אאא

תכונה נרגשת בקרב חסידי ויזניץ לקראת חגיגת הכנסת ספר תורה שתתקיים מחר יום רביעי בערב - ליל ערב חג השבועות, בראשות כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א. ספר התורה נתרם לבית המדרש הגדול בקרית ויזניץ ע"י מקורבו ואיש אמונו של כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א, הרבני הנגיד המפורסם רבי חיים משה פלדמן שליט"א מלונדון, לע"נ הוריו החשובים ז"ל.

השמחה מאורגנת ע"י הנהלת "איגוד מוסדות ויזניץ" בארה"ק, לקראת חג השבועות - חג קבלת התורה, וכאות הכרת הטוב לפעליו הגדולים של ר´ חיים משה למען קהילות ומוסדות ויזניץ בכל אתר ואתר, הן בהקמת בתי מדרשות ומוסדות תורה וחסד, והן בתמיכה איתנה להחזקתם השוטפת.

הנדיב ר´ חיים משה הי"ו ידוע כאחד מגדולי תמכין דאורייתא בדורנו, ולכבודו ישתתפו בשמחה אדמו"רים ורבנים, מרביצי תורה ואישי ציבור, והאורחים מחו"ל המגיעים להסתופף בצל הקודש בחג השבועות.

כתיבת האותיות האחרונות תתקיים בבית בנו של הנדיב הרה"ג ר´ אהרן אליהו פלדמן, ברח´ אהבת שלום שבקרית ויזניץ. ספר התורה יוכנס ברוב פאר והדר, בשירה ובזמרה לכבודה של תורה, בראשותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מויזניץ בתהלוכה בה ישתתפו מאות ילדי חמד מרשת הת"תים של חסידי ויזניץ בארה"ק, בסימן ´בנינו ערבים לנו´. לאחר מכן ישתתפו אלפי החסידים במעמד ה´לחיים´ שיתקיים באהל הטישים רחב הידיים, סמוך לביהמ"ד הגדול.

העיתוי המיוחד של החגיגה לכבודה של תורה בערב חג קבלת התורה, מביא תכונה והתרגשות ניכרת בקרב כלל חסידי ויזניץ, המתכוננים ליטול חלק ולהשתתף בשמחה ייחודית זו.

לקראת השמחה יופיע ע"י איגוד המוסדות קובץ מיוחד, ובו דברי תורה וסיפורי צדיקים, תולדות משפחתו של הנדיב הדגול, ומסמכים היסטוריים בפרסום ראשון.