אאא

בימים אלו מלאו 100 ימים לכהונת הממשלה. 100 ימים של עשייה נחשבת בעיני רבים כנקודת זמן הולמת לפרסום הנושאים אותם מקדמים משרדי הממשלה.

פגישות, סיורים, תוכניות עבודה, רפורמות, וועדות, מעקב, נהלים, אלו הם רק חלק מפעילותו השוטפת של השר יעקב מרגי. מאז היכנסו לתפקיד השר לשירותי דת הוא דואג לקדם את ענייני משרדו לטובת שירותי הדת בכלל ולטובת הציבור בפרט.

לצורך תפקוד שוטף, ומתן מענה לבעיות המתעוררות בכל עת, מינה השר יועץ מיוחד בכל תחום במשרדו.

להלן עיקרי הנושאים אותם מקדם השר, באמצעות המשרד לשירותי דת:

מבני דת

אגף פיתוח מבני דת אחראי על בנייה ,פיקוח, ושיפוץ מקוואות. בתי כנסת יבילים, השלמת בניית ובתי כנסת. האגף מקדם את הבנייה והפיתוח של מבני דת ציבוריים, ובנוסף שיפוץ ושימור מבני דת ציבוריים, תוך שימת דגש על ייעול באופן הזרמת התקציבים בכדי לזרז את הבנייה וכן דגש מיוחד להשלמת מבני דת התקועים שנים רבות בשלבי הבנייה השונים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

כשרות

הקמת מערך כשרות ארצי. ניתוק יחסי משגיח מושגח וקביעת נהלי עבודה למשגיחים ומפקחים. הוקמה ועדה לקביעת הרפורמה הבאה בענף הכשרות ע"פ חוק מבקר המדינה.

מועצות דתיות

יישום תוכניות הבראה במועצות הדתיות. החזרת הסמכויות למשרד לשירותי דת כמשרד עצמאי. הנגשת שירותי הדת במועצות הדתיות לציבור ושיפור השירות. הכשרת כח אדם וקביעת כישורים נדרשים במועצות הדתיות. מערך מחשוב המקשר בין כל המועצות הדתיות. שינוי שיעור השתתפות הממשלה והרשות המקומית בתקציב המועצה הדתית. פיקוח ובקרה.

רבנים

תקנות: השלמת תקנים, העצמת רבני שכונות, מושבים אזוריים, ערים.

קבורה

יישום והפקת לקחים מדו"ח מבקר המדינה. במסגרת וועדת שרים לענייני קבורה שהקים השר מרגי, תטופל מצוקת הקבורה ושירותי הקבורה. הקמת אגף קבורה ארצית אשר ירכז את כל הטיפול והפיקוח בנושאי הקבורה. ייעול מתן שירותי הקבורה והכשרות וקביעת תחומי אחריות של כל הגורמים הרלוונטיים.

עידוד קבורה רוויה.

עירובין

המשך הקמת ותחזוקת עירוב בישובים השונים ברחבי הארץ.