אאא

ח"כ מנחם אליעזר מוזס, המכהן גם כיו"ר סיעת יהדות התורה, התייחס במהלך דיום שנערך במליאת הכנסת להמלצות היועץ המשפטי לממשלה לפיו הדרת נשים תסווג באמצעות חקיקה שתאושר לעבירה פלילית. 

מוזס מתח ביקורת על היחס הנוקשה כלפי 'הדרת נשים', כאשר באותו זמן מתרחשת אפליה ממשית והדרה של הציבור החרדי לכאורה.   

 מדברי מוזס: "בימים אלו פורסמו הגזרות הנוראיות שמתכוון משרד האוצר להטיל על הציבור בישראל בכלל ועל המגזר החרדי בכלל. מה זה אם לא אפליה של מגזרים שונים? מה זה אם לא פגיעה על רקע גזע דת, השקפה או השתייכות מפלגתית?"

"בחינוך החרדי קיימות שתי רשתות חינוך, החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני" אמר ח"כ מוזס. "שתיהן עומדות בכל הכללים והתקנים, שתיהן מפוקחות על ידי משרד החינוך בפיקוח מלא. בא האוצר ומציע לקצץ מתקציבן 25%. על מה ולמה? מה ההסבר לכך? היכן היועץ המשפטי לממשלה שיקרא להגן עליהן מפני אפליה על רקע השתייכות דתית? היכן הוא שימנע אפליה של מגזרים בקבלת שירותים ציבוריים? האם רק נשות הכותל עם הפרובוקציות שלהן זכאיות להגנתו? האם רק הן מוגדרות מיעוט?".

לדבריו של מוזס: "לפתחו של הכנסת מובאים מידי יום חוקים מחוקים שונים שמטרתם להגן על זכויות המיעוטים. ובאותה נשימה, מובא חוק ההסדרים הכולל עשרות חוקים הפוגעים ישירות במגזרים מסוימים. אני מקווה כי כולם יתעוררו ויתעשתו בטרם יהיה מאוחר". סיים.