אאא

מחקר חדש שנערך בישראל קובע כי שכיחות מחלת האוטיזם בקרב ילדים ובני נוער בחברה החרדית והערבית נמוכה פי שניים עד פי שלושה ביחס לשאר האוכלוסיות בארץ.

החוקרים מצאו פער גדול מאוד בשכיחות התופעה בקרב ילדי החברה הערבית והחרדית לעומת הילדים בחברה החילונית והדתית-לאומית. לטענת החוקרים, למרות שניתן היה לחשוב כך - הסיבה להיווצרות הפער לא נעוצה בתת-דיווח בקרב שני המגזרים, אלא קשורה בכך שנהוג בהן ללדת ילדים בגיל צעיר יותר.

כידוע, האוטיזם כולל מגוון תסמונות נוירו-התפתחותיות מורשות או מולדות, שנמצאות על הרצף האוטיסטי.

המחקר נערך על ידי ד"ר מיטשל שערץ, מומחה בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד, בשיתוף עם מנהלי מערך נוירולוגיה והתפתחות הילד בקופת חולים "מאוחדת". המחקר התבסס על נתונים של יותר מ-450 אלף ילדים ובני נוער עד גיל 18 מהמאגר הארצי במאוחדת.

לדברי שערץ, לפי הממצאים, בקרב החברה החרדית ישנם כ-2.5 מקרים בממוצע של לקות על הספקטרום האוטיסטי לכל אלף ילדים, בעוד שחברה הערבית עומדת השכיחות על כ-3 מקרים לכל אלף ילדים. לעומת זאת, על פי המחקר, בחברה החילונית והדתית–לאומית שכיחות התופעה נעה בין 5.5 ל-9 מקרים לכל אלף ילדים.

מחקר מקיף אחר שנערך בנושא על ידי חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, איגוד רופאי בריאות הציבור והביטוח הלאומי, בדק ילדים שאובחנו כאוטיסטים בין השנים 1992–2009, ומצא כי 82 אחוז מהם היו יהודים שאינם חרדים, 12 אחוז מהם היו חרדים ורק 6 אחוזים היו ערבים.

לדברי החוקרים, לא סביר שהפער נובע מתת-אבחון או ממודעות פחותה לאוטיזם.