אאא

היום, טז' בחשוון, מציינים את יום היארצייט למרן הרב אליעזר מנחם מן שך זצוקלל"ה.

ל'כיכר השבת' הגיע המכתב האחרון עליו חתם מרן ראש הישיבה, ממנו משתמע כי הוא תומך בפלג מסויים בישיבת פוניבז'.

בספרים ששלח לנשיא ישיבת פוניבז' הרב אליעזר כהנמן לרגל בר המצווה של בנו משה, כותב הרב שך: ספרי אלו נתונים למזכרת ידידות לצעיר שנכנס לעול מצוות, בנו של ידידינו היקר יקרים, גדול היחס, ובמסירות נושא בעולה של הישיבה בכל עניניה.

לאחר ציון שמו של נשיא הישיבה הרב אליעזר כהנמן, כותב עליו הרב שך: "מוכתר במעלות טובות".

נזכיר, כי מזה מספר שנים, לאחר פטירתו של מרן הרב שך, ישנה מחלוקת קשה ביותר בין הפלגים בישיבה.

 (צילום: לע 

המכתב. צילום: כיכר השבת

 

הפלגים השונים פיצלו את הישיבה לשניים, כשבישיבה האחת עומד בנשיאותה הרב אליעזר כהנמן, והישיבה השניה, מונהגת על ידי גיסו של הרב כהנמן - הרב שמואל מרקוביץ'.

אחת המחלוקות בין הפלגים, היא האם כל הסמכויות נמצאות בידיו של הרב כהנמן, או שהניהול מתחלק בין הגיסים שווה בשווה.

כעת, במכתבו של הרב שך, שהצד שבראשותו של הרב שמואל מרקוביץ' נחשב לממשיך דרכו האידיאולוגית. נראה כי הוא עצמו (מרן הרב שך) מסכים כי כל הסמכויות ניתנו לרב אליעזר כהנמן. כפי שכתב עליו שהוא "נושא בעולה של הישיבה בכל עניניה"

כאמור, מתלמידיו של הרב שך שהעבירו את המכתב ל'כיכר השבת' נמסר, כי זהו המכתב האחרון עליו הוא חתם.