אאא

נתון מרתק לערב "יום ירושלים": אילולא הנשים החרדיות, בהחלט ייתכן שהעיר ירושלים של היום כבר היתה עיר מוסלמית שרוב אוכלוסיתה מוסלמית.

כך עולה מנתוני מחקר שעורכים אנשי "מכון ירושלים לחקר ישראל", זה שנים רבות בעיר ותוצאותיו פורסמו הבוקר.

מהדו"ח עולה שבממוצע יולדת כל אישה חרדית בירושלים כ.7.7 ילדים (כן ירבו) לעומת הממוצע הכללי בעיר, שהוא כמחצית מכך. מספר הלידות בקרב הנשים הערביות עדיין גבוה מכך, אך הבשורה היא שרמת הילודה במשפחה המוסלמית הולכת ויורדת משנה לשנה, כך, לא כפי שסברו עד עתה, אין איום דמוגרפי על הרוב היהודי בעיר.

כמדי שנה מפרסם "מכון ירושלים לחקר ישראל", ערב יום ירושלים, נתונים חדשים על העיר ותושביה. הנתונים הוכנו על ידי צוות ממכון ירושלים בראשותה של ד"ר מאיה חושן ובסיוע נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מהנתונים עולה כי הציבור החרדי בעיר נמצא במגמת גידול מרשימה לאורך כל השנים ומספר החילונים בירושלים במגמת צמצום בלתי פוסקת. לירושלים הגיעו במהלך השנים האחרונות עולים חדשים רבים, כמעט כולם יהודים דתיים וחרדים.

נתון מרשים ומיוחד: בחומש האחרון (תשס"ד-תשס"ט) הצטמצם מספר התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בעיר ב-6% ואילו מספר התלמידים במגזר החרדי בעיר גדל ב-11%.

נוסף על כך פורסם כי ישנם יותר פטירות של יהודים מאשר מוסלמים. מספר המתים היהודיים לאלף הוא כמעט כפול ממספר המתים הערביים.

סיכום נתונים:

אוכלוסיית ירושלים בשנת 2008

▪ אוכלוסיית ירושלים במהלך השנה שעברה מנתה 760,800 תושבים והיוותה 10% מאוכלוסיית מדינת ישראל כולה. עד לסוף השנה הנוכחית היא צפויה לעבור את רף ה-800.000 תושבים.

▪ האוכלוסייה היהודית בעיר (והאחרת שחייה בה ואינה ערבית) מנתה 492,400 תושבים (65% מכלל האוכלוסייה) והאוכלוסייה הערבית מנתה 268,400 תושבים (35%).

▪ במהלך שנת 2008 גדלה אוכלוסיית ירושלים ב-1.8%: האוכלוסייה היהודית גדלה ב-1.0% והאוכלוסייה הערבית גדלה ב-3.0%.

▪ משנת 1967 (כיבוש העיר במלחמת ששת הימים) ועד סוף שנת 2008 גדלה אוכלוסיית העיר ב-186%: האוכלוסייה היהודית גדלה ב-149% והאוכלוסייה הערבית גדלה ב-291%.

▪ התפלגות האוכלוסייה לפי דת בשנת 2007: 476,100 יהודים(64%), 247,800 מוסלמים (33%), 12,600 נוצרים ערבים (2%), 2,600 נוצרים לא ערבים – כמעט כולם שליחים של הדתות הנוצריות והארגונים הלא יהודיים הפועלים בבירה (0.3%), 8,500 ללא סיווג דת (1%). כן, יש גם כאלו בעיר.

ילודה 2007

▪ כדאי לדעת: בשנת 2007 שיעור הילודה של האוכלוסייה היהודית בירושלים היה נמוך מזה של האוכלוסייה הערבית בירושלים - 26.0 לידות לעומת 30.3 לידות לאלף, בהתאמה, באוכלוסייה הערבית. יש לציין שכלל אוכלוסיית ירושלים מתאפיינת בשיעור ילודה גבוה ביחס לישראל - 27.5 לידות לאלף תושבים בירושלים לעומת 21.1 בישראל.

