אאא

אין לכהנים איסור לעלות מירונה - כך פסקו היום שני מורי הצדק של העדה החרדית, הגר"נ גוטליב והג"ר רוזנבלט, יממה לאחר פרסום מכתבו המסעיר של הגר"מ ברנסדופר.

שבוע לפני שיחלו החגיגות במירון, מתגלעים חילוקי דעות הלכתיים מובהקים בין פוסקי 'העדה החרדית' בנוגע לכניסת הכהנים למתחם הציון.

פסק הדין הנחרץ נראה כמו תשובה לפסק דינו של הגר"מ ברנסדופר מאמש, האוסר לחלוטין כניסת כהנים למתחם.

במכתב כותבים הגר"נ גוטליב והג"ר רוזנבלט כי "מכיוון שבדבר מצווה נהגו להקל, לפיכך אין איסור לכהנים לעלות למירונה".

במכתבים המופיעים בחלק העליון של הכתבה (הקליקו על האייקונים להורדת המסמכים), ניתן ללמוד על הנימוקים ההלכתיים כבדי המשקל שהביאו את המו"צים לפסק דין נחרץ כל-כך.

אתמול, כאמור, נחשף פסק דינו של הגר"מ ברנסדופר שליט"א שבו כותב באופן נחרץ וברור שאין כניסה לכוהנים למירון:

"בכל השטחים שבצידי הציון נמצאו ונתגלו, בהם ובסביבותיהם, מערות קבורה רבות. בחלקם הם ממש בתוך הרחבות עצמם, ובחלקם הם מתחת לרחבות, ולא ידוע עד היכן הם נכנסים.

"דיברתי בזה עם גדולי ישראל וביניהם מחברי הבד"צ שליט"א, כדי לשמוע את דעתם דעת תורה בנידון. ואלה הם הדברים: בכל המקומות שנתגלו קברים וידועים כעת - מוזהרים הכהנים מדאורייתא להיטמא להם, ואסורים להתקרב להם ד' אמות כדין.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ואשר על כן, כל הדרכים הרגילות המובילות לציון, אי אפשר להגיע דרכם אל הציון מבלי להיכשל בטומאת מת או בחשש טומאת מת - ואסורות לכהנים. וכן הוא בחלק גדול מן הרחבות והשטחים למיניהם, אשר ישנם בהם קברים בבירור.

"אולם אף בשאר המקומת הנ"ל שאין ידוע שיש שם קברים, דעת גדולי הפוסקים, שיש לחוש לאיסור, מכיוון שיש עליהם חובת בדיקה מדין מיעוט המצוי, ויש לחשוש שמא יש בהם קברים שלא נתגלו עדיין. וכל עוד שלא נבדקו המקומות. הרי הם אסורים לכהנים".

הגר"מ ברנסדורפר מסביר כי הציג את מסקנותיו ההלכתיות בפני האדמו"ר, שציווה עליו לפרסם כדלהלן: "מחמת חומר הענין של קדושת הכהנים, הכרוך באיסורי דאורייתא - כל עוד לא תהיה הוראה מפורשת ברבים מגדולי ישראל והבד"צ, על הכהנים מאנ"ש לא לעלות להר מירון.

בסיום מכתבו הנחרץ נכתב: "והכהנים אשר אדיר חפצם לקחת חבל בשמחת הילולא דרשב"י זי"ע - יבואו למושב למטה מן ההר".