אאא

מי שהורשע בפלילים יכול לכהן כראש ממשלה? בתום דיון, ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת לא הצביעה על הצעת החוק של ח"כ משה מזרחי (העבודה) הצעה שבקשה לפסול ממי שהורשע בפלילים לכהן כשר בממשלת ישראל, וזה לאחר דרישת יו"ר הוועדה לקבל את חוות דעת של ועדת שרים לחקיקה בשאלה האם הצעת החוק תחול גם על מועמדים לתפקידים ראש ממשלה וסגן שר.

על פי הצעת החוק, לא ימונה שר אשר עבר עבירה בתקופת כהונתו כח"כ או שר, הורשע בעבירה שיש עמה קלון ונדון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שישה חודשי מאסר. 

ההצעה המקורית ביקשה לקבוע תחולה רטרואקטיבית כך שהצעת החוק תחול גם על מי שהורשע לפני חקיקתו של חוק זה כדוגמת יו"ר ש"ס אריה דרעי, אולם ח"כ מזרחי חזר בו מהצעתו לתחולה רטרואקטיבית.

הייעוץ המשפטי של הוועדה קבע, כי ההצעה לא תחול על מי שתקופת איסור הכהונה עפ"י החוק הנוכחי, (7 שנים) כבר חלפה.

החוק הנוכחי קובע, כי מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון ונשפט למאסר, לרבות מאסר על תנאי, לא יוכל לכהן בתפקיד שר במשך 7 שנים מיום סיום ריצוי עונשו.

ועדת שרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה, בתנאי שזו לא תחול רטרואקטיבית וכן בתנאי שתקופת הפסילה תחול למשך 14 שנה, ולא לנצח.

הצע"הח עוסקת רק במועמד לתפקיד שר. במהלך הדיון עלתה השאלה האם הצעת החוק תחול גם על מועמדים לתפקיד ראש ממשלה וסגן שר. הייעוץ המשפטי של הוועדה סבור כי יש מקום לקבל החלטה בנדון.

נציג משרד המשפטים אמר שהחלטת ועדת שרים לחקיקה לתמוך בהצעה, לא התייחסה למועמדים לתפקידים ראש ממשלה וסגן שר. וככל שהוועדה תבקש לקבל החלטה בהם, הוא מבקש להחזיר את ההצעה לדיון בוועדת השרים לפני ההצבעה.

ח"כ משה מזרחי ביקש להצביע על הצעת החוק בנוסח המקורי, ולקבל את חוו"ד וועדת שרים כאשר הצעה"ח תשוב לדיון בוועדה, להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם החליט שלא להעלות היום את ההצעה להצבעה, ולהמתין לחו"ד של וועדת שרים.