אאא

זעקות השבר של הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס מוכיחות עד כמה חסר להם לימוד של תורת אמת. כבר מאות שנים שבישיבות באירופה לא לומדים תנ"ך מסיבות שונות, ולצערנו מחלה זו התפשטה בארץ ישראל גם לישיבות הספרדיות שנטשו גם הם את ספר הספרים.

אילו היו משקיעים בישיבות הקדושות חצי שעה ביום בלימוד נביאים וכתובים, יחד עם מדרשי חז"ל בעניין, הייתה מתגלה תפיסת עולם חדשה שאינה מוכרת לחרדים.

לאורך כל התנ"ך מתגלה כי אותם אבות האומה, ראשי בני ישראל, היו לצד גדולתם בתורה גם אנשי צבא ולא סתם חיילים, אלא בקו הראשון. יהושע בן נון משרתו של משה ש"לא ימיש מתוך האוהל", הוא הממונה להיות הרמטכ"ל במלחמה בעמלק, ומשה רבנו, נביא הנביאים ננזף על כך ששלח אותו במקום להלחם בעצמו.

בהמשך, יהושע בן נון, ראש הסנהדרין אליו נמסרה התורה ממשה, הוא העומד בראש המחנה הצבאי הכובש כאן את הארץ. הלאה, כלב בן יפונה, עתניאל בן קנז ובראשם כמובן דוד המלך שמצד אחד נלחם רוב חייו נגד הפלשתים והמואבים ומצד שני הרמב"ם מונה אותו כראש הסנהדרין וכאחד ממעבירי התורה בין שמואל הנביא לאחיה השילוני.

שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, העמדת מלך, מלחמה בעמלק והקמת בית המקדש. הציבור החרדי כופר בשלושתן כשאינו מכיר במדינה, אינו מוכן להתגייס למלחמה וטוען כי בית המקדש ירד מהשמים.

למזלנו אבות האומה כמו יהושע ודוד המלך לא היו חרדים. הם למדו בישיבה אך גם נלחמו את מלחמות ישראל. הציבור החרדי צריך לקחת מהם מודל לחיקוי.

אריה יואלי הוא עורך האתר "סרוגים".