אאא

מוצאי יו"ט ראשון

משכנות הרועים מוטי לייכטר ותזמורתו

תורת בצלאל ראקוב בהר השלום ב"ב שייקה גרינשפן ותזמורתו

 פרחי מיאמי ישראל, ישראל אהרון, דודי קאליש, בשמחת בית השואבה הגדולה בכיכר מישקולץ פתח-תקווה

חכמת שלמה ב"ב שרוליק קלצקין עם תזמורתו של נחמן פראנק

שיכון חב"ד לוד לייבלה ליפסקר עם נמואל הרוש

אמרי צבי אברימי מושקוביץ ויואל לזר

מנין אברכים בנתניה נפתלי דוד ותזמורתו

משכנות ישראל יצחק ריס עם אבי אבידני ותזמורתו

ישיבת אור שמואל גב"ש מוטי הכט ותזמורתו

אור אלחנן הקטנה שלמה גובי ותזמורתו

ישיבה לצעירים גבעת רוקח שרוליק הרשטיק ותזמורתו

בית הכנסת המרכזי רכסים אברהם ריס ותזמורתו

נחלת שלמה שמשון דניאל עם איציק כהן [זיקרי]

נחלת דוד בפ"ת רובי בנט עם רולי דיקמן

וילקומירר באשדוד קובי וינר ותזמורתו

בית רבקה כפר חבד עם אורי

ישיבת רמת גן עמי כהן ותזמורתו

קרעטשניף ברחובות עם מקהלת האחים הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב הומינר

תולדות אהרן בירושלים חיליק פראנק עם מקהלת האחים סטריק בניצוח בעל המנגן מאיר סטריק

קרלין עם תזמורת החסידות

בית כנסת ארון ה יהודה הרטשטיין עם תזמורתו של אבי פישמן

תולדות אברהם יצחק עם תזמורת ומקהלה מורחבת

תפארת ישראל רוזין במרכז החסידות בירושלים אברימי מושקוביץ עם שייע ברים

ישיבתו של הרב לאו בת"א תזמורת שלהבת

עטרת שלמה אריה בירושלים עם שמעון דוידוביץ ויואל מרקוביץ

צאנז בנתניה שמחת בית השאובה טיש עם תזמורת

בעלזא טיש רגיל

ויזניץ טיש רגיל

סערט ויזניץ טיש רגיל

דעעש אושפויזא דיצחק שמחת בית השואבה עם טיש

ברגסאז שמחת בית השואבה גדולה

מרכז חניכי הישבות אלעד מושמוש [משה אברהם] ותזמורתו

בית כנסת המרכזי שערי תורה בית שמש רפי שטיין ותזמורתו

מוצ"ש

החורבה שרוליק הרשטיק עם מושמוש [משה אברהם]

ישי"ק בית מאיר שייקה גרינשפן ותזמורתו

אירוע מרכזי טלזסטון יצחק ריס ותזמורתו

גרודנא אשדוד מוטי לייכטר עם לייזר הופמן

ברסלב ברכפלד נחמן פראנק ותזמורתו

קהילת שערי תבונה ברמות שמעון דוידוביץ עם שייע ברים

גרודנא באר יעקב קובי גרינבוים עם אבי דרור

צאנז בפ"ת רובי בנט עם אברימי רוט

היכל אברהם אלימלך קרלין ב"ב קובי וינר ותזמורתו

מעוז חייל קובי ברומר עם הקלידן עדי נתנאלי

מאור התלמוד רחובות מאיר גפני ותזמורתו

המרכזית בכפר חבד לייבלה ליפסקר ותזמורתו

המרכזית בפתח תקווה יוני אליאב עם רולי דיקמן

ישיבת לומז'א אהרלה בנדר ותזמורתו

באר מים חיים אור יהודה אבי פישמן עם יהודה הרטשטיין

ויזניץ הר”י אושפיזא דמשה עם מקהלת ויזניץ ומאיר אדלר

ויזניץ הרמ"מ אושפיזא דמשה עם מקהלה ותזמורת

המרכזית בבית שמש עם שלמה כהן ועמי כהן

חכמת התורה קריית ספר איציק זלטס ותזמורתו

קרעטשניף ברחובות עם מקהלת האחים הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב הומינר

תולדות אהרן בירושלים חיליק פראנק עם מקהלת האחים סטריק בניצוח בעל המנגן מאיר סטריק

