אאא

מחירה של חבית נפט נכון להיום עומד על 71.5 דולר. זאת לאחר עליות וירידות שערים במשך כל השבועות האחרונים.

נציין כי לראשונה מזה זמן רב חוצה מחירה של החבית את קו ה-70 דולר. בארצות הברית כך מתברר, הצרכנית הגדולה ביותר של הנוזל השחור, הולכת ומתכווצת תפוקת הנפט, מה שמביא בהכרח לעליות שערים.

החברות ב´אופק´ שתחת אחריותן הפקת 40% מתפוקת הנפט בעולם, לא מתכוונות להגביר את קצב הפקת הנפט. מה שמבטיח את המשך מגמת העליה במחירו של הנפט.

מאידך, הסימנים המעידים על התאוששות כלכלית מינורית ברחבי העולם, מגבירים את צריכת הנפט וגם הם תורמים את חלקם לעליית מחירו.

כנראה שבתקופה הקרובה תיסחר חבית נפט בטווח מחירים של 68 דולר עד 73 דולר לחבית.