובי ריבלין שהכנסת תיסגר בפגרת הקיץ לשבועיים ימים.

הזדעק הרב מקלב ואמר: איך אפשר לא לעזור שבועיים ימים לאנשים.

קיבל הרב מקלב אישור מיוחד בזמן הפגרה, כשהכנסת סגורה, להיכנס ולעשות את עבודתו נאמנה, כשליח ציבור.