אאא

בצל הספינים על "מועצת גדולי תורה שלישית" ההולכת ומוקמת, יצאנו קצת לפשפש בעובדות. אלו גילינו, מה לעשות, ממש אינן תומכות באיומים ובנפנופי האצבע הכועסים.

ראשית חייבים להכיר את העובדות. מתוך כ-15 אדמו"רים שהיו במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, נותרו כיום רק חמישה, והם האדמו"רים מגור, ויז'ניץ, בוסטון, סדיגורא וערלוי. כל שאר האדמו"רים שבדורנו, יהיו חצרותיהם גדולים ככל שיהיו, אינם חברים במועצת גדולי התורה. זוהי העובדה הפשוטה והברורה שאינה נתונה במחלוקת.

זאת ועוד, צירוף חברים חדשים למועצת גדולי התורה, אינו תלוי בהלכי הרוח הציבוריים, וגם לא בגודל החסידות בראשה הם עומדים. האפשרות היחידה לצירוף חברים חדשים למועצה, הינה החלטתם של חברי המועצה הנוכחיים לצרף לקרבם חברים חדשים.

הואיל וכך, רוב חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסו היום. החלטתם היא המחייבת. ושום פורום חשוב אחר, יהא מספר האדמו"רים בו אשר יהא, לא יוכל לקבל החלטה ברת משמעות אחרת.

ורק  נזכיר, כי כל כינוס המועצת נולד, על רקע הטענה המשפטית של גור, כי לא ניתן לקבל החלטה בעניין החינוך העצמאי, ללא הסכמת הגוף הקרוי 'מועצת גדולי התורה של אגו"י'.

יתירה מזו. גם אילו הייתה דרך כלשהיא לתת משקל חוקי לפורום חדש – שלישי, מה שכאמור אינו קיים, הרי ש"ספק גדול" אם רוב האדמו"רים והחסידות הקטנות, אלו המשויכים לסיעת 'שלומי אמונים', היו רצים אחוזי אמוק, היישר לידיה המושטות של חסידות גור.

ומעל כל זה צריך להזכיר, כי שנים רבות לא כונסה כלל מועצת גדולי התורה. גם רענון השורות לא בוצע למרות פטירת החברים לאורך השנים. ומי האשם בכך? רבים הם המפנים את האצבע המאשימה לעברה של חסידות גור.

משכך, כל ידיעה על הקמתה של "מועצת גדולי תורה שלישית" בחסותה של חסידות גור, הינה במקרה הטוב, ספין. במקרה הרע - הזיה.