▪ בשנת 2007 שיעור היילודה הכולל של הנשים בירושלים (מספר הילדים הממוצע שאישה יולדת במהלך חייה) עמד על 4.0 בקרב האוכלוסייה היהודית ועל 4.1 בקרב האוכלוסייה הערבית. כאמור, שיעור היילודה הגבוה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים מושפע משיעור היילודה הגבוה של האוכלוסייה החרדית, שנאמד ב- לידות, בממוצע לכל אישה חרדית בעיר 7.7. בעשור האחרון שיעור היילודה הממוצע של כלל הנשים היהודיות בעיר עלה (מ–3.8 בשנת 1997 ל–4.0 בשנת 2007) בעוד ששיעור הפריון של הנשים הערביות ירד במעט (מ-4.2 ל-4.1).

תמותה 2007

▪ מעניין: בשנת 2007 שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על 5.1 פטירות לכל אלף תושבים, לעומת 2.7 פטירות לכל אלף תושבים בקרב האוכלוסייה הערבית.

ריבוי טבעי 2007

▪ הריבוי הטבעי (ההפרש בין מספר הלידות למספר הפטירות) בירושלים גבוה בהשוואה לישראל. שיעור הריבוי הטבעי בירושלים עמד בשנת 2007 על 23.2 לאלף תושבים לעומת 15.5 בישראל כולה.

▪ שיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים גבוה משיעור הריבוי הטבעי בישראל - 20.9 לעומת 13.3.

▪ שיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים גבוה משיעור הריבוי הטבעי בישראל, 27.7 לעומת 24.4.

הגירה 2008-2000

▪ ההגירה מירושלים החוצה הולכת ונבלמת: בשנת 2008 מאזן ההגירה אל ירושלים וממנה המשיך להיות שלילי (4,900-), אך הוא נמוך יותר בהשוואה לשנים הקודמות (כ-6,300- בשנים 2006 ו-2007). בשנת 2008 עזבו את ירושלים 18,500 תושבים והיגרו אליה 13,600 תושבים.

הגירה אל ירושלים וממנה, 2000-2008

2000 2002 2004 2006 2008

עברו אל ירושלים 8,900 9,700 11,400 10,900 13,600

עזבו את ירושלים 17,100 16,300 18,100 17,300 18,500

מאזן הגירה 8,200- 6,600- 6,700- 6,300- 4,900-

הגירה 2007

▪ עברו לירושלים מישובים אחרים בארץ 11,200 תושבים, מהם 4,750 תושבים היו בגילאי 20-30 (42% מכלל הנכנסים לירושלים) ו- 2,350 תושבים היו בגילאי 0-14 (20% מכלל הנכנסים לירושלים).

▪ הישובים מהם עברו לירושלים המספר הגדול ביותר של מהגרים היו: תל- אביב-יפו 750, בית שמש 700 ובני ברק 650.

▪ עזבו את ירושלים ליישובים אחרים בארץ 17,600 תושבים, מהם 6,200 תושבים היו בגילאי 20-30 (35% מכלל העוזבים) ו-4,600 תושבים בגילאי 0-14 (26% מכלל העוזבים).

▪ היישובים אליהם עברו מירושלים המספר הגדול ביותר של מהגרים היו: תל- אביב-יפו 1,550, ביתר עלית 1,400, מעלה אדומים 1,300, בית שמש 1,300 ומודיעין- מכבים- רעות 1,000.

▪ 51% מהעוזבים את ירושלים, עברו למרחב ירושלים – 34% עברו לגור ביישובים ביהודה ושומרון ו-17% ליישובים במחוז ירושלים.

עלייה

▪ בשנת 2008 השתקעו בירושלים 2,100 עולים חדשים, והם היוו 15% מכלל העולים לישראל.

▪ בסוף שנת 2007 גרו בירושלים 64,300 תושבים שעלו לישראל מאז 1990, והם היוו 13% מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר. בחיפה גרו 64,400 עולים שהיוו 27% מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר, ובתל אביב גרו 49,400 עולים שהיוו 13% מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר.

▪ בשנת 2007 השכונות שבהן שיעור העולים מכלל אוכלוסיית השכונה היה הגבוה ביותר הן: מרכז העיר (25%) נווה יעקב (24%) פסגת זאב ורחביה (20%).

פריסה גיאוגרפית של האוכלוסייה 2007

▪ בשכונות שנבנו באזורים שנוספו לירושלים בשנת 1967 התגוררו בשנת 2007 443,800 תושבים (יהודים וערבים), והם היוו 59% מכלל תושבי ירושלים - 188,400 מקרב התושבים בשכונות אלו הם יהודים (ואחרים לא ערבים) (42%) ו-255,400 מקרב התושבים בשכונות אלו הם ערבים (58%).

