אאא

מותר לבשל לפני חצות

בזמן שהרבנית קנייבסקי זקוקה לרפואה, ראוי להזכיר בשבחיה.

וביניהם, את פסקי ההלכות ששמעה מבעלה ופסקה לאחרים.

בלוח 'דבר בעתו' הביא המחבר בשמה של הרבנית, שמותר לבשל בעשירי במנחם-אב כשחל ביום שישי ערב ש"ק נחמו, לצורך סעודת מצווה ולצורך סעודת שבת.

מתוך לוח 'דבר בעיתו'
מתוך לוח 'דבר בעיתו'