אאא

בלשכתה של מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, נערך לאחרונה דיון מקצועי בו העלה חבר-הכנסת משה גפני (יהדות התורה) את נושא החזר שכר לימוד ומענקי שעות למורים החרדים.

גפני טען בדיון כי עובדי ההוראה החרדים שמבקשים לממש את זכאותם להשתתף בהשתלמויות וכדומה מופלים לרעה ומקבלים רק חמישים אחוז הנחה.

בעקבות כך התקבלה בדיון החלטה להעלות את ההשתתפות של משרד החינוך עבור שנת תשע"ד רטרואקטיבית ל-80 אחוזים.

בנוסף סוכם כי תיבדק האפליה באופן עקרוני כדי למנוע הישנותה בעתיד.

בלשכת ח"כ גפני אומרים לכל המורים שפנו וקיבלו מענקי שעות או החזר שכר לימוד מופחת, שישובו ויפנו כדי לקבל החזר רטרואקטיבי עד 80 אחוזים, כפי שסוכם.