▪ 39% מכלל האוכלוסייה היהודית התגוררה בשנת 2007 בשכונות שנבנו באזורים שנוספו לירושלים בשנת 1967. 98% מכלל האוכלוסייה הערבית התגוררה בשנת 2007 באזורים שנוספו לירושלים בשנת 1967.

▪ השכונות היהודיות הגדולות בעיר הן: פסגת זאב (41,900 תושבים), רמות (41,400) וגילה (27,100). השכונות הערביות הגדולות הן: שועפט (37,400 תושבים), בית חנינא (26,800) והרובע המוסלמי שבעיר העתיקה (26,500).

▪ השכונות היהודיות שבהן גידול האוכלוסייה היה הגבוה ביותר בשנת 2007 הן: הר חומה שעדיין נבנית ומתאכלסת - 27%, גבעת שאול - 3.5% ומרכז העיר - 2.9%. שכונת בקעה התאפיינה בגידול שלילי של 1.6%- וטלביה בגידול שלילי של 0.7%-.

▪ השכונות הערביות שבהן שיעור גידול האוכלוסייה היה הגבוה ביותר הן: בית חנינא וכפר עקב- 5.2%, ג´אבל מוכבר - 4.6% ,שועפט - 4.4% ועיסוויה - 4.0%. הרובע המוסלמי שבעיר העתיקה התאפיין בגידול שלילי של 0.4%-.

מערכת החינוך בירושלים תשס"ט 2008/2009

▪ בשנת הלימודים תשס"ט לומדים במערכת החינוך בירושלים כ-225,000 תלמידים.

▪ בחינוך העברי לומדים בשנת הלימודים תשס"ט 150,100 תלמידים: 59,900 (40%) בחינוך העברי במינהלה לחינוך ירושלים (מנח"י) ו-90,200 תלמידים באגף לחינוך חרדי (מנח"ח) (60%).

▪ בחומש האחרון (תשס"ד-תשס"ט) הצטמצם מספר התלמידים במנח"י (ממלכתי וממלכתי-דתי) ב-6% ואילו מספר התלמידים במגזר החרדי במנח"ח גדל ב-11%.

בתי ספר יסודיים

▪ בשנת תשס"ט לומדים בבתי הספר היסודיים במנח"י 23,100 תלמידים: 11,600 תלמידים בחינוך הממלכתי (50%) ו-11,500 תלמידים בחינוך הממלכתי-דתי (50%).

▪ בחומש האחרון (תשס"ד-תשס"ט) ירד מספר התלמידים בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי ב-11%, בעוד בחינוך הממלכתי-דתי חלה עלייה של 5% במספר התלמידים. יש לציין שבשנים תשנ"ח-תשס"ג חלה ירידה במספר התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי, אך מתשס"ד ואילך ישנה מגמה מתמשכת של עליה במספר התלמידים. מזה 13 שנים ישנה מגמה מתמשכת של ירידה במספר התלמידים בחינוך הממלכתי חילוני בבתי הספר היסודיים – ומספרם ירד מ-17,200 תלמידים בשנת תשנ"ה ל- 11,600 בשנת תשס"ט.

חינוך ערבי בעיר

▪ בחינוך הערבי לומדים בשנת הלימודים תשס"ט 75,000 תלמידים: 41,000 תלמידים בחינוך העירוני, 13,000 תלמידים בחינוך המוכר שאינו רשמי, ו-21,000 תלמידים בחינוך הפרטי .

תיירות 2008

▪ בשנת 2008 נשבר שיא נוסף בתנועת התיירים לירושלים, שיא שנקבע בשנת 2007. מספר האורחים במלונות בירושלים בשנת 2008 עלה ב-10% לעומת שנת 2007 וב-12% לעומת שנת 2000 ועמד על 1,354,300 אורחים, מהם 1,077,900 אורחים תיירים מחו"ל(80% מכלל האורחים).

▪ 40% מהאורחים התיירים מחו"ל בירושלים הם מאמריקה (מרביתם ממדינות צפון ומרכז אמריקה), ו–44% הם מאירופה. עוד עדות לכך שגדולה ההשפעה החרדית בבירה.

