אאא

בישיבה מיוחדת של בד"צ העדה החרדית בראשות הגאון הגדול רבי יעקב בלוי ורבני 'ועד הפיקוח להשקעות ופיננסים', הוחלט לאחר דיון ארוך להיערך לעריכת 'היתרי עסקה' מיוחדים למחותנים העומדים לפני נישואי צאצאיהם, ולבעלי עסקים קטנים. הדיון המיוחד שנערך אמש עסק בבעיות החמורות שהתרחבו מאוד לאחרונה בין מחותנים ומנהלי גמחי"ם וקרנות צדקה הנכשלים מבלי משים בבעיות ריבית ועסקה החמורות.

באחד המקרים שהובאו לפני בית הדין סיכמו מחותנים שאחד הצדדים מלווה סכום כספי לרעהו להוצאות המשותפות כשלצורך כך פירק תכנית חיסכון כשעלות פתיחת התכנית הוטלה על הלווה, בלא שיעלו הצדדים על דעתם כי נכשלו באיסורי ריבית דאורייתא.

כמו כן, מנהלי גמחי"ם מצאו את עצמם מתמודדים עם בעיות של שחיקת שער הדולר והקושי הגובר במימוש הלוואות שונות. בעיות אלו לצד אופי המסחר בשוקי המט"ח ומדיניות הבנקים בשנים האחרונות, עוררה בעיות הלכתיות של ריבית, אשראי ועסקה האסורים מדאורייתא.

בישיבת בית הדין המיוחדת נטלו חלק הרב הגאון רבי אברהם יצחק אולמן חבר הביד"צ, הרב הגאון רבי יעקב מנדל יורוביץ חבר הבד"צ, כשאליהם מצטרף הרב הגאון רבי חיים אורי פריינד חבר הבד"צ, ועימם רבני 'ועד הפיקוח להשקעות ופיננסים' הגאון רבי נתנאל לינדר והגאון רבי שלמה זאב קרליבך.

במשך שעות הועלו רעיונות ופתרונות הלכתיים שונים למנוע מכשולות מצויים אלו, כשלאחר מו"מ ארוך החליט בית הדין לבחון ולהיערך לעריכת שטרי 'היתר עסקה' מיוחדים למחותנים ולבעלי גמחי"ם ועסקים קטנים, שיעגנו כל סיכום כספי שהוא כעסקא ולא כהלוואה. השטרות החדשים שיערכו במיוחד בהכרעת הגר"י בלוי הנחשב כפוסק אחרון בענייני ריבית, יתנו מענה הלכתי מקיף ויצילו מבעיות אלו שהתעוררו והתרחבו מאוד לאחרונה.

לאחר ניסוח כל שלבי ההיתר הסופיים, יתכנס מושב הבד"צ בשנית ויכריע על עריכה גורפת של היתרי עסקה פרטיים למחותנים ולבעלי גמחי"ם, כשגדולי ישראל מכל החוגים והעדות עשויים להצטרף למהלך בקריאה ברורה שתוביל מהפכה של ממש, לערוך היתר עסקה פרטי בין צדדי העסקה כנדרש, בכדי להינצל מאיסורי תורה החמורים.