אאא

בכל שנה, לקראת חג-הסוכות, מגיעים לכפר-חב"ד אדמו"רים ורבנים, כדי לבחור אתרוג מהודר, פרי עץ הדר.

מה יש להם לחפש בכפר-חב"ד? בכפר קיימים פרדסים גדולים בהם מגדלים אתרוגים. הפרדסים הפכו לשם-דבר בעשרות השנים האחרונות.

בפרדסים מגיעים מידי שנה ליטאים וחסידים, ספרדים ואשכנזים. כולם-כולם באים לבחור אתרוג כשר למהדרין.

השבוע, בין המבקרים, עדשת 'כיכר השבת' תיעדה את נכדו של הגרי"ש אלישיב, אלחנן רימר, בין הקונים.