▪ מספר הלינות במלונות ירושלים בשנת 2008 עלה ב- 14% לעומת שנת 2007 וב-17% לעומת שנת 2000, ועמד על 4,031,500, מהן 3,527,000 לינות תיירים מחו"ל (87% מכלל הלינות).

תחולת העוני

▪ בשנת 2007 35% מהמשפחות שהתגוררו בירושלים, חיו מתחת לקו העוני: 23% מקרב המשפחות היהודיות חיו מתחת לקו העוני לעומת כ-67% מכלל המשפחות הלא יהודיות.

▪ בשנת 2007 59% מהילדים חיו מתחת לקו העוני - 48% מכלל הילדים היהודים ו-74% מכלל הילדים הלא יהודים.

תעסוקה 2007

▪ בשנת 2007 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה (עובדים ומי שאינם עובדים אך מחפשים עבודה מכלל בני 15+) בירושלים עמד על 45%, לעומת 56% בישראל ו-66% בתל-אביב.

▪ שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים בירושלים עמד על 51% לעומת 62% בקרב הגברים בישראל.

▪ שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הנשים בירושלים היה 39% לעומת 51% בקרב הנשים בישראל.

הוצאות משק הבית 2007

▪ ההוצאה החודשית הממוצעת לצריכה במשק בית בירושלים עמדה על 11,302 ש"ח. בישראל עמדה ההוצאה לצריכה על 11,584 ש"ח ובתל אביב על 12,887 ש"ח. יש לציין שלא די שההוצאה למשק בית בירושלים נמוכה יחסית, היא גם מתחלקת על מספר גדול של נפשות במשק בית. מספר הנפשות למשק בית עמד על 3.8 בירושלים, 3.3 נפשות בישראל, ו-2.2 בתל אביב.

▪ ההוצאות העיקריות לצריכה בירושלים היו לדיור (25%), למזון (18%) לתחבורה ותקשורת (16%), ולחינוך, תרבות ובידור (13%). בתל אביב היו ההוצאות העיקריות, דיור (29%), תחבורה ותקשורת (19%), מזון (14%) וחינוך, תרבות ובידור (13%).

צפיפות דיור 2007

▪ צפיפות הדיור הממוצעת בירושלים עמדה על 1.0 נפשות לחדר בקרב האוכלוסייה היהודית לעומת 2.0 בקרב האוכלוסייה הערבית.

▪ רווחת הדיור עמדה על: 19 מ"ר למגורים לנפש בכלל העיר, 24 מ"ר לנפש בשכונות היהודיות - 16 מ"ר בשכונות שמרבית אוכלוסייתן חרדית, 20 מ"ר בשכונות שמרבית אוכלוסייתן כללית (חילונית ודתית) ו-11 מ"ר לנפש בשכונות הערביות.

▪ השכונות בהן נמדדה רווחת הדיור הנמוכה ביותר הן: העיר העתיקה - 7 מ"ר למגורים לנפש, בית וגן ורמת שלמה - 14 מ"ר לנפש. השכונות בהן נמדדה רווחת הדיור הגבוהה ביותר הן: קרית וולפסון - 71 מ"ר לנפש, רחביה - 47 מ"ר לנפש ומרכז העיר - 42 מ"ר לנפש.

בינוי 2007

▪ בשנת 2006 חלה האטה בבינוי והיא נמשכה גם בשנת 2007. בשנת 2006 החלה בנייתן של 2,082 דירות (מהן 1,666 ביוזמה פרטית) ו- 2,198 בשנת 2007 (מהן 1,738 ביוזמה פרטית) לעומת 2,827 דירות שהחלה בנייתן בשנת 2005 (מהן 2,100 ביוזמה פרטית).

▪ בשנת 2007 חלה עלייה במספר התחלות הבניה של דירות בנות 5 חדרים ומעלה (350 דירות בשנת 2006 לעומת 750 דירות בשנת 2007) והן היוו כ-34% מכלל הדירות בשנה זו.

▪ בשנת 2007 הסתיימה בנייתן של 1,762 דירות למגורים בירושלים, לעומת 1,952 דירות שבנייתן הסתיימה בשנת 2006. 51% מהדירות שבנייתן הסתיימה בשנת 2007 הן בנות 4 חדרים ו–30% בנות 3 חדרים.

▪ השכונות שבהן הסתיימה בנייתן של המספר הרב ביותר של דירות הן: הר חומה (425), בית הכרם (183) ותלפיות מזרח (159).