אאא

ציבור שומרי התורה והמצוות שומר נפשו ומתרחק לאורך השנים מהנזקים הרוחניים הכרוכים בצפייה בטלוויזיה.

כעת מסתבר, כי בנוסף לנזקי הנפש בשל חשיפה לתכנים שליליים, הצפייה בטלוויזיה במשך שש שעות או יותר ביממה, מקצרת את החיים בחמש שנים. כך עולה ממחקר שבוצע בקרב למעלה מ-11 אלף אנשים מבוגרים, בגילאי 25 שנים ומעלה ותוצאותיו פורסמו השבוע בכתב העת הבריטי לרפואת ספורט.

החוקרים טוענים כי יש להתייחס לטלוויזיה כגורם סיכון לתמותה מוקדמת, כמו השמנת יתר ועישון.

הבעייתיות בצפייה בטלוויזיה מצטרפת לאורח חיים לא פעיל, כזה שלא כולל פעילות גופנית, בעיקר בשל האמצעים הטכנולוגיים בימינו, הגורמים לאנשים להוציא אנרגיה ברמות נמוכות, שהולכות ופוחתות. עבור אנשים רבים היום מתנהל במעבר מכיסא המשרד, לכיסא הרכב, ולכיסא או הספה שמול הטלוויזיה.

אורח החיים הלא פעיל כבר מוכר כגורם סיכון לתמותה מוקדמת, במיוחד מהתקפי לב ושבץ מוחי. אך עד כה לא נבדקה השפעתה של הצפייה בטלוויזיה על תוחלת החיים, ולדברי החוקרים ממצאי המחקר, שהוכיחו כי צפייה ממושכת בטלוויזיה מפחיתה את תוחלת החיים באופן משמעותי, מובהקים מאחר ונלקחו גורמי סיכון נוספים כמו עישון וחוסר פעילות גופנית.

עוד ציינו החוקרים, כי צפייה בטלוויזיה מעוררת דאגה בריאותית, ומתווספת לגורמי הסיכון המוכרים כמו עישון והשמנת יתר המקצרים את תוחלת החיים.

מסתבר כי חיים ללא טלוויזיה הם ערכיים יותר וגם ארוכים יותר.