אאא

מירון תשע"ד, דואגים לצניעות: חידוש מיוחד נרשם השנה במירון, כאשר החלו עבודות הפיתוח שיסתיימו עד ליום רביעי הקרוב במהלכם יוקם גשר חדש להולכי רגל דרך מהדרין, שיוביל את ההולכים מעבר לכביש ומשם יצעדו לחניונים זאת על מנת לשמור על גדרי הצניעות.

בעיתון "המודיע" המדווח על היוזמה נכתב כי "בשנים עברו זו היתה בעיה לא פשוטה. כל מי שירד ממירון דרך מהדרין, היה מגיע לכביש הראשי למטה, הולך על המדרכה עד למנהרה ומשם הגיע לחניונים. כמובן שבדרך זו נוצרו הרבה בעיות של צניעות, שכן המנהרה מיועדת למשפחות ולא נבנתה כדרך מהדרין".

אך השנה כאמור נמצאה לכך התשובה הראויה כאשר לראשונה, יש פתרון גם לדרך מהדרין. כל מי שירד ממירון דרך מהדרין, יעלה ישירות על גשר שיוביל אותו לצד השני של הכביש ומשם יצעד לחניונים, ובכך ניתן יהיה לשמור על קדושת המקום ועל גדרי הצניעות. העסקנים מציינים כי הגשר יפורק מיד לאחר ל"ג בעומר.

חידוש נוסף נרשם השנה, כשהכביש המוביל מהמנהרה ועד לחניונים הורחב ל-12 מטרים, מה שיאפשר לצעוד בכביש ללא בעיות של צניעות.