אאא

הגאון רבי חיים קנייבסקי הגיע היום לבית החולים מענייני הישועה, לבקר את אשתו – הרבנית בת שבע קנייבסקי תחי´, המאושפזת שם כבר כמה ימים.

הרבנית קנייבסקי, הינה בתו של הגרי"ש אליישיב שליט"א, והיא נחשבת לרבנית גדולה בפני עצמה.

בימים כתיקונם, מקבלת הרבנית שתחי´ קהל נשים במשך כל שעות היום, ומהווה אבן שואבת לאלפי נשים ונערות המגיעות לקבל ממנה עצה וברכה.

מאז אישפוזה ביום שני האחרון, מתפללות להחלמתה אלפי הנשים הקשורות אליה בקשר עז, ומייחלות להחלמתה המליאה ושובה לביתה.