אאא

יומיים גדושים ומלאים בתפילות, התוועדויות ושיעורי חסידות, עברו על מאות החסידים ששהו בשני ימי חג השבועות בעיירת מעז'בוז' שבמערב אוקראינה, סמוך ונראה לאהל הק' של קודש הקדושים אור שבעת הימים כ"ק מרן הבעל שם טוב זי"ע.

כאשר השנה צויין 250 שנה להסתלקות, שבאה לידי ביטוי באווירה הרוממה והמיוחדת ששרתה במקום, במשך היומיים רצוף, כאשר מאות רבות הגיעו בהמשך מכל הערים באוקראינה, לשאת תפילה במקום קדוש זה וביום זכאי זה.

בראש המתוועדים היו כ"ק גאב"ד מאקאווא, המשפיע הנודע הגה"ח רבי חיים שלום דייטש ראש כולל 'צמח צדק' בירושלים העתיקה, הרה"ח ר' יצחק דוד גרוסמן, רבה של העיר מגדל העמק, הגה"ח ר' נחמן יוסף טווערסקי מחשובי חסידי חב"ד בקראון-הייטס ועוד.

שיאם של שני ימי החג היה בשעת רעווא דרעווין, עת התכנס הקהל באהל הק' והחלו ב'סדר ניגונים' החל מניגון "ג' תנועות", "ד' בבות" ועוד.

הסדר המופתי במקום נזקף לזכותו של הרב ישראל מאיר גבאי, מקים ומייסד המוסדות במקום, ולזכות העסקן ר' אברהם שיינברגר, על התמסרותו במשך זמן רב לטובת ולרווחת הציבור הרחב.