קרלין עם תזמורת החסידות

תולדות אברהם יצחק עם תזמורת ומקהלה מורחבת

המרכזית בביתר עם תזמורת שלהבת

אהבת תורה בקריית ספר תזמורתו של עמי סובר

נחלת בנימין יואלי קליין עם רפי שטיין

עטרת שלמה ב"ב נחמן גולדמן עם שלמה גובי

דושינסקי בשמואל הנביא יואל מרקוביץ עם מקהלת החסידות

הדרת מלך ב"ב באולמי ווגשל עם הערשי סגל ושרוליק קלצקין

קהל יראי ה' הזמרים נפתלי דוד ואברהם ריס עם אבי אבידני ותזמורתו

סאטמער יואל עם תזמורת המשמחים

צאנז בנתניה אושפיזא דמשה טיש גדול מאוד

ישיבת אחיעזר של מוסדות עטרת שלמה תזמורתו של שניאור רוזנבלום

בעלז טיש רגיל

לעלוב אושפיזא דמשה שמחת בית השובה בליווי תזמורת ואבוקות של אור

דארג אושפיזא דמשה שמחת בית השואבה בליווי תזמורת

מאקווא אושפיזא דמשה שמחת בית השואבה בליווי תזמורת

מודזיץ אלפי החסידים יגיעו לכותל לתפילה

ראשון

אולמי מופת בחולון בצהריים משה אברהם [מושמוש] עם יוני שלמה ואיציק אשל

קאפישניץ רחוב עזרת תורה משה ברגר ותזמורתו

באר התורה גיל שרוליק הרשטיק עם מושמוש [משה אברהם]

נחלת דוד שמשון דניאל ותזמורת שלאגר

קול תורה בירושלים שמעון דוידוביץ עם יואל מרקוביץ

שיח סוד משה כהן ותזמורתו

מדרש האור כפר סבא שייקה גרינשפן ותזמורתו

חדרה מוטי לייכטר ותזמורתו

תפרח תושיה נחמן גולדמן ותזמורתו

מיר ברכפלד עמי כהן ושלמה כהן

מאור יצחק חמד מאיר גפני ותזמורתו

תפארת הלוי בירושלים יצחק ריס ותזמורתו

בית יוסף נובהרדוק בירושלים לייבלה ליפסקר ונמואל הרוש

זכרון מאיר סנהדריה ירמיה טסלר ותזמורתו

דרשו בווגשל ב"ב תזמורתו של רובי בנט

קהילת קצות החושן מודיעין עילית קובי וינר ותזמורתו

המרכזית שע"י בוסטון בהר נוף יהודה הרטשטיין עם גדליה שאפנס

תשבר ברכסים גיא אפיק ותזמורתו

אהל יוסף בקריית ספר בבית מדרש של מוסדות בית אבא צביקה בנדר ותזמורתו

בית המדרש המרכזי באלעד יוסי מייזליש ותזמורתו

מאור שרגא באלעד אהרלה פסיוביץ ותזמורתו

קרעטשניף ברחובות עם מקהלת האחים הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב הומינר

תולדות אהרן בירושלים חיליק פראנק עם מקהלת האחים סטריק בניצוח בעל המנגן מאיר סטריק

קרלין עם תזמורת החסידות

זהר התורה אבי אבידני עם אברהם ריס

עטרת שלמה נתיבות הערשי סגל ושרוליק קלצקין

תולדות אברהם יצחק עם תזמורת ומקהלה מורחבת

המרכזית בנתניה תזמורת שלהבת

ישיבת מסורת התורה עם רפי שטיין ותזמורתו

חמדת התורה נחמן פראנק עם נפתלי דוד

חדוות התלמוד קריית ספר יוסי מייזליש ותזמורתו

בית הכנסת המרכזי בקריית ספר תזמורתו של עמי סובר

צאנז בנתניה שמחת בית השאובה טיש עם תזמורת

דברי אמת [שוב] נחמן גולדמן עם יואל קליין

בעלז טיש רגיל

ויזניץ טיש רגיל

לעלוב אושפיזא דאהרן טיש גדול

פיטסבורג אושפיזא דאהרן טיש ואחר כך ריקודים עם תזמורת

ניקלשבורג שמחת בית השואבה מרכזית

ברגסאז שמחת בית השואבה עם תזמורת אושפיזא דאהרן

פינסק קרלין אושפיזא דאהרן שמחת בית השואבה בליווי תזמורת

באיאן הטיש המרכזי בסוכה הגדולה ברחבת בית מלכה

שני

האירוע המרכזי רמת שלמה מושמוש [משה אברהם] עם נמואל הרוש

אורייתא בשמגר מנדי גולדברג ותזמורתו

הרב דויטש בעפולה יצחק ריס ותזמורתו

תורת זאב סולביציק מאיר גפני עם עמי כהן

וולפסון בית וגן קובי גרינבוים עם לייבלה ליפסקר

מבקשי ה' גב"ש קובי ברומר עם תזמורתו של דוד איכלביץ

קנייני התורה לצעירים ב"ב שלמה גובי עם לייזר הופמן

בית יצחק בשכונת שלום בונייך בנתיבות רובי בנט עם רולי דיקמן

קול תורה הקטנה בירושלים קובי וינר ותזמורתו

רכסים הערשי סגל עם שרוליק קלצקין

רבנו חיים עוזר אלכס מיטלמן ותזמורתו

אור אלחנן הגדולה תזמורתו של שניאור רוזנבלום עם נחמן פראנק

סלבודקא יואל קליין עם אברהם בנדר ותזמורתו

כנסת יחזקאל אטינגר באלעד מוטי לייכטר ותזמורתו

כנסת יצחק קריית ספר משה בנדר ותזמורתו

חמדת משה במודיעין עילית חיים קרמר ותזמורתו

בית מדרש גבעת שאול באלעד יוסי מייזליש ותזמורתו

דברי שלמה במודיעין עילית אלחנן ברונר ותזמורתו

קרעטשניף ברחובות עם מקהלת האחים הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב הומינר

