אאא

הרב אליעזר מלמד, ראש הישיבה ורב היישוב הר ברכה, פוסק כי מותר לשמוע מוזיקה בזמן הנהיגה, "כדי לשמור על הערנות".

אתר "סרוגים" מדווח כי בטורו השבועי "רביבים" בעיתון ´בשבע´ פוסק הרב אליעזר מלמד להתיר שמיעת מוזיקה לצורך שמירה על הערנות בנהיגה. בדבריו כותב הרב מלמד כי הנוהג ברכב ויש חשש שמא יירדם – רשאי לשמוע מוזיקה אפילו בימי ספירת העומר.

לעומת זאת, מבהיר הרב אליעזר מלמד, אסור לשמוע מוזיקה גם מוקלטת שלא בנסיעה. "אין הבדל בין שמיעת נגנים חיים לשמיעת נגינה דרך רדיו או מכשיר אלקטרוני אחר, וכשם שאסור לשמוע ניגונים של כלי זמר בימי ספירת העומר ובשלושת השבועות, כך אסור לשומעם על ידי מכשירים אלקטרוניים", הוא כותב.

לדברי רבו של "הר ברכה", יש הסוברים שהמנהג לאסור שמיעת כלי זמר בימים אלו אינו חל על שמיעת כלי זמר דרך רדיו או שאר מכשירים אלקטרוניים ביתיים, מפני שאין בשמיעתם חגיגיות כפי שיש בשמיעת נגנים חיים.

והרב מלמד מנמק את טעם המתירים לשמוע מוזיקה בימי הספירה: "כיום, הכל רגילים לשמוע ניגונים דרך מכשירים אלקטרוניים, והשגרה שבזה ביטלה את החגיגיות והשמחה שבשמיעתם, והרי זה כשירה בפה, שאינה אסורה בספירת העומר".

טעם נוסף למתירים הוא שיש לחלק בין ניגונים של שמחה לניגונים רגילים, שרק ניגונים של שמחה יש מקום לאסור בימים אלו גם ממכשירים ביתיים, אבל ניגונים רגילים, וקל וחומר ניגונים עצובים, אין לאסור בימי האבלות שבספירת העומר.