אאא

צוות אתר "כיכר השבת" - העורכים, הכתבים, הצלמים, אנשי השיווק והפרסום, ההנהלה ורבבות הגולשים מאחלים ברכת מזל טוב חמה ולבבית לעורך האתר מנחם כהן, לרגל אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת עב"ג  פנינה קוסקס מאלעד. 

מנחם,

שמחתך - שמחת כולנו. ביום מאושר זה אנו מברכים אותך מכל לב שתזכה להקים את ביתך - בית נאמן בישראל לתפארת המשפחות החשובות, מתוך בריאות, אריכות ימים ושנים טובות, אושר ועושר ושפע ברכה והצלחה בגשמיות ורוחניות.

מאושרים, אוהבים ומעריכים,
משפחת ´כיכר השבת´.