אאא

יושב ראש סיעת יהדות התורה ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס החליט לקבוע בחקיקה את חובת מבצעי הגרלות לפרסם במקומות המפרסמים את דבר ההגרלה ועל כרטיסי ההגרלה, את סיכויי הזכייה הריאליים בצמידות לפרסום סכומי הפרס.

ח"כ הרב מוזס יוזם את הצעת החוק לאור ריבוי תלונות על התנהלות מפעל הפיס בהגרלות האחרונות וסיכויי הזכייה הנמוכים של כל רוכש כרטיס לזכות בפרס.

"הכמות האדירה של כרטיסי פיס, הנמכרים מדי שבוע, מחייבת שהציבור הרוכש אותם ייחשף למידע המדוייק ולסיכויי הזכייה הריאליים ולא יהמר בכספו על דבר שאין בו ממש" אמר הרב מוזס.

הצעת החוק קובעת כי עורך הגרלה חוקית יכלול הודעה בדבר סיכויי הזכייה בפרסומת להגרלה ועל גבי הכרטיס, הטופס או כל אמצעי אחר, המשמש להשתתפות בהגרלה, ובלבד שמדובר בהגרלה שניתן לדעת לגביה את סיכויי הזכייה. הודעה בדבר סיכויי הזכייה תהא בנוסח הבא: "סיכויי הזכייה בפרס המירבי הינם אחד ל... ההודעה תודפס או תודבק בצד הקדמי של הכרטיס, הטופס או על כל אמצעי אחר המשמש בהגרלה. כמו כן ההודעה תופיע בכל פרסומת המציעה למכירה את כרטיס ההגרלה. הצעת החוק אף קובעת קנס כספי גבוה למי שיעבור על חוק זה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

בדברי ההסבר לחוק נאמר כי אין חולק על תרומת מפעלי ההגרלות לצרכי הקהילה כמו בינוי מוסדות חינוך ובריאות. אך ברור לכל שהפרסומת האינטנסיבית לרכישת כרטיס הגרלה והדגשת הפרס הכספי הגבוה, מכניסים את הציבור להיסטריה של קניה בלתי מבוקרת. ידועים מקרים בהם אנשים קשיי יום משקיעים את פרוטתם האחרונה בקניית כרטיסים. הדבר נכון במיוחד כאשר הפרס הראשון גבוה מאוד. אנשים מאבדים את עשתונותיהם, כאשר הם אינם מודעים לכך, שסיכויי הזכייה הם מזעריים.

מטרת הצעת החוק להזכיר ולהזהיר את ציבור רוכשי הכרטיסים, שהפיתוי עולה לאין שעור על הסיכוי. והדרך הנכונה והיעילה ביותר היא בחיובם של הרשאים לערוך הגרלות לציין את קנה המידה של סיכויי הזכייה. ציון כזה יאזן, ולו במקצת, את השפעת הפרסומות כנגד שיקול דעתו המפוכח של האזרח, בטרם יחליט אם להשקיע את כספו בהימורים והגרלות.

בדיון שהתקיים היום בנושא זה בועדת הכלכלה של הכנסת, הדגיש ח"כ הרב מוזס את החובה המוסרית לפרסום סיכויי הזכייה, כאשר על פי הנתונים שנמסרו לועדה, 90% מרוכשי הכרטיסים מוציאים 64 ₪ בממוצע על כל כרטיס הגרלה, סכום אשר ברוב המקרים יורד לטמיון בשל סיכויי הזכייה הכמעט אפסיים.