אאא

במהלך הימים האחרונים יצאו אנשי ´נטורי קרתא´ במחאה נגד ראשי משרד החינוך, אתמול קיימו הפגנה סוערת מול ביתו של חבר הכנסת וסגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש.

ההפגנה יצאה מכיכר השבת לעבר ביתו של פרוש במחאה על ´חוק הישיבות הקטנות´ שלטענת המפגינים גורם להרס החינוך היהודי והרס הדת.

בדיקת ´כיכר השבת´ מעלה כי מלבד זאת שאין לסגן השר זיקה לחוק, שכבר עבר ואושר בכנסת הקודמת, הרי שעיון קל בנוסח החוק מגלה כי תלמידי הישיבות קטנות לא יאולצו כלל להגות בלימודי חול.

מקורביו של פרוש אומרים ל´כיכר השבת´: "במסגרת החוק מחויבים תלמידי הישיבות קטנות ללמוד לימודי קודש בלבד, ללא לימודי חול וללא תוכנית הליבה. ל´נטורי קרתא´ יש ביקורת כי על הישיבה להצהיר ש"המוסד מלמד ברוח ערכי המדינה היהודית", וזה מכעיס אותם, אך בפועל אין כל לימודי חול".

הרב ישראל הירש, ממנהיגי ´נטורי קרתא´ אומר ל´כיכר השבת´ כי לפי בדיקותיו וידיעותיו, גובה התקציב לישיבות עומד לפי גובה הלימודי חול שיוכנסו במסגרת התורנית. "בכמה ישיבות קטנות התחילו להכניס את הלימודי חול", אומר הרב הירש בצער.

לשאלת ´כיכר השבת´ מדוע מכוונת המחאה באופן אישי נגד ח"כ פרוש השיב הרב הירש: "הוא עומד מאחורי החוק". עוד אמר הירש כי המלחמה איננה נגד הלימודים, שהם הרסניים ללא כל ספק, כי זו רק התוצאה של עצם לקיחת התקציבים מהממשלה.

"הרב מבריסק אמר שלקיחת תקציבים מהממשלה היא הרס הדת, הוא חזה וידע את התוצאה. הוא הבין שאין נטילת זכויות בלי חובות, וזו למעשה הצעקה שלנו: כל השנים אנשי אגודת ישראל טענו שאין שום פגם בכך שלוקחים תקציבים מהממשלה כי הם לא ממלאים אחר דרישותיהם, אך כיום אנו רואים שהמצב השתנה מן הקצה אל הקצה.

לדאבוננו, יוזמי החוק ומי ששותף לנטילת התקציבים הפכו לחלק מהציונות, הם אינם חשים כלל באיזה מדרון הם נמצאים".

הירש אף מביא כדוגמא חוברת שיצאה לאחרונה ונלמדת ב´בית יעקב´, בה, לטענתו, נדרשות הבנות ללמוד את ´מגילת העצמאות´, "כמו שלומדים רש"י ותוספות", כהגדרתו. "מדובר בעניינים הפוגעים בעקרונות היהדות".