אאא

לאחר נפילות רסיסי טילי היירוט בימים האחרונים בעיר התורה והחסידות בני ברק, מורים שוב ושוב גדולי ישראל להקפיד על הוראות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן בשעת ירי הטילים.  

בשעת האזעקה שנשמעה בליל שבת, היה ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטין ברחוב בדרכו מהישיבה לביתו, בתחילה המשיך הרב לצעוד לכיוון ביתו כפי שתיכנן מלכתחילה, אולם לאחר מספר שניות החליט להיכנס לבניין סמוך שם שהה למעלה מ-10 דקות.

לשאלת אחד מתלמידיו, הסביר הרב אדלשטיין כי אחר שראה שיש בסמיכות אנשים המתבוננים כיצד הוא נוהג ואולי ישנם כאלו היכולים ללמוד ממעשיו, הקפיד לשהות במרחב מוגן זמן רב בכדי שלא יבואו חלילה לזלזל בהוראות לשעת חירום.

במקביל, ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שהה בזמן האזעקה מרחק קצר מהכניסה לביתו, ובהישמע האזעקה המשיך ללכת בנחת כבתחילה, כשהוא אומר לסובביו כי אסור לרוץ בשבת, אלא שמשום פיקוח נפש הותרו האיסורים. הגרב"ד כי כיון שמעת תחילת האזעקה עד לחשש נפילתה יש זמן מה, ובטווח הזמן הזה בלאו הכי יגיע למקום מוגן, מה שאומר כי אין היתר למהר את ההליכה.