אאא

מחיר הדלק צפוי לרדת בתחילת דצמבר (ביום ראשון הבא בחצות) בכ-15 אגורות לליטר. כך על פי הערכות ראשוניות בענף האנרגיה.

במידה וההערכות יתממשו, מחיר הדלק עשוי לרדת אל מתחת לרף ה-7 שקלים לליטר וזאת בפעם הראשונה מאז דצמבר 2010, אז מחיר ליטר דלק בשירות עצמי עמד על 6.71 שקלים.

המחיר הנוכחי הוא 7.05 שקל לליטר (אוקטן 95, שירות עצמי) והירידה במחיר עשויה לקבע את מחיר הליטר סביב 6.9 שקלים לליטר. הירידה מיוחסת להחלשות מחיר הבנזין באגן הים התיכון.

המחיר הסופי יקבע בסוף החודש ולאחר שמינהל הדלק שבמשרד האנרגיה ישקלל את מחיר הבנזין באגן הים התיכון ביחס לשער הדולר. בארבעת החודשים האחרונים נרשמה ירידה של יותר מחצי שקל במחיר הבנזין.