תולדות אהרן בירושלים טיש פרנסה ברויט ולאחר מכן שמחה גדולה עם בעל המנגן מאיר סטריק

קרלין עם תזמורת החסידות

רצון יראיו אבי פישמן עם יהודה הרטשטיין

תולדות אברהם יצחק עם תזמורת ומקהלה מורחבת

חברון גבעת מרדכי תזמורת שלהבת

פאר המידות הזמרים נפתלי דוד ואברהם ריס עם אבי אבידני

חכמה ודעת ברחובות שמואל גולד ותזמורתו

ישיבת אור אליעזר בבית שמש שמעון דוידוביץ עם יואל מרקוביץ

צאנז בנתניה שמחת בית השאובה טיש עם תזמורת

בעלז אושפיזא דיוסף טיש פרנסה ברויט

ויזניץ טיש רגיל

סערט ויזניץ טיש רגיל

דארג טיש גדול אושפיזא דיוסף

סאסוב אושפיזא דיוסף טיש עם שמחת בית השואבה גדולה

טמשוואר אושפיזא דיוסף טיש ושמחת בית השואבה

האדמור רבי פנחס אבוחצירא במעמד וכתבתם לתושבי הדרום עם הרבניים הראשיים בליווי תזמורת

ברגסאז בי"ש טיש גדול אושפיזא דיוסף

פינסק קרלין טיש עם שמחת בית השואבה בליווי תזמורת אושפיזא דיוסף

שלישי

האירוע המרכזי של עזר מציון בהיכלי מלכות תזמורתו של שניאור רוזנבלום וגלריית זמרים נרחבת

הקפו"ש

אור ברוך בירושלים אברהם ריס עם נחמן פראנק ותזמורתו של גידי כהן [הורדצקא]

חניכי הישיבות אלעד שייקה גרינשפן

באר התלמוד בירושלים רפי שטיין עם אלי הרצליך

חברון גאולה קובי גרינבוים עם רובי בנט

משכנות התורה אברימי מושקוביץ עם יואל לזר

ישיבת ביתר אהרלה ליפסקר עם נפתלי דוד

שערי בינה אשדוד תזמורתו של מוטי הכט

שערי דעת שלמה גובי עם יענקי אנגל

ראשית חכמה רולי דיקמן עם דוד איכלביץ

בית הכנסת המרכזי אהל יוסף בבית חלקיה קובי וינר ותזמורתו

בית הכנסת המרכזי בית שמש קובי ברומר עם הקלידן עדי נתנאלי

בית מדרש סאסוב קריית ישמח משה הערשי הרטמן ותזמורתו

בית כנסת המרכזי רמות הערשי סגל עם שרוליק קלצקין

חניכי הישיבות קריית הרצוג ירמיה טסלר ותזמורתו

המרכזית בעיר חברון מנדי גרופי עם משה אברהם [מושמוש]

נר ישראל אלעד יוני ברגר עם לייבלה ליפסקר

מאור התורה הגדולה יצחק ריס ותזמורתו

כפר חסידים מוטי פרידמן ותזמורתו

ישיבת אברכים מסילות התורה רמות משה לוין עם רובי בקר

רחבת המועצה המקומית בגדרה תזמורת המנגנים

אמפי תיאטרון בבת ים יוני אליאב עם ישי לפידות

אור ישראל יענקי רובי עם שלמה כהן

תפארת למשה נתניה גיא אפיק ואיציק כהן

המרכזית במודיעין עילית שע"י ארגון דרכי חינוך בבית מדרש חניכי הישיבות רפאל גרינברג ותזמורתו קרעטשניף ברחובות

עם מקהלת האחים הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב הומינר

תולדות אהרן בירושלים חיליק פראנק עם מקהלת האחים סטריק בניצוח בעל המנגן מאיר סטריק

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בית מתיתיהו בבני ברק תזמורת קרלין

רועה ישראל עם אבי פישמן ותזמורתו

תולדות אברהם יצחק עם תזמורת ומקהלה מורחבת

המתמידים עם תזמורתו של שלמה מינצברג

בית שמעיה ב"ב תזמורת שלהבת

דושינסקי בשמואל הנביא יואל מרקוביץ עם מקהלת החסידות

הר המור עם אבי אבידני ויהודה הרטשטיין

סאטמער יואל שייע גרוס עם יואל קליין

אור לציון תזמורתו של שניאור רוזנבלום

קהילות יעקב בבית מדרש היכל יצחק במודיעין עילית נפתלי רענן ותזמורתו

צאנז בנתניה אירוע ענק הנמשך עד שעות הבוקר בליווי תזמורת ומקהלת משוררים דחסידי צאנז

(באדיבות המפיק ישראל הירשמן ממשרד ההפקות ישמח ישראל 052-766-999-0)