אאא

חברות הגז הטבעי כגון נובל אנרג'י (NBL), דבון אנרג'י (DVN), וויליאמס (WMB) ואפצ'י (APA) צפויות להפחית את הוצאותיהן בשנת 2011 על רקע הירידה המתמשכת במחירי הגז הטבעי, כך נכתב בבלוג commoditysurge.

מחירו של החוזה העתידי על הגז הטבעי לחודש הפקיעה הקרוב עומד על 3.881 דולר ל-BTU, מחיר זה נמוך בכ-35% מהמחיר של החוזה בתחילת שנת 2010 אז נסחר בכ-6 דולר ל-BTU. עם זאת, נציין כי הגז הטבעי אינו נחשב לסחורה רגילה, זאת מאחר ולא ניתן לשנע אותו בקלות רבה, ולכן המחירים של החוזה העתידי המצוטטים בבורסה של ניו יורק אינם קשורים בקשר ישיר למחירים בהם נמכר הגז הטבעי באיזורים גיאוגרפים אחרים, ולכן לא ניתן לבצע תחשיבים לגז הטבעי הצפוי להיות מופק בים התיכון לפי המחירים בהם נסחר החוזה העתידי בארה"ב.

החלק הגדול ביותר של הקיצוצים שיערכו החברות יהיה בביצועי קידוחים של גז טבעי, וחלקן יבטלו בעקבות כך תוכניות קיימות. חלק מהקיצוצים יכולים להתקזז במידה והחברות יעבירו חלק מהוצאותיהם לאקספלורציה של נפט וגיוס מזומנים משוק ההון. חברת וויליאמס כבר אישרה כי תקצץ בהוצאותיה בשנת 2011, ואישורים דומים מהחברות האחרות יגיעו גם הן.

המחיר והמרווח הנמוך, אשר יביא לירידה ברווחי החברות הן הסיבות לקיצוצי ההוצאות הצפויים. המשמעות היא כי הן יבזבזו פחות כסף, מאחר ועלייה ברמות החוב שלהן עלול להפיל את תוצאותיהן.

בבלוג מציין הכותב כי תחום חיובי אחד בעבור חברות הגז הטבעי היא הגז הנוזלי, בו החזקות של החברות בגז מסוג זה יכולות להימכר במחירי פרימיום.

"החברות החכמות מגדילות את חשיפתן לנפט ולגז נוזלי. חברות אשר לא מאמצות מגמה זו צפויות להתמודד עם קשיים בניסיונותיהן להגדיל את רווחיהן ולהיות רווחיות". חברות כגון EOG ו-CHK הן בין החברות שכבר נעו לכיוון זה.

התחום אשר ימשיך לדרוש מהחברות לבצע הוצאות הוניות הוא באותם רשיונות אשר בהם מחוייבות החברות לקדוח - ולא יפקעו הרשיונות.

נציין כי קידוחי הגז הטבעי הנערכים לחופי ישראל הם מסוג זה ולכן הם צפויים להימשך כמתוכנן. בקידוח "לוויתן" צפויות השותפות בראשותה של נובל אנרג'י (ואיתה גם דלק קידוחים, אבנר ורציו) להתחיל בקידוח אקספלורציה ב-7 באוקטובר, כאשר תוצאות ראשוניות להתקבל בתחילת 2011. בקידוח "תמר" כבר החל תהליך הקידוח והקידוח צפוי להתחיל ולהיות מסחרי בשנת 2012.

אסטרטגיה נוספת בה נוקטות רבות מחברות החשופת לגז הטבעי היתה ביצוע גיוסי הון באמצעות חוב (הנפקת אג"ח), לדוגמא לין אנרג'י (LINE) ואנדרקו פטרוליום (APC) היו האחרונות שביצעו גיוסים כאלה. החברות מגייסות הון כל עוד ניתן ותנאי השוק הם טובים מתוך אמונה כי תחול התאוששות בשוק הגז הטבעי. ההתאוששות עלולה אמנם לקחת זמן רב אך החברות מתכוונות להיות מוכנות לה כאשר תגיע.