אאא

ידידות רבת שנים שוררת בין מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, לראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עוד מימי מרן החזון-איש זי"ע.

בשבוע שעבר, התקיימה שמחת אירוסין לנגד הגרמ"ש ברמן זצ"ל, גיסו של מרן הגר"ח קנייבסקי.

הגרב"ד פוברסקי, שהשתתף בשמחה, התענין מתי צפוי להופיע הגר"ח. כשנאמר לו שעקב חולשה הוא לא יופעי בשמחה, הפטיר הגרב"ד כי חפץ היה לראותו להציע בפניו מחידושיו בעת האחרונה.

כשסיפרו זאת לרבי חיים קנייבסקי, אמר: "אם ראש הישיבה שאל והתענין, מן הראוי מטעם כבוד התורה שאעלה למעונו".

בני הבית התקשרו לברר את השעה הנוחה אצל ראש הישיבה, אך הוא בתגובה הזהיר אותם לבל יטריח הגר"ח את עצמו לעלות למעונו, ומיד יצא לביתו של הגר"ח.

השניים שוחחו בנושאים שונים ובהם מעניני החג הקרב במשך דקות ארוכות. לאחר שיצא הגרב"ד פוברסקי, הפטיר מרן הגר"ח קנייבסקי כי כעת אפשר להיכנס לחג. "יש עם מה לשמוח", הוסיף הגר"ח.