אאא

חכי"ם מהימין דורשים משר החינוך לערוך בדק בית במערכת החינוך הערבית.

כזכור, הוצג סקר נתונים שנערך באוניברסיטת חיפה לפיו קיים תהליך הקצנה בעמדות הציבור הערבי בישראל. הסקר העלה כי רק 41% מערביי ישראל מכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית לעומת 65.6% שהכירו בזכות זו בשנת 2003. 40.5% טוענים כי השואה לא התרחשה לעומת 28% שטענו כך בשנת 2006.

פרופ´ סמוחה, מבצע הסקר, ציין כי הכחשת השואה בקרב ערביי ישראל הינה חוצת מגזרים, כש-37% מבעלי ההשכלה העל-תיכונית טענו כי היא לא התקיימה.

עוד עלה מהנתונים כי 53.7% מערביי ישראל מכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה עצמאית, זאת לעומת 81.1% שהכירו בזכות זו בשנת 2003.

הנתונים הובילו חכי"ם מהימין ובראשם חבר הכנסת דוד רותם לדרווש משר החינוך לקיים בדיקה באשר לתכני הלימוד במערכת החינוך הערבית. "הסקר מעיד על שנאה תהומית של חלק גדול מערביי ישראל כנגד העם היהודי המתבטאת בהכחשת השואה ואי הכרה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי. אני קורא לשר החינוך לפעול מיידית לבדיקת מערכת החינוך הערבית והחינוך שהיא נותנת לתלמידיה", אמר.