אאא

תחת הכותרת "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?!", ועל פי קריאתו של רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, נאספו המונים מיהודי מוסקבה בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" לצערת תפילה וזעקה לרגל המלחמה המתרחשת בישראל.

לאחר תפילת מנחה נאמרו מספר פרקי תהילים על ידי הרב יצחק הכהן אילוביצקי, הרב מרדכי ווייסברג והרב שמחה גרפנקול.

הרב הראשי הגר"ב לאזאר נשא משא התעוררות מרגש, בה קרא ליהודי רוסיה להתעורר בתשובה, להגברת והוספת מעשים טובים ובעיקר בהשפעה על עוד יהודים להניח תפילין.

הרב הביא את דבריו של רבי אליעזר האומר על הפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך - אלו תפילין שבראש", זה סגולת תפילין של ראש להטיל פחד על האויב.

בהמשך לדברי תורה והתפילות, קיים הקהל הרב את החלק השלישי, ותרמו כספים לצדקה.

לאחר מכן התפלל הציבור תפילת ערבית נרגשת, מתוך תחושת אחדות וקבלת החלטות טובות לזכותם של היושבי והלוחמים בישראל.

(צילום: לוי נזרוב)