אאא

בזמן שאנשיו של הרב אהרון רומפלר מכחישים כל קשר ל'כת השאלים', מתנגדיו מפזרים מודעות חריפות נגדו.

תחת הכותרת 'עד מתי' נכתב במודעות שהופצו הלילה: "עד מתי נסבול ממנהיג הכת הרב רומפלר שהגיע במיוחד מארה"ב להרס ולחבל קדושת ירושלים?, עד מתי ישאירו עשרות אומללים ללא בתי חינוך בהוראת ובחסות מנהיג הכת הרב רומפלר?

"עד מתי ניתן למנהיג הכת הרב רומפלר לזרוע הרס וחורבן בביתם שלמים בישראל?

"עד מתי ניתן למניג הכת הרב רומפלר להתחצף ולבזות את רבותינו הגאני הבד"צ שליט"א?

"עד מתי ניתן למנהיג הכת הרב רומפלר לסדר קידושין וגיטין בסתר ובגלוי שלא כדת משה וישראל?".

בהמשך המודעה נכתב: "אלפי גילוי דעת ורבבות הבהרות לא יעזרו לך לטשטש הדברים כי הציבור יודע היטיב מי הוא רודפם האמיתי".

בתוך כך, הערב מוצאי-שבת, התקיימה הפגנה מול בית מדרשו של הרב.

אנשיו של הרב רומפלר מנעו מהמפגינים ומסקרנים להכנס לבית המדרש.